α2C-adrenoceptor - G(s) subunit alpha isoforms short complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNAS2

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

β2-adrenoceptor (sequence similarity: 55%) PDB: 6NI3
G(s) subunit alpha isoforms short (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

4IAQ (5-HT1B receptor)
6NI3 (β2-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
6CM4 (D2 receptor)
3PBL (D3 receptor)
5TUD (5-HT2B receptor)
6OL9 (M5 receptor)
3VG9 (A2A receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 78.9 12.9 8.3
Side-chains 28.4 52.5 19.1

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 44

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 43 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 44 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 45 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 46 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 47 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
TM1 48 1.29x29 5-HT1B receptor 4IAQ NK1 receptor 6HLP
TM1 49 1.30x30 β2-adrenoceptor 6NI3 D4 receptor 5WIV
TM1 50 1.31x31 β2-adrenoceptor 6NI3 CCR5 5UIW
TM1 51 1.32x32 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 52 1.33x33 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 53 1.34x34 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 54 1.35x35 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 55 1.36x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 56 1.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 57 1.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 58 1.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM1 59 1.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 60 1.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 M3 receptor 5ZHP
TM1 61 1.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 62 1.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 63 1.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM1 64 1.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM1 65 1.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 66 1.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 67 1.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM1 68 1.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 69 1.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 70 1.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 71 1.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 72 1.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 73 1.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 AT1 receptor 6OS2
TM1 74 1.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 75 1.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 76 1.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 77 1.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 5XRA
TM1 78 1.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 D4 receptor 5WIV
TM1 79 1.60x60 D2 receptor 6CM4 CB1 receptor 6KPG
ICL1 80 12.48x48 - - - -
ICL1 81 12.49x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 82 12.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 83 12.51x51 - - - -
TM2 84 2.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 PAR2 5NDD
TM2 85 2.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 86 2.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM2 87 2.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 88 2.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM2 89 2.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 90 2.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM2 91 2.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
TM2 92 2.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 93 2.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 94 2.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 95 2.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM2 96 2.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 97 2.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 98 2.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM2 99 2.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 100 2.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 101 2.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 D2 receptor 6CM4
TM2 102 2.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM2 103 2.56x551 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 104 2.57x56 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 105 2.58x57 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM2 106 2.59x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 107 2.60x59 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 108 2.61x60 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 109 2.62x61 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM2 110 2.63x62 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 111 2.64x63 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM2 112 2.65x64 β2-adrenoceptor 6NI3 D2 receptor 6CM4
TM2 113 2.66x65 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 114 2.67x66 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 3P0G
TM2 115 2.68x67 D2 receptor 6CM4 - -
ECL1 116 23.49x49 - - - -
ECL1 117 23.50x50 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 6G79
ECL1 118 23.51x51 D2 receptor 6CM4 NK1 receptor 6HLP
ECL1 119 23.52x52 - - - -
TM3 120 3.21x21 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 121 3.22x22 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 4IAQ
TM3 122 3.23x23 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM3 123 3.24x24 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 124 3.25x25 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 125 3.26x26 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM3 126 3.27x27 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 127 3.28x28 β2-adrenoceptor 6NI3 NTS1 receptor 5T04
TM3 128 3.29x29 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 129 3.30x30 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 130 3.31x31 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 131 3.32x32 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 132 3.33x33 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 133 3.34x34 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 134 3.35x35 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 135 3.36x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 136 3.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 137 3.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
TM3 138 3.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 139 3.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 140 3.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM3 141 3.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 142 3.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 143 3.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 144 3.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 145 3.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 146 3.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 147 3.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 148 3.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 149 3.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 150 3.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 151 3.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 152 3.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 153 3.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 154 3.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 155 3.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 H1 receptor 3RZE
ICL2 156 34.50x50 - - - -
ICL2 157 34.51x51 D3 receptor 3PBL D3 receptor 3PBL
ICL2 158 34.52x52 D3 receptor 3PBL 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 159 34.53x53 D3 receptor 3PBL D3 receptor 3PBL
ICL2 160 34.54x54 D3 receptor 3PBL A2A receptor 5G53
ICL2 161 34.55x55 D3 receptor 3PBL AT1 receptor 6OS2
ICL2 162 34.56x56 D3 receptor 3PBL 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 163 34.57x57 - - - -
TM4 164 4.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 165 4.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 166 4.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM4 167 4.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 168 4.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 D2 receptor 6CM4
TM4 169 4.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM4 170 4.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 EP3 receptor 6AK3
TM4 171 4.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM4 172 4.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 173 4.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM4 174 4.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM4 175 4.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 176 4.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 177 4.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM4 178 4.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM4 179 4.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 180 4.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM4 181 4.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM4 182 4.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 183 4.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 184 4.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 185 4.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 186 4.60x60 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 187 4.61x61 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM4 188 4.62x62 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
ECL2 189 - - - - -
