β3-adrenoceptor - G(o) subunit alpha complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNAO

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

5-HT1B receptor (sequence similarity: 55%) PDB: 6G79
G(o) subunit alpha (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

3P0G (β2-adrenoceptor)
5JQH (β2-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
6G79 (5-HT1B receptor)
6OL9 (M5 receptor)
5WIV (D4 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 73.2 11.1 15.6
Side-chains 28.0 49.4 22.6

Number of backbone templates: 6
Number of rotamer templates: 34

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 25 - - - - -
N-term 26 - - - - -
N-term 27 - - - - -
N-term 28 - - - - -
N-term 29 - - - - -
TM1 30 1.25x25 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 31 1.26x26 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 32 1.27x27 β2-adrenoceptor 3P0G FPR2/ALX 6LW5
TM1 33 1.28x28 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM1 34 1.29x29 5-HT1B receptor 6G79 Rhodopsin 4ZWJ
TM1 35 1.30x30 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM1 36 1.31x31 5-HT1B receptor 6G79 M2 receptor 4MQT
TM1 37 1.32x32 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 38 1.33x33 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM1 39 1.34x34 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 40 1.35x35 5-HT1B receptor 6G79 D4 receptor 5WIV
TM1 41 1.36x36 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 42 1.37x37 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 43 1.38x38 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 44 1.39x39 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 45 1.40x40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 46 1.41x41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 47 1.42x42 5-HT1B receptor 6G79 DP2 receptor 6D27
TM1 48 1.43x43 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 49 1.44x44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 50 1.45x45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 51 1.46x46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 52 1.47x47 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 53 1.48x48 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 54 1.49x49 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 55 1.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 56 1.51x51 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM1 57 1.52x52 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 58 1.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 59 1.54x54 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 60 1.55x55 5-HT1B receptor 6G79 M2 receptor 4MQT
TM1 61 1.56x56 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 62 1.57x57 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 63 1.58x58 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 64 1.59x59 5-HT1B receptor 6G79 US28 4XT1
TM1 65 1.60x60 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
ICL1 66 12.48x48 - - - -
ICL1 67 12.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 4LDE
ICL1 68 12.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ICL1 69 12.51x51 - - - -
TM2 70 2.37x37 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 71 2.38x38 5-HT1B receptor 6G79 CCR7 6QZH
TM2 72 2.39x39 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 73 2.40x40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 74 2.41x41 5-HT1B receptor 6G79 AT1 receptor 6OS2
TM2 75 2.42x42 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 76 2.43x43 5-HT1B receptor 6G79 A2A receptor 5G53
TM2 77 2.44x44 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 78 2.45x45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 79 2.46x46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 80 2.47x47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 81 2.48x48 5-HT1B receptor 6G79 A2A receptor 5G53
TM2 82 2.49x49 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 83 2.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 84 2.51x51 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 85 2.52x52 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 86 2.53x53 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 87 2.54x54 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 88 2.55x55 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 89 2.56x551 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 90 2.57x56 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 91 2.58x57 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 92 2.59x58 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 93 2.60x59 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM2 94 2.61x60 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM2 95 2.62x61 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 96 2.63x62 5-HT1B receptor 6G79 A2A receptor 5G53
TM2 97 2.64x63 5-HT1B receptor 6G79 D2 receptor 6CM4
TM2 98 2.65x64 5-HT1B receptor 6G79 CCR2 5T1A
TM2 99 2.66x65 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 100 2.67x66 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
ECL1 101 - - - - -
ECL1 102 23.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 6OIJ
ECL1 103 23.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 104 23.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQG
ECL1 105 23.52x52 - - - -
TM3 106 3.21x21 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 107 3.22x22 5-HT1B receptor 6G79 M4 receptor 6KP6
TM3 108 3.23x23 5-HT1B receptor 6G79 Rhodopsin 4ZWJ
TM3 109 3.24x24 5-HT1B receptor 6G79 A2A receptor 5G53
TM3 110 3.25x25 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 111 3.26x26 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 112 3.27x27 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM3 113 3.28x28 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 114 3.29x29 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 115 3.30x30 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 116 3.31x31 5-HT1B receptor 6G79 succinate receptor 6RNK
TM3 117 3.32x32 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 118 3.33x33 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 119 3.34x34 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 120 3.35x35 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 121 3.36x36 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 122 3.37x37 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 123 3.38x38 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 124 3.39x39 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 125 3.40x40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 126 3.41x41 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 127 3.42x42 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 128 3.43x43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 129 3.44x44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 130 3.45x45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 131 3.46x46 5-HT1B receptor 6G79 AT1 receptor 6OS2
TM3 132 3.47x47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 133 3.48x48 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 134 3.49x49 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 135 3.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 136 3.51x51 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 137 3.52x52 5-HT1B receptor 6G79 A1 receptor 6D9H
TM3 138 3.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 139 3.54x54 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM3 140 3.55x55 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 141 3.56x56 5-HT1B receptor 6G79 - -
ICL2 142 34.50x50 - - - -
ICL2 143 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 5G53
ICL2 144 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 5G53
ICL2 145 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 146 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL2 147 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 148 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 149 34.57x57 - - - -
TM4 150 4.38x38 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 151 4.39x39 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 152 4.40x40 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 153 4.41x41 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM4 154 4.42x42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 155 4.43x43 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 156 4.44x44 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM4 157 4.45x45 5-HT1B receptor 6G79 A1 receptor 6D9H
TM4 158 4.46x46 5-HT1B receptor 6G79 Rhodopsin 4ZWJ
TM4 159 4.47x47 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 160 4.48x48 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 161 4.49x49 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 162 4.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 163 4.51x51 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 164 4.52x52 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 165 4.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 166 4.54x54 5-HT1B receptor 6G79 NTS1 receptor 5T04
TM4 167 4.55x55 5-HT1B receptor 6G79 A2A receptor 5G53
TM4 168 4.56x56 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 169 4.57x57 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 170 4.58x58 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 171 4.59x59 5-HT1B receptor 6G79 D4 receptor 5WIV
TM4 172 4.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 173 4.61x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 174 4.62x62 β2-adrenoceptor 5JQH apelin receptor 5VBL
TM4 175 4.63x63 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 176 4.64x64 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 177 - - - - -
ECL2 178 - - - - -
ECL2 179 - - - - -
ECL2 180 - - - - -
ECL2 181 - - - - -
ECL2 182 - - - - -
ECL2 183 - - - - -
ECL2 184 - - - - -
ECL2 185 - - - - -
ECL2 186 - - - - -
ECL2 187 - - - - -
ECL2 188 - - - - -
ECL2 189 - - - - -
ECL2 190 - - - - -
ECL2 191 - - - - -
ECL2 192 - - - - -
ECL2 193 - - - - -
ECL2 194 - - - - -
ECL2 195 - - - - -
ECL2 196 45.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
ECL2 197 45.51x51 5-HT1B receptor 6G79 AT1 receptor 6OS2
ECL2 198 45.52x52 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 4LDE
ECL2 199 - - - - -
ECL2 200 - - - - -
TM5 201 5.35x36 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 202 5.36x37 5-HT1B receptor 6G79 A2A receptor 5G53
TM5 203 5.37x38 5-HT1B receptor 6G79 FFA1 receptor 5TZY
TM5 204 5.38x39 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 205 5.39x40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 206 5.40x41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 207 5.41x42 5-HT1B receptor 6G79 Y1 receptor 5ZBH
TM5 208 5.42x43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 209 5.43x44 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 210 5.44x45 5-HT1B receptor 6G79 ETB receptor 5X93
TM5 211 5.45x46 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 212 5.46x461 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 213 5.47x47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 214 5.48x48 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 215 5.49x49 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM5 216 5.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 217 5.51x51 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 218 5.52x52 5-HT1B receptor 6G79 A2A receptor 5G53
TM5 219 5.53x53 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM5 220 5.54x54 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 221 5.55x55 5-HT1B receptor 6G79 A2A receptor 5G53
TM5 222 5.56x56 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 223 5.57x57 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 224 5.58x58 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 225 5.59x59 5-HT1B receptor 6G79 LPA6 receptor 5XSZ
TM5 226 5.60x60 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 227 5.61x61 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 228 5.62x62 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 229 5.63x63 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 230 5.64x64 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 231 5.65x65 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 232 5.66x66 5-HT1B receptor 6G79 NTS1 receptor 5T04
TM5 233 5.67x67 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 234 5.68x68 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 235 5.69x69 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 236 5.70x70 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM5 237 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 238 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
TM5 239 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 240 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 CB2 receptor 6KPF
TM5 241 5.75x75 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 242 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 243 - - - - -
ICL3 244 - - - - -
ICL3 245 - - - - -
ICL3 246 - - - - -
ICL3 247 - - - - -
ICL3 276 - - - - -
ICL3 277 - - - - -
ICL3 278 - - - - -
ICL3 279 - - - - -
ICL3 280 - - - - -
TM6 281 6.24x24 M5 receptor 6OL9 A2A receptor 4UHR
TM6 282 6.25x25 M5 receptor 6OL9 - -
TM6 283 6.26x26 5-HT1B receptor 6G79 FFA1 receptor 5TZR
TM6 284 6.27x27 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM6 285 6.28x28 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 286 6.29x29 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 287 6.30x30 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 288 6.31x31 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 4LDE
TM6 289 6.32x32 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 290 6.33x33 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 291 6.34x34 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 4LDE
TM6 292 6.35x35 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM6 293 6.36x36 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 294 6.37x37 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 295 6.38x38 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 296 6.39x39 5-HT1B receptor 6G79 A1 receptor 6D9H
TM6 297 6.40x40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 298 6.41x41 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 299 6.42x42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 300 6.43x43 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 301 6.44x44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 302 6.45x45 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 303 6.46x46 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 304 6.47x47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 305 6.48x48 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 306 6.49x49 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 307 6.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 308 6.51x51 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 309 6.52x52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 310 6.53x53 5-HT1B receptor 6G79 FPR2/ALX 6LW5
TM6 311 6.54x54 5-HT1B receptor 6G79 ETB receptor 5X93
TM6 312 6.55x55 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 313 6.56x56 5-HT1B receptor 6G79 LPA6 receptor 5XSZ
TM6 314 6.57x57 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 315 6.58x58 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM6 316 6.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 6B73
TM6 317 6.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 318 6.61x61 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 6B73
ECL3 319 - - - - -
ECL3 320 - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 321 - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 322 - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 323 - - - - -
TM7 324 7.31x30 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 5G53
TM7 325 7.32x31 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2A receptor 6A94
TM7 326 7.33x32 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM7 327 7.34x33 5-HT1B receptor 6G79 AT1 receptor 6OS2
TM7 328 7.35x34 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 329 7.36x35 5-HT1B receptor 6G79 EP3 receptor 6AK3
TM7 330 7.37x36 5-HT1B receptor 6G79 D4 receptor 5WIV
TM7 331 7.38x37 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 332 7.39x38 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 333 7.40x39 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 334 7.41x40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 335 7.42x41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 336 7.43x42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 337 7.44x43 5-HT1B receptor 6G79 NTS1 receptor 5T04
TM7 338 7.45x45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 339 7.46x46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 340 7.47x47 5-HT1B receptor 6G79 A1 receptor 6D9H
TM7 341 7.48x48 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 342 7.49x49 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 343 7.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 344 7.51x51 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 345 7.52x52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 346 7.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 347 7.54x54 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 348 7.55x55 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 349 8.47x47 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 350 8.48x48 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 351 8.49x49 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 352 8.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H8 353 8.51x51 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 4LDE
H8 354 8.52x52 5-HT1B receptor 6G79 CB2 receptor 6KPF
H8 355 8.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H8 356 8.54x54 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H8 357 8.55x55 5-HT1B receptor 6G79 A2A receptor 5G53
H8 358 8.56x56 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
H8 359 8.57x57 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H8 360 8.58x58 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 361 8.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
C-term 362 - - - - -
C-term 363 - - - - -
C-term 364 - - - - -
C-term 365 - - - - -
