α2A-adrenoceptor - G(s) subunit alpha isoforms short complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNAS2

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

β2-adrenoceptor (sequence similarity: 56%) PDB: 6NI3
G(s) subunit alpha isoforms short (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

4IAQ (5-HT1B receptor)
6NI3 (β2-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
6CM4 (D2 receptor)
3PBL (D3 receptor)
6OL9 (M5 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 84.2 7.9 7.9
Side-chains 30.3 51.6 18.1

Number of backbone templates: 5
Number of rotamer templates: 47

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 25 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 26 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 27 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 28 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 29 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
TM1 30 1.29x29 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
TM1 31 1.30x30 β2-adrenoceptor 6NI3 US28 5WB1
TM1 32 1.31x31 β2-adrenoceptor 6NI3 LPA1 receptor 4Z35
TM1 33 1.32x32 β2-adrenoceptor 6NI3 PAR1 3VW7
TM1 34 1.33x33 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 5XRA
TM1 35 1.34x34 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM1 36 1.35x35 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 37 1.36x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 38 1.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 MT1 receptor 6ME2
TM1 39 1.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 40 1.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM1 41 1.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 42 1.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 43 1.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 44 1.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 BLT1 receptor 5X33
TM1 45 1.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 46 1.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM1 47 1.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 48 1.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 49 1.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 50 1.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 51 1.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 52 1.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 53 1.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 54 1.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 55 1.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 56 1.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 57 1.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 58 1.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 59 1.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 apelin receptor 5VBL
TM1 60 1.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 D4 receptor 5WIV
TM1 61 1.60x60 D2 receptor 6CM4 CB1 receptor 6KPG
ICL1 62 12.48x48 - - - -
ICL1 63 12.49x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 64 12.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 65 12.51x51 - - - -
TM2 66 2.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 PAR2 5NDD
TM2 67 2.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 68 2.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM2 69 2.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 70 2.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM2 71 2.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 72 2.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM2 73 2.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM2 74 2.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 75 2.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 76 2.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 77 2.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM2 78 2.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 79 2.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 80 2.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM2 81 2.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 82 2.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 83 2.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 D2 receptor 6CM4
TM2 84 2.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM2 85 2.56x551 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 86 2.57x56 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 87 2.58x57 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM2 88 2.59x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 89 2.60x59 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 90 2.61x60 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 91 2.62x61 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM2 92 2.63x62 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 93 2.64x63 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM2 94 2.65x64 β2-adrenoceptor 6NI3 D2 receptor 6CM4
TM2 95 2.66x65 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 96 2.67x66 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 3P0G
TM2 97 2.68x67 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 98 23.49x49 - - - -
ECL1 99 23.50x50 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 6G79
ECL1 100 23.51x51 D2 receptor 6CM4 NK1 receptor 6HLP
ECL1 101 23.52x52 - - - -
TM3 102 3.21x21 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 103 3.22x22 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 5ZTY
TM3 104 3.23x23 β2-adrenoceptor 6NI3 NTS1 receptor 6PWC
TM3 105 3.24x24 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 106 3.25x25 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 107 3.26x26 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 108 3.27x27 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM3 109 3.28x28 β2-adrenoceptor 6NI3 NTS1 receptor 6PWC
TM3 110 3.29x29 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 111 3.30x30 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 112 3.31x31 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 113 3.32x32 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 114 3.33x33 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 115 3.34x34 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 116 3.35x35 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 117 3.36x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 118 3.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 119 3.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM3 120 3.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 121 3.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 122 3.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM3 123 3.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 124 3.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 125 3.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 126 3.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 127 3.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 128 3.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 129 3.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 130 3.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 131 3.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 132 3.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 133 3.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 134 3.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 135 3.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 136 3.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 137 3.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 H1 receptor 3RZE
ICL2 138 34.50x50 - - - -
ICL2 139 34.51x51 D3 receptor 3PBL C5a1 receptor 6C1R
ICL2 140 34.52x52 D3 receptor 3PBL 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 141 34.53x53 D3 receptor 3PBL D3 receptor 3PBL
ICL2 142 34.54x54 D3 receptor 3PBL A2A receptor 5G53
ICL2 143 34.55x55 D3 receptor 3PBL AT1 receptor 6OS2
ICL2 144 34.56x56 D3 receptor 3PBL 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 145 34.57x57 - - - -
TM4 146 4.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 147 4.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 148 4.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM4 149 4.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 150 4.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM4 151 4.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM4 152 4.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 EP3 receptor 6AK3
TM4 153 4.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 154 4.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 155 4.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM4 156 4.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 CCR9 5LWE
TM4 157 4.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 158 4.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 159 4.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 160 4.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM4 161 4.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 162 4.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 NTS1 receptor 6PWC
TM4 163 4.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM4 164 4.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 165 4.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 166 4.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 167 4.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 168 4.60x60 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 169 4.61x61 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM4 170 4.62x62 β2-adrenoceptor 6NI3 AT1 receptor 6OS2
ECL2 171 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 172 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 173 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 174 - - - - -
ECL2 175 - - - - -
ECL2 176 - - - - -
