β1-adrenoceptor - G(i) subunit alpha-2 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNAI2

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

A1 receptor (sequence similarity: 46%) PDB: 6D9H
G(i) subunit alpha-2 (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

3P0G (β2-adrenoceptor)
5JQH (β2-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
2RH1 (β2-adrenoceptor)
6D9H (A1 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 75.8 13.9 10.3
Side-chains 25.8 58.1 16.1

Number of backbone templates: 5
Number of rotamer templates: 38

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 46 - - - - -
N-term 47 - - - - -
N-term 48 - - - - -
N-term 49 - - - - -
N-term 50 - - - - -
TM1 51 1.25x25 β2-adrenoceptor 3P0G CXCR4 4RWS
TM1 52 1.26x26 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 53 1.27x27 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 54 1.28x28 β2-adrenoceptor 3P0G δ receptor 4EJ4
TM1 55 1.29x29 A1 receptor 6D9H - -
TM1 56 1.30x30 A1 receptor 6D9H US28 5WB1
TM1 57 1.31x31 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 58 1.32x32 A1 receptor 6D9H PAR1 3VW7
TM1 59 1.33x33 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 60 1.34x34 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 61 1.35x35 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 62 1.36x36 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 63 1.37x37 A1 receptor 6D9H M2 receptor 4MQT
TM1 64 1.38x38 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM1 65 1.39x39 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 66 1.40x40 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM1 67 1.41x41 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 68 1.42x42 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 69 1.43x43 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 70 1.44x44 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 71 1.45x45 A1 receptor 6D9H A2A receptor 5G53
TM1 72 1.46x46 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 73 1.47x47 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 74 1.48x48 A1 receptor 6D9H D4 receptor 5WIV
TM1 75 1.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 76 1.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 77 1.51x51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 78 1.52x52 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 79 1.53x53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 80 1.54x54 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 81 1.55x55 A1 receptor 6D9H M2 receptor 4MQT
TM1 82 1.56x56 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 83 1.57x57 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 84 1.58x58 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 85 1.59x59 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 86 1.60x60 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
ICL1 87 12.48x48 - - - -
ICL1 88 12.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ICL1 89 12.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ICL1 90 12.51x51 - - - -
TM2 91 2.37x37 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 92 2.38x38 A1 receptor 6D9H CCR2 5T1A
TM2 93 2.39x39 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 94 2.40x40 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 95 2.41x41 A1 receptor 6D9H CB2 receptor 6KPF
TM2 96 2.42x42 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 97 2.43x43 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 98 2.44x44 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM2 99 2.45x45 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 100 2.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 101 2.47x47 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 102 2.48x48 A1 receptor 6D9H - -
TM2 103 2.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 104 2.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 105 2.51x51 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 106 2.52x52 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 107 2.53x53 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 108 2.54x54 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 109 2.55x55 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 110 2.56x551 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 111 2.57x56 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 112 2.58x57 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 113 2.59x58 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 114 2.60x59 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 115 2.61x60 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 116 2.62x61 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 117 2.63x62 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM2 118 2.64x63 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 119 2.65x64 A1 receptor 6D9H - -
TM2 120 2.66x65 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM2 121 2.67x66 A1 receptor 6D9H NTS1 receptor 4BUO
ECL1 122 - - - - -
ECL1 123 23.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH AT1 receptor 6OS2
ECL1 124 23.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 125 23.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH DP2 receptor 6D27
ECL1 126 23.52x52 - - - -
TM3 127 3.21x21 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 128 3.22x22 A1 receptor 6D9H LPA6 receptor 5XSZ
TM3 129 3.23x23 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 130 3.24x24 A1 receptor 6D9H apelin receptor 5VBL
TM3 131 3.25x25 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 132 3.26x26 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 133 3.27x27 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM3 134 3.28x28 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 135 3.29x29 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 136 3.30x30 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 137 3.31x31 A1 receptor 6D9H FPR2/ALX 6LW5
TM3 138 3.32x32 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 139 3.33x33 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 140 3.34x34 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 141 3.35x35 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 142 3.36x36 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 143 3.37x37 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 144 3.38x38 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 145 3.39x39 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 146 3.40x40 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 147 3.41x41 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 148 3.42x42 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 149 3.43x43 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 150 3.44x44 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 151 3.45x45 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 152 3.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 153 3.47x47 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 154 3.48x48 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM3 155 3.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 156 3.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 157 3.51x51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 158 3.52x52 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 159 3.53x53 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 160 3.54x54 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 161 3.55x55 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 162 3.56x56 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 163 34.50x50 - - - -
ICL2 164 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 165 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 5G53
ICL2 166 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 167 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 168 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 169 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 170 34.57x57 - - - -
TM4 171 4.38x38 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 172 4.39x39 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 173 4.40x40 A1 receptor 6D9H 5-HT2B receptor 5TUD
TM4 174 4.41x41 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 175 4.42x42 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 176 4.43x43 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 177 4.44x44 A1 receptor 6D9H A2A receptor 5G53
TM4 178 4.45x45 A1 receptor 6D9H D4 receptor 5WIV
TM4 179 4.46x46 A1 receptor 6D9H AT2 receptor 6JOD
TM4 180 4.47x47 A1 receptor 6D9H CB1 receptor 5XRA
TM4 181 4.48x48 A1 receptor 6D9H CCR9 5LWE
TM4 182 4.49x49 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 183 4.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 184 4.51x51 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 185 4.52x52 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 186 4.53x53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 187 4.54x54 A1 receptor 6D9H NTS1 receptor 5T04
TM4 188 4.55x55 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 189 4.56x56 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 190 4.57x57 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 191 4.58x58 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 192 4.59x59 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 193 4.60x60 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 194 4.61x61 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 195 4.62x62 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM4 196 4.63x63 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 197 4.64x64 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 198 - - - - -