C-term 366 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 G.HN.30 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 7 G.HN.31 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 8 G.HN.32 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 9 G.HN.33 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 10 G.HN.34 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 11 G.HN.35 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 12 G.HN.36 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 13 G.HN.37 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 14 G.HN.38 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 15 G.HN.39 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 16 G.HN.40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 17 G.HN.41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 18 G.HN.42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 19 G.HN.43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 20 G.HN.44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 21 G.HN.45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 22 G.HN.46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 23 G.HN.47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 24 G.HN.48 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 25 G.HN.49 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 26 G.HN.50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 27 G.HN.51 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 28 G.HN.52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 29 G.HN.53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hns1 30 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hns1 31 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hns1 32 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 33 G.S1.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 34 G.S1.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 35 G.S1.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 36 G.S1.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 37 G.S1.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 38 G.S1.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 39 G.S1.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H1 46 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 47 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 48 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 49 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 50 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 51 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 52 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 53 G.H1.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.10 - - - -
H1 56 G.H1.11 - - - -
H1 57 G.H1.12 - - - -
h1ha 58 - - - -
h1ha 59 - - - -
h1ha 60 - - - -
h1ha 61 - - - -
h1ha 62 - - - -
HA 63 H.HA.01 - - - -
HA 64 H.HA.02 - - - -
HA 65 H.HA.03 - - - -
HA 66 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 67 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 68 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 69 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 70 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 71 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 72 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 73 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 74 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 75 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 76 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 77 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 78 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 79 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 80 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 81 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 82 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 83 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 84 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 85 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 86 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 87 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 88 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 92 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 93 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 94 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 95 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 96 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 97 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 98 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 99 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 100 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 101 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 102 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 103 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 104 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 105 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 106 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 107 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 108 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 109 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 110 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 111 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 112 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 113 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 114 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 115 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 116 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 117 - - - -
hbhc 118 - - - -
hbhc 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 121 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 122 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 123 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 124 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 125 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 126 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 127 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 128 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 129 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 130 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 131 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 132 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 133 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 134 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 135 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 136 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 137 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 138 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 139 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 140 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 141 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 142 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 143 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 144 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 145 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 146 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 147 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 148 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 149 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 150 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 151 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 152 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 153 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 154 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 155 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 156 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 157 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 158 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 159 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 160 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 161 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 162 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 163 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 164 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 165 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 166 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 167 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 168 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 171 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 172 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 173 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 174 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 175 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 176 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 177 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 178 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 179 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 180 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 181 - - - -
hfs2 182 - - - -
hfs2 183 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 184 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 185 G.S2.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 186 G.S2.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 187 G.S2.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 188 G.S2.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 189 G.S2.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 190 G.S2.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 191 G.S2.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 192 G.S2.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s2s3 193 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s2s3 194 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 195 G.S3.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 196 G.S3.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 197 G.S3.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 198 G.S3.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 199 G.S3.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 200 G.S3.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 201 G.S3.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 202 G.S3.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s3h2 203 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s3h2 204 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s3h2 205 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 206 G.H2.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 207 G.H2.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 208 G.H2.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 209 G.H2.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 210 G.H2.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 211 G.H2.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 212 G.H2.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 213 G.H2.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 214 G.H2.09 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 215 G.H2.10 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 216 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 217 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 218 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 219 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 220 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 221 G.S4.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 222 G.S4.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 223 G.S4.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 224 G.S4.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 225 G.S4.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 226 G.S4.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 227 G.S4.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 228 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 229 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 230 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 231 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 232 - - - -
s4h3 233 - - - -
s4h3 234 - - - -
s4h3 235 - - - -
s4h3 236 - - - -
s4h3 237 - - - -
s4h3 238 - - - -
s4h3 239 - - - -
s4h3 240 - - - -
s4h3 241 - - - -
s4h3 242 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 243 G.H3.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 244 G.H3.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 245 G.H3.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 246 G.H3.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 247 G.H3.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 248 G.H3.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 249 G.H3.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 250 G.H3.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 251 G.H3.09 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 252 G.H3.10 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 253 G.H3.11 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 254 G.H3.12 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 255 G.H3.13 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 256 G.H3.14 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 257 G.H3.15 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 258 G.H3.16 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 259 G.H3.17 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 260 G.H3.18 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h3s5 261 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h3s5 262 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h3s5 263 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 264 G.S5.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 265 G.S5.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 266 G.S5.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 267 G.S5.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 268 G.S5.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 269 G.S5.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 270 G.S5.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s5hg 271 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 272 G.HG.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 273 G.HG.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 274 G.HG.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 275 G.HG.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 276 G.HG.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 277 G.HG.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 278 G.HG.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 279 G.HG.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 280 G.HG.09 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 281 G.HG.12 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 282 G.HG.13 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 283 G.HG.14 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 284 G.HG.15 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 285 G.HG.16 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 286 G.HG.17 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 287 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 288 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 289 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 290 - - - -
hgh4 291 - - - -
hgh4 292 - - - -
hgh4 293 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 294 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 295 G.H4.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 296 G.H4.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 297 G.H4.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 298 G.H4.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 299 G.H4.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 300 G.H4.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 301 G.H4.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 302 G.H4.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 303 G.H4.10 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 304 G.H4.11 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 305 G.H4.12 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 306 G.H4.13 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 307 G.H4.14 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 308 G.H4.15 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 309 G.H4.16 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 310 G.H4.17 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 311 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 312 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 313 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 314 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 315 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 316 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 317 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 318 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 319 G.S6.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 320 G.S6.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 321 G.S6.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 322 G.S6.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 323 G.S6.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 324 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 325 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 326 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 327 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 328 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 329 G.H5.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 330 G.H5.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 331 G.H5.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 332 G.H5.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 333 G.H5.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 334 G.H5.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 335 G.H5.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 336 G.H5.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 337 G.H5.09 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 338 G.H5.10 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 339 G.H5.11 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 340 G.H5.12 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 341 G.H5.13 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 342 G.H5.14 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 343 G.H5.15 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 344 G.H5.16 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 345 G.H5.17 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 346 G.H5.18 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 347 G.H5.19 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 348 G.H5.20 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 349 G.H5.21 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 350 G.H5.22 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 351 G.H5.23 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 352 G.H5.24 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 353 G.H5.25 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 354 G.H5.26 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79