ECL2 190 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 191 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 192 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 193 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 194 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 195 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 196 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 197 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 198 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 199 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 200 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 201 - - - - -
ECL2 202 45.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
ECL2 203 45.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 Rhodopsin 4ZWJ
ECL2 204 45.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
ECL2 205 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 206 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 207 5.35x36 β2-adrenoceptor 6NI3 M5 receptor 6OL9
TM5 208 5.36x37 β2-adrenoceptor 6NI3 FPR2/ALX 6LW5
TM5 209 5.37x38 β2-adrenoceptor 6NI3 H1 receptor 3RZE
TM5 210 5.38x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 211 5.39x40 β2-adrenoceptor 6NI3 NTS1 receptor 5T04
TM5 212 5.40x41 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 213 5.41x42 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM5 214 5.42x43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 215 5.43x44 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 216 5.44x45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 217 5.45x46 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 218 5.46x461 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 219 5.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 220 5.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 221 5.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 OX2 receptor 5WS3
TM5 222 5.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 223 5.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 D4 receptor 5WIV
TM5 224 5.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM5 225 5.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 226 5.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 227 5.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 NK1 receptor 6HLP
TM5 228 5.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
TM5 229 5.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 230 5.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 231 5.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 LPA6 receptor 5XSZ
TM5 232 5.60x60 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 233 5.61x61 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 234 5.62x62 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 235 5.63x63 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM5 236 5.64x64 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 237 5.65x65 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 238 5.66x66 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 239 5.67x67 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 240 5.68x68 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 241 5.69x69 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 242 5.70x70 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM5 243 5.71x71 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 244 5.72x72 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM5 245 5.73x73 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM5 246 5.74x74 β2-adrenoceptor 6NI3 NTS1 receptor 6OSA
TM5 247 5.75x75 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ICL3 248 - - - - -
ICL3 249 - - - - -
ICL3 250 - - - - -
ICL3 251 - - - - -
ICL3 252 - - - - -
ICL3 366 - - - - -
ICL3 367 - - - - -
ICL3 368 - - - - -
ICL3 369 - - - - -
ICL3 370 - - - - -
TM6 371 6.24x24 M5 receptor 6OL9 μ receptor 6DDF
TM6 372 6.25x25 M5 receptor 6OL9 M5 receptor 6OL9
TM6 373 6.26x26 M5 receptor 6OL9 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 374 6.27x27 β2-adrenoceptor 6NI3 Rhodopsin 4ZWJ
TM6 375 6.28x28 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM6 376 6.29x29 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM6 377 6.30x30 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 378 6.31x31 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 6OIK
TM6 379 6.32x32 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 380 6.33x33 β2-adrenoceptor 6NI3 DP2 receptor 6D27
TM6 381 6.34x34 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM6 382 6.35x35 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM6 383 6.36x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 384 6.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 385 6.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
TM6 386 6.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM6 387 6.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 388 6.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 389 6.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 390 6.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 391 6.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 392 6.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM6 393 6.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 394 6.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 395 6.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 396 6.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM6 397 6.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 398 6.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 399 6.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 400 6.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 MT1 receptor 6ME2
TM6 401 6.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 FFA1 receptor 5TZY
TM6 402 6.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM6 403 6.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 CXCR4 3ODU
TM6 404 6.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 405 6.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 LPA6 receptor 5XSZ
TM6 406 6.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 NOP receptor 5DHG
TM6 407 6.60x60 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 408 6.61x61 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
ECL3 409 - - - - -
ECL3 410 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 411 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 412 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 413 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 414 - - - - -
TM7 415 7.31x30 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM7 416 7.32x31 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2A receptor 6A94
TM7 417 7.33x32 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM7 418 7.34x33 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM7 419 7.35x34 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 420 7.36x35 β2-adrenoceptor 6NI3 LPA1 receptor 4Z35
TM7 421 7.37x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 422 7.38x37 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 423 7.39x38 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM7 424 7.40x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 425 7.41x40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 426 7.42x41 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 427 7.43x42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 428 7.44x43 β2-adrenoceptor 6NI3 US28 5WB1
TM7 429 7.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 430 7.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 431 7.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM7 432 7.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM7 433 7.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 434 7.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 435 7.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 6DDF
TM7 436 7.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 437 7.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 438 7.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 439 7.55x55 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM7 440 7.56x56 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 441 8.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
H8 442 8.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
H8 443 8.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 444 8.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 445 8.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 4LDE
H8 446 8.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
H8 447 8.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
H8 448 8.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 449 8.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
H8 450 8.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
H8 451 8.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
H8 452 8.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 453 8.59x59 D2 receptor 6CM4 - -
C-term 454 - - - - -
C-term 455 - - - - -
C-term 456 - - - - -
C-term 457 - - - - -
