α2C-adrenoceptor - G(i) subunit alpha-1 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNAI1

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

μ receptor (sequence similarity: 46%) PDB: 6DDF
G(i) subunit alpha-1 (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

4IAQ (5-HT1B receptor)
6DDF (μ receptor)
6CM4 (D2 receptor)
3PBL (D3 receptor)
5TUD (5-HT2B receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
3VG9 (A2A receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 71.3 19.8 8.9
Side-chains 20.8 60.1 19.1

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 42

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 43 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 44 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 45 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 46 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 47 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
TM1 48 1.29x29 5-HT1B receptor 4IAQ NK1 receptor 6HLP
TM1 49 1.30x30 5-HT1B receptor 4IAQ D4 receptor 5WIV
TM1 50 1.31x31 μ receptor 6DDF CCR5 5UIW
TM1 51 1.32x32 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 52 1.33x33 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM1 53 1.34x34 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 54 1.35x35 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM1 55 1.36x36 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 56 1.37x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 57 1.38x38 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 58 1.39x39 μ receptor 6DDF - -
TM1 59 1.40x40 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM1 60 1.41x41 μ receptor 6DDF M3 receptor 5ZHP
TM1 61 1.42x42 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM1 62 1.43x43 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 63 1.44x44 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 64 1.45x45 μ receptor 6DDF CB1 receptor 6N4B
TM1 65 1.46x46 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM1 66 1.47x47 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 67 1.48x48 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 68 1.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 69 1.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 70 1.51x51 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 71 1.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 72 1.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 73 1.54x54 μ receptor 6DDF AT1 receptor 6OS2
TM1 74 1.55x55 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM1 75 1.56x56 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 76 1.57x57 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM1 77 1.58x58 μ receptor 6DDF CB1 receptor 5XRA
TM1 78 1.59x59 μ receptor 6DDF D4 receptor 5WIV
TM1 79 1.60x60 μ receptor 6DDF CB1 receptor 5XRA
ICL1 80 12.48x48 - - - -
ICL1 81 12.49x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 82 12.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 83 12.51x51 - - - -
TM2 84 2.37x37 D2 receptor 6CM4 PAR2 5NDD
TM2 85 2.38x38 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM2 86 2.39x39 μ receptor 6DDF - -
TM2 87 2.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 88 2.41x41 μ receptor 6DDF CB2 receptor 6KPF
TM2 89 2.42x42 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 90 2.43x43 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM2 91 2.44x44 μ receptor 6DDF A1 receptor 6D9H
TM2 92 2.45x45 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM2 93 2.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 94 2.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 95 2.48x48 μ receptor 6DDF - -
TM2 96 2.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 97 2.50x50 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM2 98 2.51x51 μ receptor 6DDF A2A receptor 5G53
TM2 99 2.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 100 2.53x53 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM2 101 2.54x54 μ receptor 6DDF D2 receptor 6CM4
TM2 102 2.55x55 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 103 2.56x551 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 104 2.57x56 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 105 2.58x57 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM2 106 2.59x58 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 107 2.60x59 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 108 2.61x60 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM2 109 2.62x61 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM2 110 2.63x62 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 111 2.64x63 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 112 2.65x64 μ receptor 6DDF D2 receptor 6CM4
TM2 113 2.66x65 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 114 2.67x66 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 115 2.68x67 D2 receptor 6CM4 - -
ECL1 116 23.49x49 - - - -
ECL1 117 23.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 118 23.51x51 D2 receptor 6CM4 NK1 receptor 6HLP
ECL1 119 23.52x52 - - - -
TM3 120 3.21x21 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 121 3.22x22 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 4IAQ
TM3 122 3.23x23 μ receptor 6DDF M2 receptor 4MQT
TM3 123 3.24x24 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 124 3.25x25 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 125 3.26x26 μ receptor 6DDF - -
TM3 126 3.27x27 μ receptor 6DDF 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 127 3.28x28 μ receptor 6DDF NTS1 receptor 5T04
TM3 128 3.29x29 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM3 129 3.30x30 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM3 130 3.31x31 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM3 131 3.32x32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 132 3.33x33 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 133 3.34x34 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 134 3.35x35 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 135 3.36x36 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM3 136 3.37x37 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM3 137 3.38x38 μ receptor 6DDF A1 receptor 6D9H
TM3 138 3.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 139 3.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 140 3.41x41 μ receptor 6DDF - -
TM3 141 3.42x42 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM3 142 3.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 143 3.44x44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 144 3.45x45 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 145 3.46x46 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM3 146 3.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 147 3.48x48 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM3 148 3.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 149 3.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 150 3.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 151 3.52x52 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM3 152 3.53x53 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM3 153 3.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 154 3.55x55 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM3 155 3.56x56 μ receptor 6DDF H1 receptor 3RZE
ICL2 156 34.50x50 - - - -
ICL2 157 34.51x51 D3 receptor 3PBL D3 receptor 3PBL
ICL2 158 34.52x52 D3 receptor 3PBL 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 159 34.53x53 D3 receptor 3PBL D3 receptor 3PBL
ICL2 160 34.54x54 D3 receptor 3PBL A2A receptor 5G53
ICL2 161 34.55x55 D3 receptor 3PBL AT1 receptor 6OS2
ICL2 162 34.56x56 D3 receptor 3PBL 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 163 34.57x57 - - - -
TM4 164 4.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 165 4.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 166 4.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 167 4.41x41 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM4 168 4.42x42 μ receptor 6DDF D2 receptor 6CM4
TM4 169 4.43x43 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 170 4.44x44 μ receptor 6DDF EP3 receptor 6AK3
TM4 171 4.45x45 μ receptor 6DDF CB2 receptor 6KPF
TM4 172 4.46x46 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM4 173 4.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 174 4.48x48 μ receptor 6DDF M2 receptor 4MQT
TM4 175 4.49x49 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM4 176 4.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 177 4.51x51 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM4 178 4.52x52 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM4 179 4.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 180 4.54x54 μ receptor 6DDF CB2 receptor 6KPF
TM4 181 4.55x55 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM4 182 4.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 183 4.57x57 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM4 184 4.58x58 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 185 4.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 186 4.60x60 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 187 4.61x61 μ receptor 6DDF CB1 receptor 6N4B
TM4 188 4.62x62 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
ECL2 189 - - - - -
