δ receptor - G(i) subunit alpha-1 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNAI1

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

μ receptor (sequence similarity: 82%) PDB: 6DDF
G(i) subunit alpha-1 (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

4N6H (δ receptor)
6DDF (μ receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 78.8 15.3 5.9
Side-chains 50.8 39.1 10.1

Number of backbone templates: 2
Number of rotamer templates: 21

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 34 - - - - -
N-term 35 - - - - -
N-term 36 - - - - -
N-term 37 - - - - -
N-term 38 - - - - -
TM1 39 1.22x22 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 40 1.23x23 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 41 1.24x24 δ receptor 4N6H δ receptor 4EJ4
TM1 42 1.25x25 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 43 1.26x26 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 44 1.27x27 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 45 1.28x28 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 46 1.29x29 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 47 1.30x30 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 48 1.31x31 μ receptor 6DDF FPR2/ALX 6LW5
TM1 49 1.32x32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 50 1.33x33 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 51 1.34x34 μ receptor 6DDF AT2 receptor 6JOD
TM1 52 1.35x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 53 1.36x36 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 54 1.37x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 55 1.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 56 1.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 57 1.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 58 1.41x41 μ receptor 6DDF NTS1 receptor 6PWC
TM1 59 1.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 60 1.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 61 1.44x44 μ receptor 6DDF δ receptor 4N6H
TM1 62 1.45x45 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 63 1.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 64 1.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 65 1.48x48 μ receptor 6DDF succinate receptor 6RNK
TM1 66 1.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 67 1.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 68 1.51x51 μ receptor 6DDF LPA6 receptor 5XSZ
TM1 69 1.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 70 1.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 71 1.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 72 1.55x55 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 73 1.56x56 μ receptor 6DDF succinate receptor 6RNK
TM1 74 1.57x57 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 75 1.58x58 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 76 1.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 77 1.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL1 78 12.48x48 - - - -
ICL1 79 12.49x49 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL1 80 12.50x50 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL1 81 12.51x51 - - - -
TM2 82 2.37x37 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM2 83 2.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 84 2.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 85 2.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 86 2.41x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 87 2.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 88 2.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 89 2.44x44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 90 2.45x45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 91 2.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 92 2.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 93 2.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 94 2.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 95 2.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM2 96 2.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 97 2.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 98 2.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 99 2.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 100 2.55x55 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM2 101 2.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 102 2.57x57 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 103 2.58x58 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 104 2.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 105 2.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 106 2.61x61 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM2 107 2.62x62 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 108 2.63x63 μ receptor 6DDF δ receptor 4N6H
TM2 109 2.64x64 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 110 2.65x65 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM2 111 2.66x66 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL1 112 - - - - -
ECL1 113 23.49x49 δ receptor 4N6H μ receptor 5C1M
ECL1 114 23.50x50 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL1 115 23.51x51 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL1 116 23.52x52 - - - -
TM3 117 3.21x21 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 118 3.22x22 μ receptor 6DDF δ receptor 4N6H
TM3 119 3.23x23 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM3 120 3.24x24 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 121 3.25x25 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 122 3.26x26 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 123 3.27x27 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 124 3.28x28 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 125 3.29x29 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM3 126 3.30x30 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 127 3.31x31 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 128 3.32x32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 129 3.33x33 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 130 3.34x34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 131 3.35x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 132 3.36x36 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 133 3.37x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 134 3.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 135 3.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 136 3.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 137 3.41x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 138 3.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 139 3.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 140 3.44x44 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM3 141 3.45x45 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM3 142 3.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 143 3.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 144 3.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 145 3.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 146 3.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 147 3.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 148 3.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 149 3.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 150 3.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 151 3.55x55 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 152 3.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL2 153 34.50x50 - - - -
ICL2 154 34.51x51 δ receptor 4N6H μ receptor 5C1M
ICL2 155 34.52x52 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL2 156 34.53x53 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL2 157 34.54x54 δ receptor 4N6H μ receptor 5C1M
ICL2 158 34.55x55 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL2 159 34.56x56 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL2 160 34.57x57 - - - -
TM4 161 4.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 162 4.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 163 4.40x40 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM4 164 4.41x41 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 165 4.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 166 4.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM4 167 4.44x44 μ receptor 6DDF succinate receptor 6RNK
TM4 168 4.45x45 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 169 4.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 170 4.47x47 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 171 4.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 172 4.49x49 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 173 4.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 174 4.51x51 μ receptor 6DDF LPA6 receptor 5XSZ
TM4 175 4.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 176 4.53x53 μ receptor 6DDF AT1 receptor 6OS2
TM4 177 4.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 178 4.55x55 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM4 179 4.56x56 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 180 4.57x57 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 181 4.58x58 μ receptor 6DDF CB1 receptor 5XRA
TM4 182 4.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 183 4.60x60 μ receptor 6DDF δ receptor 4N6H
TM4 184 4.61x61 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM4 185 4.62x62 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 186 4.63x63 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM4 187 4.64x64 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 188 - μ receptor 6DDF - -