C-term 458 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 13 G.HN.30 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 14 G.HN.31 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 15 G.HN.32 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 16 G.HN.33 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 17 G.HN.34 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 18 G.HN.35 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 19 G.HN.36 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 20 G.HN.37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 21 G.HN.38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 22 G.HN.39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 23 G.HN.40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 24 G.HN.41 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 25 G.HN.42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 26 G.HN.43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 27 G.HN.44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 28 G.HN.45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 29 G.HN.46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 30 G.HN.47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 31 G.HN.48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 32 G.HN.49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 33 G.HN.50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 34 G.HN.51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 35 G.HN.52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 36 G.HN.53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hns1 37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hns1 38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hns1 39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 40 G.S1.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 41 G.S1.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 42 G.S1.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 43 G.S1.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 44 G.S1.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 45 G.S1.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 46 G.S1.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H1 53 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 57 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 58 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 59 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 60 G.H1.08 - - - -
H1 61 G.H1.09 - - - -
H1 62 G.H1.10 - - - -
H1 63 G.H1.11 - - - -
H1 64 G.H1.12 - - - -
h1ha 65 - - - -
h1ha 66 - - - -
h1ha 67 - - - -
h1ha 68 - - - -
h1ha 69 - - - -
h1ha 70 - - - -
h1ha 71 - - - -
h1ha 72 - - - -
h1ha 73 - - - -
h1ha 74 - - - -
h1ha 75 - - - -
h1ha 76 - - - -
h1ha 77 - - - -
h1ha 78 - - - -
h1ha 79 - - - -
h1ha 80 - - - -
h1ha 81 - - - -
h1ha 82 - - - -
h1ha 83 - - - -
h1ha 84 - - - -
HA 85 H.HA.01 - - - -
HA 86 H.HA.02 - - - -
HA 87 H.HA.03 - - - -
HA 88 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 92 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 93 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 94 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 95 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 96 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 97 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 98 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 99 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 100 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 101 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 102 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 103 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 104 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 105 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 106 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 107 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 108 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 109 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 110 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 111 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 112 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 113 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 114 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 115 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 116 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 117 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 118 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 121 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 122 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 123 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 124 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 125 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 126 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 127 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 128 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 129 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 130 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 131 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 132 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 133 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 134 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 135 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 136 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 137 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 138 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 139 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 140 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 141 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 142 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 143 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 144 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 145 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 146 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 147 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 148 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 149 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 150 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 151 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 152 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 153 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 154 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 155 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 156 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 157 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 158 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 159 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 160 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 161 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 162 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 163 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 164 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 165 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 166 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 167 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 168 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 171 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 172 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 173 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 174 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 175 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 176 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 177 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 178 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 179 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 180 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 181 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 182 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 183 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 184 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 185 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 186 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 187 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 188 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 189 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 190 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 191 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 192 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 193 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 194 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 195 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 196 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 197 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 198 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 199 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 200 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 201 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 202 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 203 - - - -
hfs2 204 - - - -
hfs2 205 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 206 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 207 G.S2.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 208 G.S2.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 209 G.S2.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 210 G.S2.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 211 G.S2.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 212 G.S2.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 213 G.S2.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 214 G.S2.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s2s3 215 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s2s3 216 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 217 G.S3.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 218 G.S3.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 219 G.S3.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 220 G.S3.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 221 G.S3.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 222 G.S3.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 223 G.S3.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 224 G.S3.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s3h2 225 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s3h2 226 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s3h2 227 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 228 G.H2.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 229 G.H2.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 230 G.H2.