ECL2 190 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 191 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 192 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 193 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 194 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 195 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 196 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 197 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 198 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 199 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 200 - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 201 - - - - -
ECL2 202 45.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 203 45.51x51 μ receptor 6DDF Rhodopsin 4ZWJ
ECL2 204 45.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 205 - - - - -
ECL2 206 - - - - -
TM5 207 5.35x36 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 208 5.36x37 μ receptor 6DDF FPR2/ALX 6LW5
TM5 209 5.37x38 μ receptor 6DDF H1 receptor 3RZE
TM5 210 5.38x39 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 211 5.39x40 μ receptor 6DDF NTS1 receptor 5T04
TM5 212 5.40x41 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 213 5.41x42 μ receptor 6DDF CB2 receptor 6KPF
TM5 214 5.42x43 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM5 215 5.43x44 μ receptor 6DDF - -
TM5 216 5.44x45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 217 5.45x46 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM5 218 5.46x461 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 219 5.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 220 5.48x48 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 221 5.49x49 μ receptor 6DDF OX2 receptor 5WS3
TM5 222 5.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 223 5.51x51 μ receptor 6DDF D4 receptor 5WIV
TM5 224 5.52x52 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM5 225 5.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 226 5.54x54 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 227 5.55x55 μ receptor 6DDF NK1 receptor 6HLP
TM5 228 5.56x56 μ receptor 6DDF A1 receptor 6D9H
TM5 229 5.57x57 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 230 5.58x58 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 231 5.59x59 μ receptor 6DDF LPA6 receptor 5XSZ
TM5 232 5.60x60 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 233 5.61x61 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM5 234 5.62x62 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM5 235 5.63x63 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM5 236 5.64x64 μ receptor 6DDF 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 237 5.65x65 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM5 238 5.66x66 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 239 5.67x67 μ receptor 6DDF - -
TM5 240 5.68x68 μ receptor 6DDF succinate receptor 6IBB
TM5 241 5.69x69 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 242 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
TM5 243 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 244 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
TM5 245 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 CB2 receptor 6KPF
TM5 246 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 NTS1 receptor 6OSA
TM5 247 5.75x75 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 248 - - - - -
ICL3 249 - - - - -
ICL3 250 - - - - -
ICL3 251 - - - - -
ICL3 252 - - - - -
ICL3 366 - - - - -
ICL3 367 - - - - -
ICL3 368 - - - - -
ICL3 369 - - - - -
ICL3 370 - - - - -
TM6 371 6.24x24 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 372 6.25x25 μ receptor 6DDF M5 receptor 6OL9
TM6 373 6.26x26 μ receptor 6DDF 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 374 6.27x27 μ receptor 6DDF Rhodopsin 4ZWJ
TM6 375 6.28x28 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM6 376 6.29x29 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM6 377 6.30x30 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM6 378 6.31x31 μ receptor 6DDF M2 receptor 6OIK
TM6 379 6.32x32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 380 6.33x33 μ receptor 6DDF DP2 receptor 6D27
TM6 381 6.34x34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 382 6.35x35 μ receptor 6DDF - -
TM6 383 6.36x36 μ receptor 6DDF 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 384 6.37x37 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM6 385 6.38x38 μ receptor 6DDF A1 receptor 6D9H
TM6 386 6.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 387 6.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 388 6.41x41 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 389 6.42x42 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM6 390 6.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 391 6.44x44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 392 6.45x45 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM6 393 6.46x46 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 394 6.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 395 6.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 396 6.49x49 μ receptor 6DDF CB2 receptor 6KPF
TM6 397 6.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 398 6.51x51 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM6 399 6.52x52 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM6 400 6.53x53 μ receptor 6DDF MT1 receptor 6ME2
TM6 401 6.54x54 μ receptor 6DDF FFA1 receptor 5TZY
TM6 402 6.55x55 μ receptor 6DDF - -
TM6 403 6.56x56 μ receptor 6DDF CXCR4 3ODU
TM6 404 6.57x57 μ receptor 6DDF 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 405 6.58x58 μ receptor 6DDF LPA6 receptor 5XSZ
TM6 406 6.59x59 μ receptor 6DDF NOP receptor 5DHG
TM6 407 6.60x60 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 408 6.61x61 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
ECL3 409 - - - - -
ECL3 410 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 411 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 412 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 413 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 414 - - - - -
TM7 415 7.31x30 μ receptor 6DDF M2 receptor 4MQT
TM7 416 7.32x31 μ receptor 6DDF 5-HT2A receptor 6A94
TM7 417 7.33x32 μ receptor 6DDF - -
TM7 418 7.34x33 μ receptor 6DDF M1 receptor 6OIJ
TM7 419 7.35x34 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM7 420 7.36x35 μ receptor 6DDF LPA1 receptor 4Z35
TM7 421 7.37x36 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 422 7.38x37 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM7 423 7.39x38 μ receptor 6DDF - -
TM7 424 7.40x39 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM7 425 7.41x40 μ receptor 6DDF β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 426 7.42x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 427 7.43x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 428 7.44x43 μ receptor 6DDF US28 5WB1
TM7 429 7.45x45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 430 7.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 431 7.47x47 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM7 432 7.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 433 7.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 434 7.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 435 7.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 436 7.52x52 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM7 437 7.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 438 7.54x54 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 439 7.55x55 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM7 440 7.56x56 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 441 8.47x47 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 6G79
H8 442 8.48x48 D2 receptor 6CM4 A1 receptor 6D9H
H8 443 8.49x49 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 444 8.50x50 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 6G79
H8 445 8.51x51 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 4LDE
H8 446 8.52x52 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQG
H8 447 8.53x53 D2 receptor 6CM4 CB2 receptor 6KPF
H8 448 8.54x54 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 449 8.55x55 D2 receptor 6CM4 M2 receptor 4MQT
H8 450 8.56x56 D2 receptor 6CM4 M2 receptor 4MQT
H8 451 8.57x57 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 452 8.58x58 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 453 8.59x59 D2 receptor 6CM4 - -
C-term 454 - - - - -
C-term 455 - - - - -
C-term 456 - - - - -
C-term 457 - - - - -