ECL2 189 - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 190 - μ receptor 6DDF - -
ECL2 191 - μ receptor 6DDF - -
ECL2 192 - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 193 - μ receptor 6DDF - -
ECL2 194 - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 195 - μ receptor 6DDF - -
ECL2 196 - μ receptor 6DDF - -
ECL2 197 - μ receptor 6DDF - -
ECL2 198 45.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 199 45.51x51 μ receptor 6DDF US28 5WB1
ECL2 200 45.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 201 - μ receptor 6DDF - -
ECL2 202 - μ receptor 6DDF - -
ECL2 203 - μ receptor 6DDF - -
ECL2 204 - μ receptor 6DDF - -
ECL2 205 - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 206 5.31x32 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM5 207 5.32x33 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM5 208 5.33x34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 209 5.34x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 210 5.35x36 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM5 211 5.36x37 μ receptor 6DDF FPR2/ALX 6LW5
TM5 212 5.37x38 μ receptor 6DDF NTS1 receptor 6PWC
TM5 213 5.38x39 μ receptor 6DDF δ receptor 4N6H
TM5 214 5.39x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 215 5.40x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 216 5.41x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 217 5.42x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 218 5.43x44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 219 5.44x45 μ receptor 6DDF succinate receptor 6RNK
TM5 220 5.45x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 221 5.46x461 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 222 5.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 223 5.48x48 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM5 224 5.49x49 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 225 5.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 226 5.51x51 μ receptor 6DDF δ receptor 4N6H
TM5 227 5.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM5 228 5.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 229 5.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 230 5.55x55 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 231 5.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 232 5.57x57 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 233 5.58x58 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 234 5.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 235 5.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 236 5.61x61 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 237 5.62x62 μ receptor 6DDF LPA6 receptor 5XSZ
TM5 238 5.63x63 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 239 5.64x64 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 240 5.65x65 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 241 5.66x66 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM5 242 5.67x67 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 243 5.68x68 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 244 - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 245 - μ receptor 6DDF - -
ICL3 246 - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 247 - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 248 - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 249 6.23x23 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 250 6.24x24 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 251 6.25x25 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 252 6.26x26 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 253 6.27x27 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 254 6.28x28 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 255 6.29x29 μ receptor 6DDF δ receptor 4N6H
TM6 256 6.30x30 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 257 6.31x31 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 258 6.32x32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 259 6.33x33 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 260 6.34x34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 261 6.35x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 262 6.36x36 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 263 6.37x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 264 6.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 265 6.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 266 6.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 267 6.41x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 268 6.42x42 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 269 6.43x43 μ receptor 6DDF M2 receptor 4MQT
TM6 270 6.44x44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 271 6.45x45 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM6 272 6.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM6 273 6.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 274 6.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 275 6.49x49 μ receptor 6DDF M2 receptor 4MQT
TM6 276 6.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 277 6.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 278 6.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 279 6.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 280 6.54x54 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM6 281 6.55x55 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 282 6.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 283 6.57x57 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM6 284 6.58x58 μ receptor 6DDF δ receptor 4N6H
TM6 285 6.59x59 μ receptor 6DDF FPR2/ALX 6LW5
TM6 286 6.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 287 6.61x61 μ receptor 6DDF δ receptor 4N6H
ECL3 288 - - - - -
ECL3 289 - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL3 290 - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL3 291 - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL3 292 - - - - -
TM7 293 7.28x27 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM7 294 7.29x28 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM7 295 7.30x29 μ receptor 6DDF 5-HT2C receptor 6BQG
TM7 296 7.31x30 μ receptor 6DDF LPA6 receptor 5XSZ
TM7 297 7.32x31 μ receptor 6DDF δ receptor 4N6H
TM7 298 7.33x32 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM7 299 7.34x33 μ receptor 6DDF AT1 receptor 6OS2
TM7 300 7.35x34 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM7 301 7.36x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 302 7.37x36 μ receptor 6DDF succinate receptor 6RNK
TM7 303 7.38x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 304 7.39x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 305 7.40x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 306 7.41x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 307 7.42x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 308 7.43x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 309 7.44x43 μ receptor 6DDF NTS1 receptor 5T04
TM7 310 7.45x45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 311 7.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 312 7.47x47 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM7 313 7.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 314 7.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 315 7.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 316 7.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 317 7.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 318 7.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 319 7.54x54 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM7 320 7.55x55 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM7 321 7.56x56 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 322 8.47x47 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 323 8.48x48 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 324 8.49x49 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 325 8.50x50 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 326 8.51x51 δ receptor 4N6H AT1 receptor 6OS2
H8 327 8.52x52 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 328 8.53x53 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 329 8.54x54 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 330 8.55x55 δ receptor 4N6H AT2 receptor 6JOD
H8 331 8.56x56 δ receptor 4N6H AT1 receptor 6OS2
H8 332 8.57x57 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 333 8.58x58 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 334 8.59x59 δ receptor 4N6H succinate receptor 6IBB
H8 335 8.60x60 δ receptor 4N6H - -
C-term 336 - - - - -
C-term 337 - - - - -
C-term 338 - - - - -
C-term 339 - - - - -