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 231 G.H2.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 232 G.H2.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 233 G.H2.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 234 G.H2.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 235 G.H2.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 236 G.H2.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 237 G.H2.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 238 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 239 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 240 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 241 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 242 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 243 G.S4.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 244 G.S4.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 245 G.S4.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 246 G.S4.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 247 G.S4.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 248 G.S4.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 249 G.S4.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 250 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 251 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 252 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 253 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 254 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 255 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 256 - - - -
s4h3 257 - - - -
s4h3 258 - - - -
s4h3 259 - - - -
s4h3 260 - - - -
s4h3 261 - - - -
s4h3 262 - - - -
s4h3 263 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 264 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 265 G.H3.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 266 G.H3.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 267 G.H3.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 268 G.H3.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 269 G.H3.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 270 G.H3.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 271 G.H3.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 272 G.H3.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 273 G.H3.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 274 G.H3.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 275 G.H3.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 276 G.H3.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 277 G.H3.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 278 G.H3.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 279 G.H3.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 280 G.H3.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 281 G.H3.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 282 G.H3.18 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h3s5 283 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h3s5 284 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h3s5 285 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 286 G.S5.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 287 G.S5.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 288 G.S5.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 289 G.S5.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 290 G.S5.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 291 G.S5.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 292 G.S5.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s5hg 293 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 294 G.HG.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 295 G.HG.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 296 G.HG.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 297 G.HG.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 298 G.HG.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 299 G.HG.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 300 G.HG.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 301 G.HG.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 302 G.HG.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 303 G.HG.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 304 G.HG.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 305 G.HG.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 306 G.HG.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 307 G.HG.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 308 G.HG.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 309 G.HG.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 310 G.HG.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 311 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 312 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 313 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 314 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 315 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 316 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 317 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 318 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 319 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 320 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 321 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 322 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 323 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 324 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 325 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 326 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 327 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 328 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 329 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 330 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 331 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 332 G.H4.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 333 G.H4.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 334 G.H4.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 335 G.H4.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 336 G.H4.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 337 G.H4.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 338 G.H4.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 339 G.H4.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 340 G.H4.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 341 G.H4.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 342 G.H4.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 343 G.H4.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 344 G.H4.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 345 G.H4.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 346 G.H4.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 347 G.H4.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 348 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 349 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 350 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 351 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 352 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 353 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 354 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 355 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 356 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 357 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 358 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 359 G.S6.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 360 G.S6.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 361 G.S6.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 362 G.S6.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 363 G.S6.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 364 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 365 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 366 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 367 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 368 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 369 G.H5.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 370 G.H5.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 371 G.H5.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 372 G.H5.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 373 G.H5.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 374 G.H5.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 375 G.H5.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 376 G.H5.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 377 G.H5.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 378 G.H5.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 379 G.H5.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 380 G.H5.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 381 G.H5.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 382 G.H5.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 383 G.H5.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 384 G.H5.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 385 G.H5.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 386 G.H5.18 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 387 G.H5.19 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 388 G.H5.20 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 389 G.H5.21 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 390 G.H5.22 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 391 G.H5.23 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 392 G.H5.24 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 393 G.H5.25 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 394 G.H5.26 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3