C-term 458 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 G.HN.30 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 7 G.HN.31 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 8 G.HN.32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 9 G.HN.33 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 10 G.HN.34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 11 G.HN.35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 12 G.HN.36 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 13 G.HN.37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 14 G.HN.38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 15 G.HN.39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 16 G.HN.40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 17 G.HN.41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 18 G.HN.42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 19 G.HN.43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 20 G.HN.44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 21 G.HN.45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 22 G.HN.46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 23 G.HN.47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 24 G.HN.48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 25 G.HN.49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 26 G.HN.50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 27 G.HN.51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 28 G.HN.52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HN 29 G.HN.53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hns1 30 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hns1 31 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hns1 32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 33 G.S1.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 34 G.S1.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 35 G.S1.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 36 G.S1.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 37 G.S1.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 38 G.S1.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S1 39 G.S1.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s1h1 40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s1h1 41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s1h1 42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s1h1 43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s1h1 44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s1h1 45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H1 46 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 47 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 48 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 49 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 50 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 51 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 52 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 53 G.H1.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 G.H1.11 - - - -
H1 57 G.H1.12 - - - -
h1ha 58 - - - -
h1ha 59 - - - -
h1ha 60 - - - -
h1ha 61 - - - -
h1ha 62 - - - -
HA 63 H.HA.01 - - - -
HA 64 H.HA.02 - - - -
HA 65 H.HA.03 - - - -
HA 66 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 67 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 68 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 69 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 70 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 71 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 72 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 73 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 74 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 75 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 76 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 77 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 78 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 79 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 80 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 81 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 82 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 83 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 84 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 85 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 86 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 87 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 88 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 92 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 93 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 94 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 95 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 96 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 97 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 98 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 99 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 100 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 101 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 102 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 103 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 104 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 105 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 106 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 107 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 108 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 109 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 110 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 111 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 112 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 113 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 114 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 115 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 116 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 117 - - - -
hbhc 118 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 121 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 122 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 123 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 124 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 125 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 126 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 127 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 128 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 129 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 130 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 131 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 132 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 133 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 134 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 135 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 136 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 137 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 138 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 139 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 140 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 141 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 142 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 143 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 144 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 145 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 146 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 147 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 148 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 149 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 150 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 151 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 152 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 153 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 154 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 155 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 156 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 157 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 158 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 159 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 160 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 161 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 162 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 163 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 164 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 165 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 166 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 167 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 168 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 171 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 172 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 173 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 174 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 175 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 176 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 177 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 178 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 179 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 180 - - - -
hfs2 181 - - - -
hfs2 182 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 183 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 184 G.S2.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 185 G.S2.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 186 G.S2.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 187 G.S2.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 188 G.S2.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 189 G.S2.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 190 G.S2.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S2 191 G.S2.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s2s3 192 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s2s3 193 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 194 G.S3.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 195 G.S3.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 196 G.S3.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 197 G.S3.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 198 G.S3.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 199 G.S3.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 200 G.S3.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S3 201 G.S3.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s3h2 202 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s3h2 203 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s3h2 204 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 205 G.H2.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 206 G.H2.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 207 G.H2.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 208 G.H2.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 209 G.H2.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 210 G.H2.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 211 G.H2.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 212 G.H2.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 213 G.H2.09 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H2 214 G.H2.10 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h2s4 215 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h2s4 216 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h2s4 217 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h2s4 218 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h2s4 219 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 220 G.S4.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 221 G.S4.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 222 G.S4.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 223 G.S4.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 224 G.S4.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 225 G.S4.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S4 226 G.S4.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 227 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 228 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 229 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 230 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 231 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 232 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 233 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s4h3 234 - - - -
s4h3 235 - - - -
s4h3 236 - - - -
s4h3 237 - - - -
s4h3 238 - - - -
s4h3 239 - - - -
s4h3 240 - - - -
s4h3 241 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 242 G.H3.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 243 G.H3.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 244 G.H3.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 245 G.H3.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 246 G.H3.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 247 G.H3.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 248 G.H3.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 249 G.H3.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 250 G.H3.09 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 251 G.H3.10 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 252 G.H3.11 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 253 G.H3.12 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 254 G.H3.13 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 255 G.H3.14 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 256 G.H3.15 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 257 G.H3.16 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 258 G.H3.17 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H3 259 G.H3.18 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h3s5 260 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h3s5 261 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h3s5 262 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 263 G.S5.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 264 G.S5.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 265 G.S5.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 266 G.S5.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 267 G.S5.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 268 G.S5.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S5 269 G.S5.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s5hg 270 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 271 G.HG.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 272 G.HG.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 273 G.HG.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 274 G.HG.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 275 G.HG.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 276 G.HG.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 277 G.HG.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 278 G.HG.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 279 G.HG.09 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 280 G.HG.12 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 281 G.HG.13 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 282 G.HG.14 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 283 G.HG.15 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 284 G.HG.16 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
HG 285 G.HG.17 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 286 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 287 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 288 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 289 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 290 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 291 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 292 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
hgh4 293 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 294 G.H4.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 295 G.H4.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 296 G.H4.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 297 G.H4.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 298 G.H4.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 299 G.H4.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 300 G.H4.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 301 G.H4.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 302 G.H4.10 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 303 G.H4.11 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 304 G.H4.12 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 305 G.H4.13 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 306 G.H4.14 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 307 G.H4.15 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 308 G.H4.16 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H4 309 G.H4.17 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 310 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 311 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 312 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 313 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 314 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 315 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 316 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 317 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
h4s6 318 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S6 319 G.S6.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S6 320 G.S6.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S6 321 G.S6.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S6 322 G.S6.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
S6 323 G.S6.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s6h5 324 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s6h5 325 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s6h5 326 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s6h5 327 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
s6h5 328 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 329 G.H5.01 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 330 G.H5.02 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 331 G.H5.03 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 332 G.H5.04 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 333 G.H5.05 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 334 G.H5.06 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 335 G.H5.07 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 336 G.H5.08 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 337 G.H5.09 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 338 G.H5.10 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 339 G.H5.11 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 340 G.H5.12 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 341 G.H5.13 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 342 G.H5.14 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 343 G.H5.15 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 344 G.H5.16 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 345 G.H5.17 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 346 G.H5.18 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 347 G.H5.19 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 348 G.H5.20 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 349 G.H5.21 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 350 G.H5.22 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 351 G.H5.23 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 352 G.H5.24 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 353 G.H5.25 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
H5 354 G.H5.26 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF