α2B-adrenoceptor - G(s) subunit alpha isoforms short complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNAS2

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

β2-adrenoceptor (sequence similarity: 55%) PDB: 6NI3
G(s) subunit alpha isoforms short (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

4IAQ (5-HT1B receptor)
6NI3 (β2-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
6CM4 (D2 receptor)
3PBL (D3 receptor)
3QAK (A2A receptor)
3VG9 (A2A receptor)
6OL9 (M5 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 78.6 10.9 10.5
Side-chains 28.3 52.3 19.4

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 48

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 4 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 5 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 6 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 7 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 8 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
TM1 9 1.29x29 5-HT1B receptor 4IAQ - -
TM1 10 1.30x30 β2-adrenoceptor 6NI3 US28 5WB1
TM1 11 1.31x31 β2-adrenoceptor 6NI3 CCR9 5LWE
TM1 12 1.32x32 β2-adrenoceptor 6NI3 PAR1 3VW7
TM1 13 1.33x33 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 14 1.34x34 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
TM1 15 1.35x35 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 16 1.36x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 17 1.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 18 1.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 OX1 receptor 6TO7
TM1 19 1.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQH
TM1 20 1.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM1 21 1.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 M3 receptor 5ZHP
TM1 22 1.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 23 1.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 24 1.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 25 1.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM1 26 1.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 27 1.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 28 1.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 29 1.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 30 1.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 31 1.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 32 1.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 33 1.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 34 1.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 35 1.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 36 1.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 37 1.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 38 1.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 5XRA
TM1 39 1.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 D4 receptor 5WIV
TM1 40 1.60x60 D2 receptor 6CM4 CB1 receptor 6KPG
ICL1 41 12.48x48 - - - -
ICL1 42 12.49x49 D2 receptor 6CM4 CB1 receptor 5TGZ
ICL1 43 12.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 44 12.51x51 - - - -
TM2 45 2.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 PAR2 5NDD
TM2 46 2.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 47 2.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM2 48 2.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 49 2.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM2 50 2.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 51 2.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM2 52 2.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM2 53 2.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 54 2.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 55 2.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 56 2.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM2 57 2.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 58 2.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 59 2.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM2 60 2.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 61 2.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 62 2.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 D2 receptor 6CM4
TM2 63 2.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM2 64 2.56x551 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 65 2.57x56 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM2 66 2.58x57 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM2 67 2.59x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 68 2.60x59 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 69 2.61x60 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 70 2.62x61 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM2 71 2.63x62 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 72 2.64x63 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM2 73 2.65x64 β2-adrenoceptor 6NI3 D2 receptor 6CM4
TM2 74 2.66x65 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 75 2.67x66 β2-adrenoceptor 6NI3 NOP receptor 5DHG
TM2 76 2.68x67 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 77 23.49x49 - - - -
ECL1 78 23.50x50 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 6G79
ECL1 79 23.51x51 D2 receptor 6CM4 NK1 receptor 6HLP
ECL1 80 23.52x52 - - - -
TM3 81 3.21x21 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM3 82 3.22x22 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 83 3.23x23 β2-adrenoceptor 6NI3 Rhodopsin 4ZWJ
TM3 84 3.24x24 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 85 3.25x25 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 86 3.26x26 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 87 3.27x27 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 88 3.28x28 β2-adrenoceptor 6NI3 NTS1 receptor 5T04
TM3 89 3.29x29 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 90 3.30x30 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 91 3.31x31 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 92 3.32x32 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 93 3.33x33 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 94 3.34x34 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 95 3.35x35 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 96 3.36x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 97 3.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 98 3.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM3 99 3.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 100 3.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 101 3.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM3 102 3.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 103 3.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 104 3.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 105 3.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 106 3.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 107 3.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 108 3.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 109 3.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 110 3.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 111 3.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 112 3.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 113 3.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 114 3.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 115 3.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM3 116 3.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
ICL2 117 34.50x50 - - - -
ICL2 118 34.51x51 D3 receptor 3PBL M1 receptor 6OIJ
ICL2 119 34.52x52 D3 receptor 3PBL 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 120 34.53x53 D3 receptor 3PBL D3 receptor 3PBL
ICL2 121 34.54x54 D3 receptor 3PBL A2A receptor 5G53
ICL2 122 34.55x55 D3 receptor 3PBL β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 123 34.56x56 D3 receptor 3PBL 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 124 34.57x57 - - - -
TM4 125 4.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 126 4.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 127 4.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM4 128 4.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 129 4.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM4 130 4.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM4 131 4.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 MT1 receptor 6ME2
TM4 132 4.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 133 4.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 134 4.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 135 4.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 CCR9 5LWE
TM4 136 4.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 137 4.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 138 4.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM4 139 4.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM4 140 4.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM4 141 4.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 NTS1 receptor 5T04
TM4 142 4.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM4 143 4.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 144 4.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 145 4.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 146 4.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 147 4.60x60 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 148 4.61x61 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM4 149 4.62x62 β2-adrenoceptor 6NI3 AT1 receptor 6OS2
ECL2 150 - - - - -
ECL2 151 - A2A receptor 3QAK - -
ECL2 152 - A2A receptor 3QAK - -
ECL2 153 - A2A receptor 3QAK - -
ECL2 154 - A2A receptor 3QAK - -
ECL2 155 - A2A receptor 3QAK - -
ECL2 156 - - - - -
ECL2 157 - - - - -
ECL2 158 - - - - -
ECL2 159 - - - - -
ECL2 160 - - - - -
ECL2 161 - - - - -
ECL2 162 - - - - -
ECL2 163 - - - - -
ECL2 164 45.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
ECL2 165 45.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 NK1 receptor 6HLP
ECL2 166 45.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
ECL2 167 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 168 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 169 5.35x36 β2-adrenoceptor 6NI3 M5 receptor 6OL9
TM5 170 5.36x37 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM5 171 5.37x38 β2-adrenoceptor 6NI3 H1 receptor 3RZE
TM5 172 5.38x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 173 5.39x40 β2-adrenoceptor 6NI3 NTS1 receptor 5T04
TM5 174 5.40x41 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 175 5.41x42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 176 5.42x43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 177 5.43x44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 178 5.44x45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 179 5.45x46 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 180 5.46x461 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 181 5.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 182 5.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 183 5.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 OX2 receptor 5WS3
TM5 184 5.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 185 5.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 D4 receptor 5WIV
TM5 186 5.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM5 187 5.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 188 5.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 189 5.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 190 5.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
TM5 191 5.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 192 5.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 193 5.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM5 194 5.60x60 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 195 5.61x61 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 196 5.62x62 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 197 5.63x63 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM5 198 5.64x64 β2-adrenoceptor 6NI3 US28 5WB1
TM5 199 5.65x65 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 200 5.66x66 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 201 5.67x67 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 202 5.68x68 β2-adrenoceptor 6NI3 NK1 receptor 6HLP
TM5 203 5.69x69 β2-adrenoceptor 6NI3 AT2 receptor 6JOD
TM5 204 5.70x70 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM5 205 5.71x71 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM5 206 5.72x72 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 207 5.73x73 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 208 5.74x74 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 209 5.75x75 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ICL3 210 - - - - -
ICL3 211 - - - - -
ICL3 212 - - - - -
ICL3 213 - - - - -
ICL3 214 - - - - -
ICL3 352 - - - - -
ICL3 353 - - - - -
ICL3 354 - - - - -
ICL3 355 - - - - -
ICL3 356 - - - - -
TM6 357 6.24x24 M5 receptor 6OL9 κ receptor 6VI4
TM6 358 6.25x25 M5 receptor 6OL9 - -
TM6 359 6.26x26 M5 receptor 6OL9 OX2 receptor 5WS3
TM6 360 6.27x27 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM6 361 6.28x28 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM6 362 6.29x29 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM6 363 6.30x30 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 364 6.31x31 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 6OIK
TM6 365 6.32x32 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 366 6.33x33 β2-adrenoceptor 6NI3 DP2 receptor 6D27
TM6 367 6.34x34 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM6 368 6.35x35 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM6 369 6.36x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 370 6.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 371 6.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM6 372 6.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM6 373 6.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 374 6.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 BLT1 receptor 5X33
TM6 375 6.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 376 6.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 377 6.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 378 6.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM6 379 6.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 380 6.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 381 6.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 382 6.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM6 383 6.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 384 6.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 385 6.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 386 6.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 MT1 receptor 6ME2
TM6 387 6.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 FFA1 receptor 5TZY
TM6 388 6.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM6 389 6.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 CXCR4 3ODU
TM6 390 6.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 391 6.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 FPR2/ALX 6LW5
TM6 392 6.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM6 393 6.60x60 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 394 6.61x61 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
ECL3 395 - - - - -
ECL3 396 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 397 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 398 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 399 - A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 400 - - - - -
TM7 401 7.31x30 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM7 402 7.32x31 β2-adrenoceptor 6NI3 NTS1 receptor 5T04
TM7 403 7.33x32 β2-adrenoceptor 6NI3 MT2 receptor 6ME6
TM7 404 7.34x33 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM7 405 7.35x34 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 406 7.36x35 β2-adrenoceptor 6NI3 CCR9 5LWE
TM7 407 7.37x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 408 7.38x37 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 409 7.39x38 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM7 410 7.40x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 411 7.41x40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 412 7.42x41 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 413 7.43x42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 414 7.44x43 β2-adrenoceptor 6NI3 US28 5WB1
TM7 415 7.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 416 7.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 417 7.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM7 418 7.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM7 419 7.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 420 7.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 421 7.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 6DDF
TM7 422 7.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 423 7.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 424 7.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 425 7.55x55 D2 receptor 6CM4 - -
TM7 426 7.56x56 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 427 8.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
H8 428 8.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
H8 429 8.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 430 8.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 431 8.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 4LDE
H8 432 8.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
H8 433 8.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 434 8.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 435 8.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
H8 436 8.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
H8 437 8.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
H8 438 8.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 439 8.59x59 D2 receptor 6CM4 Rhodopsin 6QNO
C-term 440 - - - - -
C-term 441 - - - - -
C-term 442 - - - - -
C-term 443 - - - - -
C-term 444 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 13 G.HN.30 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 14 G.HN.31 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 15 G.HN.32 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 16 G.HN.33 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 17 G.HN.34 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 18 G.HN.35 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 19 G.HN.36 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 20 G.HN.37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 21 G.HN.38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 22 G.HN.39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 23 G.HN.40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 24 G.HN.41 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 25 G.HN.42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 26 G.HN.43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 27 G.HN.44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 28 G.HN.45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 29 G.HN.46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 30 G.HN.47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 31 G.HN.48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 32 G.HN.49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 33 G.HN.50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 34 G.HN.51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 35 G.HN.52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 36 G.HN.53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hns1 37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hns1 38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hns1 39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 40 G.S1.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 41 G.S1.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 42 G.S1.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 43 G.S1.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 44 G.S1.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 45 G.S1.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 46 G.S1.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H1 53 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 57 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 58 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 59 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 60 G.H1.08 - - - -
H1 61 G.H1.09 - - - -
H1 62 G.H1.10 - - - -
H1 63 G.H1.11 - - - -
H1 64 G.H1.12 - - - -
h1ha 65 - - - -
h1ha 66 - - - -
h1ha 67 - - - -
h1ha 68 - - - -
h1ha 69 - - - -
h1ha 70 - - - -
h1ha 71 - - - -
h1ha 72 - - - -
h1ha 73 - - - -
h1ha 74 - - - -
h1ha 75 - - - -
h1ha 76 - - - -
h1ha 77 - - - -
h1ha 78 - - - -
h1ha 79 - - - -
h1ha 80 - - - -
h1ha 81 - - - -
h1ha 82 - - - -
h1ha 83 - - - -
h1ha 84 - - - -
HA 85 H.HA.01 - - - -
HA 86 H.HA.02 - - - -
HA 87 H.HA.03 - - - -
HA 88 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 92 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 93 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 94 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 95 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 96 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 97 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 98 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 99 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 100 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 101 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 102 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 103 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 104 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 105 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 106 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 107 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 108 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 109 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 110 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 111 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 112 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 113 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 114 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 115 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 116 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 117 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 118 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 121 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 122 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 123 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 124 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 125 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 126 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 127 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 128 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 129 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 130 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 131 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 132 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 133 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 134 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 135 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 136 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 137 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 138 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 139 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 140 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 141 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 142 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 143 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 144 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 145 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 146 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 147 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 148 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 149 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 150 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 151 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 152 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 153 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 154 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 155 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 156 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 157 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 158 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 159 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 160 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 161 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 162 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 163 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 164 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 165 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 166 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 167 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 168 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 171 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 172 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 173 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 174 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 175 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 176 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 177 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 178 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 179 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 180 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 181 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 182 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 183 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 184 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 185 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 186 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 187 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 188 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 189 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 190 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 191 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 192 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 193 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 194 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 195 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 196 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 197 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 198 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 199 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 200 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 201 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 202 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 203 - - - -
hfs2 204 - - - -
hfs2 205 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 206 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 207 G.S2.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 208 G.S2.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 209 G.S2.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 210 G.S2.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 211 G.S2.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 212 G.S2.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 213 G.S2.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 214 G.S2.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s2s3 215 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s2s3 216 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 217 G.S3.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 218 G.S3.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 219 G.S3.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 220 G.S3.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 221 G.S3.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 222 G.S3.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 223 G.S3.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 224 G.S3.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s3h2 225 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s3h2 226 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s3h2 227 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 228 G.H2.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 229 G.H2.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 230 G.H2.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 231 G.H2.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 232 G.H2.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 233 G.H2.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 234 G.H2.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 235 G.H2.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 236 G.H2.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 237 G.H2.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 238 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 239 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 240 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 241 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 242 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 243 G.S4.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 244 G.S4.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 245 G.S4.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 246 G.S4.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 247 G.S4.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 248 G.S4.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 249 G.S4.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 250 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 251 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 252 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 253 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 254 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 255 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 256 - - - -
s4h3 257 - - - -
s4h3 258 - - - -
s4h3 259 - - - -
s4h3 260 - - - -
s4h3 261 - - - -
s4h3 262 - - - -
s4h3 263 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 264 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 265 G.H3.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 266 G.H3.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 267 G.H3.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 268 G.H3.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 269 G.H3.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 270 G.H3.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 271 G.H3.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 272 G.H3.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 273 G.H3.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 274 G.H3.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 275 G.H3.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 276 G.H3.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 277 G.H3.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 278 G.H3.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 279 G.H3.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 280 G.H3.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 281 G.H3.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 282 G.H3.18 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h3s5 283 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h3s5 284 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h3s5 285 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 286 G.S5.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 287 G.S5.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 288 G.S5.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 289 G.S5.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 290 G.S5.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 291 G.S5.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 292 G.S5.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s5hg 293 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 294 G.HG.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 295 G.HG.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 296 G.HG.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 297 G.HG.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 298 G.HG.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 299 G.HG.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 300 G.HG.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 301 G.HG.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 302 G.HG.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 303 G.HG.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 304 G.HG.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 305 G.HG.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 306 G.HG.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 307 G.HG.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 308 G.HG.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 309 G.HG.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 310 G.HG.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 311 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 312 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 313 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 314 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 315 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 316 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 317 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 318 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 319 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 320 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 321 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 322 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 323 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 324 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 325 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 326 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 327 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 328 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 329 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 330 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 331 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 332 G.H4.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 333 G.H4.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 334 G.H4.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 335 G.H4.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 336 G.H4.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 337 G.H4.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 338 G.H4.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 339 G.H4.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 340 G.H4.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 341 G.H4.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 342 G.H4.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 343 G.H4.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 344 G.H4.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 345 G.H4.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 346 G.H4.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 347 G.H4.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 348 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 349 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 350 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 351 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 352 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 353 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 354 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 355 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 356 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 357 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 358 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 359 G.S6.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 360 G.S6.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 361 G.S6.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 362 G.S6.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 363 G.S6.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 364 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 365 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 366 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 367 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 368 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 369 G.H5.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 370 G.H5.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 371 G.H5.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 372 G.H5.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 373 G.H5.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 374 G.H5.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 375 G.H5.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 376 G.H5.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 377 G.H5.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 378 G.H5.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 379 G.H5.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 380 G.H5.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 381 G.H5.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 382 G.H5.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 383 G.H5.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 384 G.H5.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 385 G.H5.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 386 G.H5.18 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 387 G.H5.19 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 388 G.H5.20 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 389 G.H5.21 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 390 G.H5.22 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 391 G.H5.23 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 392 G.H5.24 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 393 G.H5.25 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 394 G.H5.26 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3