α2C-adrenoceptor - G(z) subunit alpha complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNAZ

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

5-HT1B receptor (sequence similarity: 58%) PDB: 6G79
G(o) subunit alpha (sequence similarity: 72%)

RECEPTOR TEMPLATES

6G79 (5-HT1B receptor)
6CM4 (D2 receptor)
3PBL (D3 receptor)
6OL9 (M5 receptor)
5TUD (5-HT2B receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
3VG9 (A2A receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 76.2 13.2 10.6
Side-chains 28.1 50.8 21.1

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 45

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 43 - - - - -
N-term 44 - - - - -
N-term 45 - - - - -
N-term 46 - - - - -
N-term 47 - - - - -
TM1 48 1.29x29 5-HT1B receptor 6G79 NK1 receptor 6HLP
TM1 49 1.30x30 5-HT1B receptor 6G79 D4 receptor 5WIV
TM1 50 1.31x31 5-HT1B receptor 6G79 CCR5 5UIW
TM1 51 1.32x32 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 52 1.33x33 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM1 53 1.34x34 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 54 1.35x35 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 55 1.36x36 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 56 1.37x37 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 57 1.38x38 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 58 1.39x39 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM1 59 1.40x40 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM1 60 1.41x41 5-HT1B receptor 6G79 M3 receptor 5ZHP
TM1 61 1.42x42 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM1 62 1.43x43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 63 1.44x44 5-HT1B receptor 6G79 κ receptor 6B73
TM1 64 1.45x45 5-HT1B receptor 6G79 CB1 receptor 6N4B
TM1 65 1.46x46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 66 1.47x47 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 67 1.48x48 5-HT1B receptor 6G79 κ receptor 6B73
TM1 68 1.49x49 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 69 1.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 70 1.51x51 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 71 1.52x52 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 72 1.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 73 1.54x54 5-HT1B receptor 6G79 AT1 receptor 6OS2
TM1 74 1.55x55 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM1 75 1.56x56 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 76 1.57x57 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 77 1.58x58 5-HT1B receptor 6G79 CB1 receptor 5XRA
TM1 78 1.59x59 5-HT1B receptor 6G79 D4 receptor 5WIV
TM1 79 1.60x60 5-HT1B receptor 6G79 CB1 receptor 6KPG
ICL1 80 12.48x48 - - - -
ICL1 81 12.49x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 82 12.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 83 12.51x51 - - - -
TM2 84 2.37x37 5-HT1B receptor 6G79 PAR2 5NDD
TM2 85 2.38x38 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 86 2.39x39 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM2 87 2.40x40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 88 2.41x41 5-HT1B receptor 6G79 CB2 receptor 6KPF
TM2 89 2.42x42 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 90 2.43x43 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM2 91 2.44x44 5-HT1B receptor 6G79 A1 receptor 6D9H
TM2 92 2.45x45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 93 2.46x46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 94 2.47x47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 95 2.48x48 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM2 96 2.49x49 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 97 2.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 98 2.51x51 5-HT1B receptor 6G79 A2A receptor 5G53
TM2 99 2.52x52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 100 2.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 101 2.54x54 5-HT1B receptor 6G79 D2 receptor 6CM4
TM2 102 2.55x55 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM2 103 2.56x551 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 104 2.57x56 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 105 2.58x57 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM2 106 2.59x58 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 107 2.60x59 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 108 2.61x60 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 109 2.62x61 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM2 110 2.63x62 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 111 2.64x63 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 112 2.65x64 5-HT1B receptor 6G79 D2 receptor 6CM4
TM2 113 2.66x65 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 114 2.67x66 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3P0G
TM2 115 2.68x67 5-HT1B receptor 6G79 - -
ECL1 116 23.49x49 - - - -
ECL1 117 23.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 118 23.51x51 D2 receptor 6CM4 NK1 receptor 6HLP
ECL1 119 23.52x52 - - - -
TM3 120 3.21x21 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 121 3.22x22 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 4IAQ
TM3 122 3.23x23 5-HT1B receptor 6G79 M2 receptor 4MQT
TM3 123 3.24x24 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 124 3.25x25 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 125 3.26x26 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM3 126 3.27x27 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 127 3.28x28 5-HT1B receptor 6G79 NTS1 receptor 5T04
TM3 128 3.29x29 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 129 3.30x30 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM3 130 3.31x31 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM3 131 3.32x32 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 132 3.33x33 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 133 3.34x34 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 134 3.35x35 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 135 3.36x36 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 136 3.37x37 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 137 3.38x38 5-HT1B receptor 6G79 A1 receptor 6D9H
TM3 138 3.39x39 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 139 3.40x40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 140 3.41x41 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM3 141 3.42x42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 142 3.43x43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 143 3.44x44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 144 3.45x45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 145 3.46x46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 146 3.47x47 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM3 147 3.48x48 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 148 3.49x49 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 149 3.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 150 3.51x51 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 151 3.52x52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 152 3.53x53 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM3 153 3.54x54 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM3 154 3.55x55 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 155 3.56x56 5-HT1B receptor 6G79 - -
ICL2 156 34.50x50 - - - -
ICL2 157 34.51x51 D3 receptor 3PBL D3 receptor 3PBL
ICL2 158 34.52x52 D3 receptor 3PBL 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 159 34.53x53 D3 receptor 3PBL D3 receptor 3PBL