ECL2 177 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 178 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 179 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 180 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 181 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 182 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 183 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 184 - β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
ECL2 185 - β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
ECL2 186 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 187 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 188 45.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
ECL2 189 45.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
ECL2 190 45.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
ECL2 191 - β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
ECL2 192 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 193 5.35x36 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 194 5.36x37 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 5XRA
TM5 195 5.37x38 β2-adrenoceptor 6NI3 H1 receptor 3RZE
TM5 196 5.38x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 197 5.39x40 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 198 5.40x41 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 199 5.41x42 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM5 200 5.42x43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 201 5.43x44 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 202 5.44x45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 203 5.45x46 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 204 5.46x461 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 205 5.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 206 5.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 207 5.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 OX2 receptor 5WS3
TM5 208 5.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 209 5.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 D4 receptor 5WIV
TM5 210 5.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM5 211 5.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 212 5.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 213 5.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 214 5.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
TM5 215 5.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 216 5.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 217 5.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 PAR1 3VW7
TM5 218 5.60x60 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 219 5.61x61 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 220 5.62x62 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 221 5.63x63 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 222 5.64x64 β2-adrenoceptor 6NI3 US28 5WB1
TM5 223 5.65x65 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 224 5.66x66 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 225 5.67x67 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 226 5.68x68 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 227 5.69x69 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 228 5.70x70 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM5 229 5.71x71 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 230 5.72x72 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 231 5.73x73 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 232 5.74x74 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 4UHR
TM5 233 5.75x75 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6KPG
ICL3 234 - - - - -
ICL3 235 - - - - -
ICL3 236 - - - - -
ICL3 237 - - - - -
ICL3 238 - - - - -
ICL3 358 - - - - -
ICL3 359 - - - - -
ICL3 360 - - - - -
ICL3 361 - - - - -
ICL3 362 - - - - -
TM6 363 6.24x24 M5 receptor 6OL9 κ receptor 6VI4
TM6 364 6.25x25 M5 receptor 6OL9 NTS1 receptor 6PWC
TM6 365 6.26x26 M5 receptor 6OL9 NTS1 receptor 5T04
TM6 366 6.27x27 β2-adrenoceptor 6NI3 Rhodopsin 5DYS
TM6 367 6.28x28 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 368 6.29x29 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM6 369 6.30x30 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 370 6.31x31 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 6OIK
TM6 371 6.32x32 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 372 6.33x33 β2-adrenoceptor 6NI3 DP2 receptor 6D27
TM6 373 6.34x34 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM6 374 6.35x35 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM6 375 6.36x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 376 6.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 377 6.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM6 378 6.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM6 379 6.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 380 6.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 BLT1 receptor 5X33
TM6 381 6.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 382 6.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 383 6.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 384 6.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM6 385 6.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM6 386 6.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 387 6.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 388 6.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM6 389 6.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 390 6.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 391 6.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 392 6.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 MT1 receptor 6ME2
TM6 393 6.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 394 6.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM6 395 6.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 Y1 receptor 5ZBH
TM6 396 6.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 397 6.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM6 398 6.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM6 399 6.60x60 β2-adrenoceptor 6NI3 FPR2/ALX 6LW5
TM6 400 6.61x61 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
ECL3 401 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL3 402 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL3 403 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL3 404 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM7 405 7.32x31 β2-adrenoceptor 6NI3 LPA6 receptor 5XSZ
TM7 406 7.33x32 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM7 407 7.34x33 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM7 408 7.35x34 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 409 7.36x35 β2-adrenoceptor 6NI3 LPA1 receptor 4Z35
TM7 410 7.37x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 411 7.38x37 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 412 7.39x38 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM7 413 7.40x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 414 7.41x40 β2-adrenoceptor 6NI3 Rhodopsin 5DYS
TM7 415 7.42x41 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 416 7.43x42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 417 7.44x43 β2-adrenoceptor 6NI3 US28 5WB1
TM7 418 7.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 419 7.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 420 7.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM7 421 7.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM7 422 7.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 423 7.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 424 7.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 6DDF
TM7 425 7.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 426 7.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 427 7.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 428 7.55x55 D2 receptor 6CM4 - -
TM7 429 7.56x56 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 430 8.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
H8 431 8.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 PAR2 5NDD
H8 432 8.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 433 8.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 434 8.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 4LDE
H8 435 8.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
H8 436 8.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 437 8.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 438 8.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
H8 439 8.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
H8 440 8.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
H8 441 8.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 442 8.59x59 D2 receptor 6CM4 Rhodopsin 6QNO
C-term 443 - - - - -
C-term 444 - - - - -
C-term 445 - - - - -
C-term 446 - - - - -
C-term 447 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 13 G.HN.30 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 14 G.HN.31 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 15 G.HN.32 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 16 G.HN.33 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 17 G.HN.34 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 18 G.HN.35 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 19 G.HN.36 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 20 G.HN.37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 21 G.HN.38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 22 G.HN.39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 23 G.HN.40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 24 G.HN.41 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 25 G.HN.42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 26 G.HN.43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 27 G.HN.44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 28 G.HN.45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 29 G.HN.46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 30 G.HN.47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 31 G.HN.48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 32 G.HN.49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 33 G.HN.50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 34 G.HN.51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 35 G.HN.52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 36 G.HN.53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hns1 37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hns1 38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hns1 39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 40 G.S1.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 41 G.S1.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 42 G.S1.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 43 G.S1.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 44 G.S1.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 45 G.S1.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 46 G.S1.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H1 53 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 57 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 58 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 59 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 60 G.H1.08 - - - -
H1 61 G.H1.09 - - - -
H1 62 G.H1.10 - - - -
H1 63 G.H1.11 - - - -
H1 64 G.H1.12 - - - -
h1ha 65 - - - -
h1ha 66 - - - -
h1ha 67 - - - -
h1ha 68 - - - -
h1ha 69 - - - -
h1ha 70 - - - -
h1ha 71 - - - -
h1ha 72 - - - -
h1ha 73 - - - -
h1ha 74 - - - -
h1ha 75 - - - -
h1ha 76 - - - -
h1ha 77 - - - -
h1ha 78 - - - -
h1ha 79 - - - -
h1ha 80 - - - -
h1ha 81 - - - -
h1ha 82 - - - -
h1ha 83 - - - -
h1ha 84 - - - -
HA 85 H.HA.01 - - - -
HA 86 H.HA.02 - - - -
HA 87 H.HA.03 - - - -
HA 88 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 92 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 93 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 94 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 95 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 96 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 97 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 98 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 99 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 100 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 101 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 102 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 103 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 104 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 105 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 106 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 107 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 108 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 109 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 110 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 111 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 112 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 113 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 114 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 115 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 116 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 117 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 118 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 121 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 122 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 123 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 124 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 125 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 126 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 127 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 128 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 129 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 130 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 131 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 132 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 133 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 134 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 135 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 136 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 137 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 138 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 139 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 140 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 141 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 142 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 143 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 144 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 145 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 146 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 147 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 148 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 149 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 150 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 151 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 152 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 153 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 154 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 155 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 156 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 157 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 158 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 159 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 160 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 161 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 162 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 163 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 164 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 165 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 166 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 167 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 168 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 171 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 172 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 173 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 174 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 175 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 176 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 177 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 178 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 179 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 180 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 181 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 182 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 183 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 184 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 185 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 186 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 187 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 188 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 189 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 190 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 191 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 192 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 193 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 194 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 195 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 196 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 197 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 198 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 199 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 200 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 201 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 202 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 203 - - - -
hfs2 204 - - - -
hfs2 205 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 206 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 207 G.S2.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 208 G.S2.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 209 G.S2.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 210 G.S2.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 211 G.S2.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 212 G.S2.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 213 G.S2.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 214 G.S2.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s2s3 215 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s2s3 216 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 217 G.S3.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 218 G.S3.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 219 G.S3.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 220 G.S3.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 221 G.S3.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 222 G.S3.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 223 G.S3.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 224 G.S3.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s3h2 225 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s3h2 226 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s3h2 227 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 228 G.H2.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 229 G.H2.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 230 G.H2.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 231 G.H2.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 232 G.H2.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 233 G.H2.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 234 G.H2.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 235 G.H2.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 236 G.H2.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 237 G.H2.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 238 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 239 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 240 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 241 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 242 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 243 G.S4.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 244 G.S4.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 245 G.S4.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 246 G.S4.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 247 G.S4.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 248 G.S4.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 249 G.S4.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 250 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 251 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 252 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 253 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 254 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 255 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 256 - - - -
s4h3 257 - - - -
s4h3 258 - - - -
s4h3 259 - - - -
s4h3 260 - - - -
s4h3 261 - - - -
s4h3 262 - - - -
s4h3 263 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 264 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 265 G.H3.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 266 G.H3.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 267 G.H3.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 268 G.H3.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 269 G.H3.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 270 G.H3.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 271 G.H3.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 272 G.H3.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 273 G.H3.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 274 G.H3.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 275 G.H3.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 276 G.H3.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 277 G.H3.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 278 G.H3.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 279 G.H3.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 280 G.H3.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 281 G.H3.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 282 G.H3.18 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h3s5 283 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h3s5 284 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h3s5 285 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 286 G.S5.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 287 G.S5.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 288 G.S5.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 289 G.S5.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 290 G.S5.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 291 G.S5.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 292 G.S5.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s5hg 293 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 294 G.HG.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 295 G.HG.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 296 G.HG.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 297 G.HG.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 298 G.HG.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 299 G.HG.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 300 G.HG.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 301 G.HG.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 302 G.HG.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 303 G.HG.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 304 G.HG.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 305 G.HG.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 306 G.HG.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 307 G.HG.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 308 G.HG.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 309 G.HG.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 310 G.HG.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 311 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 312 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 313 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 314 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 315 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 316 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 317 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 318 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 319 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 320 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 321 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 322 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 323 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 324 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 325 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 326 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 327 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 328 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 329 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 330 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 331 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 332 G.H4.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 333 G.H4.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 334 G.H4.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 335 G.H4.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 336 G.H4.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 337 G.H4.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 338 G.H4.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 339 G.H4.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 340 G.H4.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 341 G.H4.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 342 G.H4.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 343 G.H4.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 344 G.H4.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 345 G.H4.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 346 G.H4.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 347 G.H4.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 348 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 349 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 350 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 351 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 352 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 353 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 354 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 355 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 356 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 357 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 358 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 359 G.S6.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 360 G.S6.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 361 G.S6.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 362 G.S6.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 363 G.S6.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 364 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 365 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 366 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 367 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 368 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 369 G.H5.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 370 G.H5.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 371 G.H5.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 372 G.H5.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 373 G.H5.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 374 G.H5.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 375 G.H5.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 376 G.H5.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 377 G.H5.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 378 G.H5.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 379 G.H5.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 380 G.H5.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 381 G.H5.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 382 G.H5.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 383 G.H5.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 384 G.H5.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 385 G.H5.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 386 G.H5.18 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 387 G.H5.19 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 388 G.H5.20 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 389 G.H5.21 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 390 G.H5.22 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 391 G.H5.23 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 392 G.H5.24 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 393 G.H5.25 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 394 G.H5.26 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3