ECL2 199 - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 200 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 201 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 202 - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 203 - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 204 - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 205 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 206 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 207 - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 208 - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 209 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 210 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 211 - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 212 - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 213 - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 214 - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 215 - - - - -
ECL2 216 45.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
ECL2 217 45.51x51 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 4LDE
ECL2 218 45.52x52 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
ECL2 219 - - - - -
ECL2 220 - - - - -
TM5 221 5.35x36 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 222 5.36x37 A1 receptor 6D9H D4 receptor 5WIV
TM5 223 5.37x38 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 224 5.38x39 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 225 5.39x40 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 226 5.40x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 227 5.41x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 228 5.42x43 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 229 5.43x44 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 230 5.44x45 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM5 231 5.45x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 232 5.46x461 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 233 5.47x47 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 234 5.48x48 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 235 5.49x49 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 236 5.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 237 5.51x51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 238 5.52x52 A1 receptor 6D9H OX2 receptor 5WS3
TM5 239 5.53x53 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 240 5.54x54 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 241 5.55x55 A1 receptor 6D9H AT2 receptor 6JOD
TM5 242 5.56x56 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 243 5.57x57 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 244 5.58x58 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 245 5.59x59 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 246 5.60x60 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 247 5.61x61 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 248 5.62x62 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 249 5.63x63 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM5 250 5.64x64 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 251 5.65x65 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 252 5.66x66 A1 receptor 6D9H 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 253 5.67x67 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 254 5.68x68 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 255 5.69x69 A1 receptor 6D9H NTS1 receptor 5T04
TM5 256 5.70x70 A1 receptor 6D9H D2 receptor 6LUQ
TM5 257 5.71x71 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 258 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 259 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 260 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 4UHR
ICL3 261 - - - - -
ICL3 262 - - - - -
ICL3 263 - - - - -
ICL3 264 - - - - -
ICL3 265 - - - - -
ICL3 308 - - - - -
ICL3 309 - - - - -
ICL3 310 - - - - -
ICL3 311 - - - - -
ICL3 312 - - - - -
TM6 313 6.24x24 A1 receptor 6D9H A2A receptor 4UHR
TM6 314 6.25x25 A1 receptor 6D9H - -
TM6 315 6.26x26 A1 receptor 6D9H M5 receptor 6OL9
TM6 316 6.27x27 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM6 317 6.28x28 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 318 6.29x29 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM6 319 6.30x30 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 320 6.31x31 A1 receptor 6D9H 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 321 6.32x32 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 322 6.33x33 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 323 6.34x34 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 4LDE
TM6 324 6.35x35 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 325 6.36x36 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 326 6.37x37 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 327 6.38x38 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 328 6.39x39 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 329 6.40x40 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 330 6.41x41 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 331 6.42x42 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 332 6.43x43 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 333 6.44x44 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 334 6.45x45 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 335 6.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 336 6.47x47 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 337 6.48x48 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 338 6.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 339 6.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 340 6.51x51 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 341 6.52x52 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 342 6.53x53 A1 receptor 6D9H FPR2/ALX 6LW5
TM6 343 6.54x54 A1 receptor 6D9H ETB receptor 5X93
TM6 344 6.55x55 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 345 6.56x56 A1 receptor 6D9H CB1 receptor 5XRA
TM6 346 6.57x57 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 347 6.58x58 A1 receptor 6D9H μ receptor 5C1M
TM6 348 6.59x59 A1 receptor 6D9H κ receptor 6B73
TM6 349 6.60x60 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 350 6.61x61 A1 receptor 6D9H Rhodopsin 4ZWJ
ECL3 351 - - - - -
ECL3 352 - β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ECL3 353 - β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ECL3 354 - - - - -
TM7 355 7.31x30 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 5G53
TM7 356 7.32x31 A1 receptor 6D9H AT1 receptor 6OS2
TM7 357 7.33x32 A1 receptor 6D9H US28 5WB1
TM7 358 7.34x33 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 359 7.35x34 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM7 360 7.36x35 A1 receptor 6D9H MT1 receptor 6ME2
TM7 361 7.37x36 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM7 362 7.38x37 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM7 363 7.39x38 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 364 7.40x39 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 365 7.41x40 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 366 7.42x41 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 367 7.43x42 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 368 7.44x43 A1 receptor 6D9H NTS1 receptor 5T04
TM7 369 7.45x45 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 370 7.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 371 7.47x47 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 372 7.48x48 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 373 7.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 374 7.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 375 7.51x51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 376 7.52x52 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 377 7.53x53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 378 7.54x54 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 379 7.55x55 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
H8 380 8.47x47 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
H8 381 8.48x48 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
H8 382 8.49x49 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
H8 383 8.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H8 384 8.51x51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H8 385 8.52x52 A1 receptor 6D9H D3 receptor 3PBL
H8 386 8.53x53 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
H8 387 8.54x54 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H8 388 8.55x55 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
H8 389 8.56x56 A1 receptor 6D9H 5-HT2B receptor 5TUD
H8 390 8.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 391 8.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 392 8.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
C-term 393 - - - - -
C-term 394 - - - - -
C-term 395 - - - - -
C-term 396 - - - - -
C-term 397 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 G.HN.30 - - - -
HN 7 G.HN.31 - - - -
HN 8 G.HN.32 - - - -
HN 9 G.HN.33 - - - -
HN 10 G.HN.34 - - - -
HN 11 G.HN.35 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 12 G.HN.36 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 13 G.HN.37 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 14 G.HN.38 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 15 G.HN.39 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 16 G.HN.40 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 17 G.HN.41 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 18 G.HN.42 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 19 G.HN.43 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 20 G.HN.44 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 21 G.HN.45 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 22 G.HN.46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 23 G.HN.47 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 24 G.HN.48 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 25 G.HN.49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 26 G.HN.50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 27 G.HN.51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 28 G.HN.52 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 29 G.HN.53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hns1 30 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hns1 31 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hns1 32 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 33 G.S1.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 34 G.S1.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 35 G.S1.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 36 G.S1.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 37 G.S1.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 38 G.S1.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 39 G.S1.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s1h1 40 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s1h1 41 - - - -
s1h1 42 - - - -
s1h1 43 - - - -
s1h1 44 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s1h1 45 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H1 46 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 47 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 48 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 49 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 50 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 51 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 52 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 53 G.H1.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 G.H1.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 57 G.H1.12 - - - -
h1ha 58 - - - -
h1ha 59 - - - -
h1ha 60 - - - -
h1ha 61 - - - -
h1ha 62 - - - -
HA 63 H.HA.01 - - - -
HA 64 H.HA.02 - - - -
HA 65 H.HA.03 - - - -
HA 66 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 67 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 68 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 69 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 70 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 71 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 72 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 73 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 74 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 75 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 76 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 77 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 78 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 79 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 80 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 81 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 82 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 83 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 84 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 85 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 86 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 87 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 88 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 92 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 93 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 94 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 95 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 96 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 97 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 98 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 99 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 100 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 101 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 102 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 103 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 104 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 105 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 106 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 107 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 108 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 109 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 110 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 111 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 112 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 113 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 114 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 115 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 116 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 117 - - - -
hbhc 118 - - - -
hbhc 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 121 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 122 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 123 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 124 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 125 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 126 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 127 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 128 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 129 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 130 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 131 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 132 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 133 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 134 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 135 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 136 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 137 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 138 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 139 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 140 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 141 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 142 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 143 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 144 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 145 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 146 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 147 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 148 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 149 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 150 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 151 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 152 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 153 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 154 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 155 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 156 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 157 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 158 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 159 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 160 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 161 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 162 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 163 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 164 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 165 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 166 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 167 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 168 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 171 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 172 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 173 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 174 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 175 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 176 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 177 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 178 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 179 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 180 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 181 - - - -
hfs2 182 - - - -
hfs2 183 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 184 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 185 G.S2.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 186 G.S2.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 187 G.S2.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 188 G.S2.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 189 G.S2.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 190 G.S2.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 191 G.S2.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 192 G.S2.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s2s3 193 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s2s3 194 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 195 G.S3.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 196 G.S3.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 197 G.S3.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 198 G.S3.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 199 G.S3.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 200 G.S3.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 201 G.S3.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 202 G.S3.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s3h2 203 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s3h2 204 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s3h2 205 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 206 G.H2.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 207 G.H2.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 208 G.H2.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 209 G.H2.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 210 G.H2.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 211 G.H2.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 212 G.H2.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 213 G.H2.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 214 G.H2.09 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 215 G.H2.10 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h2s4 216 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h2s4 217 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h2s4 218 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h2s4 219 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h2s4 220 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 221 G.S4.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 222 G.S4.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 223 G.S4.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 224 G.S4.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 225 G.S4.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 226 G.S4.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 227 G.S4.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 228 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 229 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 230 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 231 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 232 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 233 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 234 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 235 - - - -
s4h3 236 - - - -
s4h3 237 - - - -
s4h3 238 - - - -
s4h3 239 - - - -
s4h3 240 - - - -
s4h3 241 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 242 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 243 G.H3.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 244 G.H3.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 245 G.H3.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 246 G.H3.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 247 G.H3.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 248 G.H3.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 249 G.H3.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 250 G.H3.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 251 G.H3.09 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 252 G.H3.10 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 253 G.H3.11 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 254 G.H3.12 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 255 G.H3.13 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 256 G.H3.14 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 257 G.H3.15 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 258 G.H3.16 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 259 G.H3.17 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 260 G.H3.18 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h3s5 261 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h3s5 262 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h3s5 263 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 264 G.S5.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 265 G.S5.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 266 G.S5.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 267 G.S5.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 268 G.S5.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 269 G.S5.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 270 G.S5.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s5hg 271 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 272 G.HG.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 273 G.HG.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 274 G.HG.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 275 G.HG.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 276 G.HG.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 277 G.HG.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 278 G.HG.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 279 G.HG.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 280 G.HG.09 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 281 G.HG.12 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 282 G.HG.13 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 283 G.HG.14 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 284 G.HG.15 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 285 G.HG.16 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 286 G.HG.17 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 287 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 288 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 289 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 290 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 291 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 292 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 293 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 294 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 295 G.H4.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 296 G.H4.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 297 G.H4.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 298 G.H4.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 299 G.H4.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 300 G.H4.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 301 G.H4.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 302 G.H4.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 303 G.H4.10 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 304 G.H4.11 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 305 G.H4.12 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 306 G.H4.13 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 307 G.H4.14 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 308 G.H4.15 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 309 G.H4.16 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 310 G.H4.17 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 311 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 312 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 313 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 314 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 315 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 316 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 317 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 318 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 319 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S6 320 G.S6.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S6 321 G.S6.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S6 322 G.S6.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S6 323 G.S6.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S6 324 G.S6.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s6h5 325 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s6h5 326 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s6h5 327 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s6h5 328 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s6h5 329 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 330 G.H5.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 331 G.H5.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 332 G.H5.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 333 G.H5.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 334 G.H5.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 335 G.H5.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 336 G.H5.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 337 G.H5.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 338 G.H5.09 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 339 G.H5.10 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 340 G.H5.11 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 341 G.H5.12 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 342 G.H5.13 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 343 G.H5.14 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 344 G.H5.15 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 345 G.H5.16 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 346 G.H5.17 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 347 G.H5.18 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 348 G.H5.19 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 349 G.H5.20 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 350 G.H5.21 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 351 G.H5.22 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 352 G.H5.23 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 353 G.H5.24 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 354 G.H5.25 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 355 G.H5.26 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H