ICL2 160 34.54x54 D3 receptor 3PBL A2A receptor 5G53
ICL2 161 34.55x55 D3 receptor 3PBL AT1 receptor 6OS2
ICL2 162 34.56x56 D3 receptor 3PBL 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 163 34.57x57 - - - -
TM4 164 4.38x38 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 165 4.39x39 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 166 4.40x40 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 167 4.41x41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 168 4.42x42 5-HT1B receptor 6G79 D2 receptor 6CM4
TM4 169 4.43x43 5-HT1B receptor 6G79 κ receptor 6B73
TM4 170 4.44x44 5-HT1B receptor 6G79 EP3 receptor 6AK3
TM4 171 4.45x45 5-HT1B receptor 6G79 CB2 receptor 6KPF
TM4 172 4.46x46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 173 4.47x47 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 174 4.48x48 5-HT1B receptor 6G79 M2 receptor 4MQT
TM4 175 4.49x49 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 176 4.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 177 4.51x51 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM4 178 4.52x52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM4 179 4.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 180 4.54x54 5-HT1B receptor 6G79 CB2 receptor 6KPF
TM4 181 4.55x55 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM4 182 4.56x56 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 183 4.57x57 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 184 4.58x58 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 185 4.59x59 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 186 4.60x60 M5 receptor 6OL9 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 187 4.61x61 M5 receptor 6OL9 CB1 receptor 6N4B
TM4 188 4.62x62 M5 receptor 6OL9 κ receptor 6B73
ECL2 189 - - - - -
ECL2 190 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 191 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 192 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 193 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 194 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 195 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 196 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 197 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 198 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 199 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 200 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 201 - - - - -
ECL2 202 45.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
ECL2 203 45.51x51 5-HT1B receptor 6G79 Rhodopsin 4ZWJ
ECL2 204 45.52x52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
ECL2 205 - - - - -
ECL2 206 - - - - -
TM5 207 5.35x36 5-HT1B receptor 6G79 M5 receptor 6OL9
TM5 208 5.36x37 5-HT1B receptor 6G79 FPR2/ALX 6LW5
TM5 209 5.37x38 5-HT1B receptor 6G79 H1 receptor 3RZE
TM5 210 5.38x39 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 211 5.39x40 5-HT1B receptor 6G79 NTS1 receptor 5T04
TM5 212 5.40x41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 213 5.41x42 5-HT1B receptor 6G79 CB2 receptor 6KPF
TM5 214 5.42x43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 215 5.43x44 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM5 216 5.44x45 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 217 5.45x46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 218 5.46x461 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 219 5.47x47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 220 5.48x48 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 221 5.49x49 5-HT1B receptor 6G79 OX2 receptor 5WS3
TM5 222 5.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 223 5.51x51 5-HT1B receptor 6G79 D4 receptor 5WIV
TM5 224 5.52x52 5-HT1B receptor 6G79 κ receptor 6B73
TM5 225 5.53x53 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 226 5.54x54 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 227 5.55x55 5-HT1B receptor 6G79 NK1 receptor 6HLP
TM5 228 5.56x56 5-HT1B receptor 6G79 A1 receptor 6D9H
TM5 229 5.57x57 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 230 5.58x58 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 231 5.59x59 5-HT1B receptor 6G79 LPA6 receptor 5XSZ
TM5 232 5.60x60 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 233 5.61x61 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 234 5.62x62 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 235 5.63x63 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM5 236 5.64x64 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 237 5.65x65 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 238 5.66x66 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 239 5.67x67 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM5 240 5.68x68 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 241 5.69x69 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM5 242 5.70x70 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM5 243 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 244 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
TM5 245 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 CB2 receptor 6KPF
TM5 246 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 NTS1 receptor 6OSA
TM5 247 5.75x75 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 248 - - - - -
ICL3 249 - - - - -
ICL3 250 - - - - -
ICL3 251 - - - - -
ICL3 252 - - - - -
ICL3 366 - - - - -
ICL3 367 - - - - -
ICL3 368 - - - - -
ICL3 369 - - - - -
ICL3 370 - - - - -
TM6 371 6.24x24 M5 receptor 6OL9 μ receptor 6DDF
TM6 372 6.25x25 M5 receptor 6OL9 M5 receptor 6OL9
TM6 373 6.26x26 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 374 6.27x27 5-HT1B receptor 6G79 Rhodopsin 4ZWJ
TM6 375 6.28x28 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 376 6.29x29 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 377 6.30x30 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 378 6.31x31 5-HT1B receptor 6G79 M2 receptor 6OIK
TM6 379 6.32x32 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 380 6.33x33 5-HT1B receptor 6G79 DP2 receptor 6D27
TM6 381 6.34x34 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 382 6.35x35 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM6 383 6.36x36 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 384 6.37x37 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 385 6.38x38 5-HT1B receptor 6G79 A1 receptor 6D9H
TM6 386 6.39x39 5-HT1B receptor 6G79 κ receptor 6B73
TM6 387 6.40x40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 388 6.41x41 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 389 6.42x42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 390 6.43x43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 391 6.44x44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 392 6.45x45 5-HT1B receptor 6G79 κ receptor 6B73
TM6 393 6.46x46 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 394 6.47x47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 395 6.48x48 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 396 6.49x49 5-HT1B receptor 6G79 CB2 receptor 6KPF
TM6 397 6.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 398 6.51x51 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 399 6.52x52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 400 6.53x53 5-HT1B receptor 6G79 MT1 receptor 6ME2
TM6 401 6.54x54 5-HT1B receptor 6G79 FFA1 receptor 5TZY
TM6 402 6.55x55 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM6 403 6.56x56 5-HT1B receptor 6G79 CXCR4 3ODU
TM6 404 6.57x57 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 405 6.58x58 5-HT1B receptor 6G79 P2Y12 receptor 4NTJ
TM6 406 6.59x59 D2 receptor 6CM4 NOP receptor 5DHG
TM6 407 6.60x60 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 408 6.61x61 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL3 409 - - - - -
ECL3 410 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 411 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 412 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 413 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 414 - - - - -
TM7 415 7.31x30 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 416 7.32x31 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2A receptor 6A94
TM7 417 7.33x32 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM7 418 7.34x33 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM7 419 7.35x34 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 420 7.36x35 5-HT1B receptor 6G79 LPA1 receptor 4Z35
TM7 421 7.37x36 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 422 7.38x37 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 423 7.39x38 5-HT1B receptor 6G79 - -
TM7 424 7.40x39 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 425 7.41x40 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 426 7.42x41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 427 7.43x42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 428 7.44x43 5-HT1B receptor 6G79 US28 5WB1
TM7 429 7.45x45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 430 7.46x46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 431 7.47x47 5-HT1B receptor 6G79 κ receptor 6B73
TM7 432 7.48x48 5-HT1B receptor 6G79 κ receptor 6B73
TM7 433 7.49x49 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 434 7.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 435 7.51x51 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 6DDF
TM7 436 7.52x52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 437 7.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 438 7.54x54 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 439 7.55x55 5-HT1B receptor 6G79 D4 receptor 5WIV
TM7 440 7.56x56 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
H8 441 8.47x47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H8 442 8.48x48 5-HT1B receptor 6G79 A1 receptor 6D9H
H8 443 8.49x49 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 444 8.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H8 445 8.51x51 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 4LDE
H8 446 8.52x52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT2C receptor 6BQG
H8 447 8.53x53 5-HT1B receptor 6G79 CB2 receptor 6KPF
H8 448 8.54x54 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H8 449 8.55x55 5-HT1B receptor 6G79 M2 receptor 4MQT
H8 450 8.56x56 5-HT1B receptor 6G79 M2 receptor 4MQT
H8 451 8.57x57 5-HT1B receptor 6G79 A2A receptor 5G53
H8 452 8.58x58 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 453 8.59x59 D2 receptor 6CM4 - -
C-term 454 - - - - -
C-term 455 - - - - -
C-term 456 - - - - -
C-term 457 - - - - -
C-term 458 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 G.HN.30 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 7 G.HN.31 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 8 G.HN.32 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 9 G.HN.33 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 10 G.HN.34 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 11 G.HN.35 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 12 G.HN.36 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 13 G.HN.37 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 14 G.HN.38 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 15 G.HN.39 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 16 G.HN.40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 17 G.HN.41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 18 G.HN.42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 19 G.HN.43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 20 G.HN.44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 21 G.HN.45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 22 G.HN.46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 23 G.HN.47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 24 G.HN.48 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 25 G.HN.49 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 26 G.HN.50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 27 G.HN.51 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 28 G.HN.52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 29 G.HN.53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hns1 30 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hns1 31 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hns1 32 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 33 G.S1.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 34 G.S1.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 35 G.S1.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 36 G.S1.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 37 G.S1.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 38 G.S1.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 39 G.S1.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H1 46 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 47 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 48 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 49 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 50 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 51 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 52 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 53 G.H1.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.10 - - - -
H1 56 G.H1.11 - - - -
H1 57 G.H1.12 - - - -
h1ha 58 - - - -
h1ha 59 - - - -
h1ha 60 - - - -
h1ha 61 - - - -
h1ha 62 - - - -
HA 63 H.HA.01 - - - -
HA 64 H.HA.02 - - - -
HA 65 H.HA.03 - - - -
HA 66 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 67 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 68 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 69 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 70 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 71 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 72 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 73 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 74 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 75 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 76 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 77 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 78 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 79 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 80 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 81 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 82 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 83 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 84 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 85 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 86 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 87 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 88 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 92 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 93 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 94 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 95 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 96 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 97 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 98 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 99 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 100 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 101 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 102 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 103 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 104 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 105 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 106 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 107 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 108 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 109 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 110 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 111 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 112 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 113 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 114 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 115 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 116 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 117 - - - -
hbhc 118 - - - -
hbhc 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 121 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 122 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 123 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 124 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 125 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 126 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 127 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 128 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 129 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 130 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 131 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 132 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 133 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 134 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 135 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 136 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 137 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 138 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 139 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 140 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 141 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 142 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 143 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 144 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 145 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 146 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 147 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 148 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 149 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 150 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 151 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 152 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 153 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 154 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 155 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 156 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 157 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 158 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 159 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 160 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 161 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 162 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 163 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 164 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 165 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 166 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 167 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 168 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 171 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 172 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 173 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 174 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 175 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 176 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 177 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 178 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 179 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 180 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 181 - - - -
hfs2 182 - - - -
hfs2 183 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 184 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 185 G.S2.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 186 G.S2.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 187 G.S2.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 188 G.S2.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 189 G.S2.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 190 G.S2.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 191 G.S2.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 192 G.S2.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s2s3 193 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s2s3 194 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 195 G.S3.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 196 G.S3.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 197 G.S3.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 198 G.S3.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 199 G.S3.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 200 G.S3.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 201 G.S3.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 202 G.S3.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s3h2 203 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s3h2 204 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s3h2 205 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 206 G.H2.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 207 G.H2.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 208 G.H2.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 209 G.H2.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 210 G.H2.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 211 G.H2.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 212 G.H2.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 213 G.H2.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 214 G.H2.09 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 215 G.H2.10 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 216 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 217 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 218 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 219 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 220 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 221 G.S4.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 222 G.S4.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 223 G.S4.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 224 G.S4.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 225 G.S4.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 226 G.S4.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 227 G.S4.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 228 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 229 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 230 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 231 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 232 - - - -
s4h3 233 - - - -
s4h3 234 - - - -
s4h3 235 - - - -
s4h3 236 - - - -
s4h3 237 - - - -
s4h3 238 - - - -
s4h3 239 - - - -
s4h3 240 - - - -
s4h3 241 - - - -
s4h3 242 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 243 G.H3.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 244 G.H3.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 245 G.H3.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 246 G.H3.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 247 G.H3.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 248 G.H3.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 249 G.H3.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 250 G.H3.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 251 G.H3.09 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 252 G.H3.10 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 253 G.H3.11 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 254 G.H3.12 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 255 G.H3.13 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 256 G.H3.14 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 257 G.H3.15 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 258 G.H3.16 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 259 G.H3.17 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 260 G.H3.18 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h3s5 261 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h3s5 262 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h3s5 263 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 264 G.S5.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 265 G.S5.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 266 G.S5.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 267 G.S5.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 268 G.S5.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 269 G.S5.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 270 G.S5.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s5hg 271 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 272 G.HG.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 273 G.HG.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 274 G.HG.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 275 G.HG.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 276 G.HG.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 277 G.HG.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 278 G.HG.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 279 G.HG.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 280 G.HG.09 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 281 G.HG.12 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 282 G.HG.13 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 283 G.HG.14 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 284 G.HG.15 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 285 G.HG.16 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 286 G.HG.17 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 287 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 288 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 289 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 290 - - - -
hgh4 291 - - - -
hgh4 292 - - - -
hgh4 293 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 294 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 295 G.H4.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 296 G.H4.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 297 G.H4.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 298 G.H4.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 299 G.H4.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 300 G.H4.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 301 G.H4.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 302 G.H4.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 303 G.H4.10 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 304 G.H4.11 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 305 G.H4.12 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 306 G.H4.13 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 307 G.H4.14 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 308 G.H4.15 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 309 G.H4.16 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 310 G.H4.17 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 311 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 312 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 313 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 314 - - - -
h4s6 315 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 316 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 317 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 318 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 319 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 320 G.S6.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 321 G.S6.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 322 G.S6.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 323 G.S6.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 324 G.S6.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 325 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 326 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 327 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 328 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 329 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 330 G.H5.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 331 G.H5.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 332 G.H5.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 333 G.H5.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 334 G.H5.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 335 G.H5.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 336 G.H5.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 337 G.H5.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 338 G.H5.09 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 339 G.H5.10 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 340 G.H5.11 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 341 G.H5.12 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 342 G.H5.13 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 343 G.H5.14 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 344 G.H5.15 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 345 G.H5.16 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 346 G.H5.17 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 347 G.H5.18 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 348 G.H5.19 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 349 G.H5.20 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 350 G.H5.21 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 351 G.H5.22 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 352 G.H5.23 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 353 G.H5.24 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 354 G.H5.25 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 355 G.H5.26 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79