C-term 340 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 G.HN.30 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 7 G.HN.31 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 8 G.HN.32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 9 G.HN.33 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 10 G.HN.34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 11 G.HN.35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 12 G.HN.36 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 13 G.HN.37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 14 G.HN.38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 15 G.HN.39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 16 G.HN.40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 17 G.HN.41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 18 G.HN.42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 19 G.HN.43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 20 G.HN.44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 21 G.HN.45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 22 G.HN.46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 23 G.HN.47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 24 G.HN.48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 25 G.HN.49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 26 G.HN.50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 27 G.HN.51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 28 G.HN.52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 29 G.HN.53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hns1 30 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hns1 31 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hns1 32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 33 G.S1.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 34 G.S1.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 35 G.S1.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 36 G.S1.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 37 G.S1.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 38 G.S1.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 39 G.S1.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s1h1 40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s1h1 41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s1h1 42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s1h1 43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s1h1 44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s1h1 45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H1 46 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 47 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 48 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 49 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 50 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 51 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 52 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 53 G.H1.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 G.H1.11 - - - -
H1 57 G.H1.12 - - - -
h1ha 58 - - - -
h1ha 59 - - - -
h1ha 60 - - - -
h1ha 61 - - - -
h1ha 62 - - - -
HA 63 H.HA.01 - - - -
HA 64 H.HA.02 - - - -
HA 65 H.HA.03 - - - -
HA 66 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 67 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 68 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 69 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 70 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 71 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 72 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 73 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 74 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 75 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 76 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 77 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 78 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 79 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 80 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 81 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 82 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 83 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 84 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 85 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 86 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 87 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 88 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 92 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 93 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 94 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 95 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 96 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 97 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 98 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 99 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 100 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 101 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 102 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 103 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 104 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 105 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 106 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 107 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 108 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 109 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 110 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 111 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 112 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 113 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 114 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 115 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 116 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 117 - - - -
hbhc 118 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 121 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 122 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 123 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 124 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 125 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 126 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 127 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 128 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 129 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 130 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 131 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 132 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 133 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 134 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 135 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 136 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 137 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 138 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 139 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 140 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 141 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 142 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 143 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 144 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 145 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 146 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 147 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 148 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 149 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 150 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 151 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 152 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 153 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 154 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 155 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 156 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 157 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 158 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 159 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 160 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 161 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 162 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 163 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 164 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 165 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 166 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 167 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 168 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 171 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 172 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 173 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 174 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 175 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 176 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 177 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 178 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 179 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 180 - - - -
hfs2 181 - - - -
hfs2 182 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 183 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 184 G.S2.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 185 G.S2.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 186 G.S2.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 187 G.S2.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 188 G.S2.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 189 G.S2.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 190 G.S2.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 191 G.S2.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s2s3 192 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s2s3 193 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 194 G.S3.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 195 G.S3.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 196 G.S3.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 197 G.S3.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 198 G.S3.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 199 G.S3.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 200 G.S3.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 201 G.S3.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s3h2 202 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s3h2 203 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s3h2 204 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 205 G.H2.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 206 G.H2.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 207 G.H2.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 208 G.H2.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 209 G.H2.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 210 G.H2.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 211 G.H2.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 212 G.H2.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 213 G.H2.09 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 214 G.H2.10 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h2s4 215 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h2s4 216 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h2s4 217 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h2s4 218 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h2s4 219 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 220 G.S4.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 221 G.S4.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 222 G.S4.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 223 G.S4.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 224 G.S4.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 225 G.S4.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 226 G.S4.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 227 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 228 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 229 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 230 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 231 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 232 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 233 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 234 - - - -
s4h3 235 - - - -
s4h3 236 - - - -
s4h3 237 - - - -
s4h3 238 - - - -
s4h3 239 - - - -
s4h3 240 - - - -
s4h3 241 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 242 G.H3.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 243 G.H3.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 244 G.H3.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 245 G.H3.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 246 G.H3.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 247 G.H3.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 248 G.H3.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 249 G.H3.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 250 G.H3.09 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 251 G.H3.10 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 252 G.H3.11 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 253 G.H3.12 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 254 G.H3.13 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 255 G.H3.14 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 256 G.H3.15 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 257 G.H3.16 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 258 G.H3.17 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 259 G.H3.18 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h3s5 260 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h3s5 261 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h3s5 262 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 263 G.S5.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 264 G.S5.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 265 G.S5.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 266 G.S5.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 267 G.S5.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 268 G.S5.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 269 G.S5.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s5hg 270 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 271 G.HG.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 272 G.HG.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 273 G.HG.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 274 G.HG.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 275 G.HG.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 276 G.HG.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 277 G.HG.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 278 G.HG.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 279 G.HG.09 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 280 G.HG.12 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 281 G.HG.13 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 282 G.HG.14 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 283 G.HG.15 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 284 G.HG.16 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 285 G.HG.17 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 286 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 287 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 288 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 289 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 290 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 291 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 292 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 293 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 294 G.H4.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 295 G.H4.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 296 G.H4.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 297 G.H4.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 298 G.H4.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 299 G.H4.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 300 G.H4.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 301 G.H4.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 302 G.H4.10 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 303 G.H4.11 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 304 G.H4.12 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 305 G.H4.13 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 306 G.H4.14 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 307 G.H4.15 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 308 G.H4.16 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 309 G.H4.17 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 310 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 311 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 312 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 313 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 314 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 315 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 316 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 317 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 318 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S6 319 G.S6.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S6 320 G.S6.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S6 321 G.S6.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S6 322 G.S6.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S6 323 G.S6.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s6h5 324 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s6h5 325 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s6h5 326 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s6h5 327 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s6h5 328 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 329 G.H5.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 330 G.H5.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 331 G.H5.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 332 G.H5.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 333 G.H5.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 334 G.H5.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 335 G.H5.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 336 G.H5.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 337 G.H5.09 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 338 G.H5.10 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 339 G.H5.11 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 340 G.H5.12 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 341 G.H5.13 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 342 G.H5.14 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 343 G.H5.15 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 344 G.H5.16 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 345 G.H5.17 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 346 G.H5.18 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 347 G.H5.19 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 348 G.H5.20 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 349 G.H5.21 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 350 G.H5.22 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 351 G.H5.23 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 352 G.H5.24 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 353 G.H5.25 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 354 G.H5.26 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF