α2A-adrenoceptor - subunit alpha-14 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNA14

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

M1 receptor (sequence similarity: 53%) PDB: 6OIJ
subunit alpha-11 (sequence similarity: 91%)

RECEPTOR TEMPLATES

4IAQ (5-HT1B receptor)
6OIJ (M1 receptor)
5CXV (M1 receptor)
6CM4 (D2 receptor)
3PBL (D3 receptor)
6PWC (NTS1 receptor)
6OL9 (M5 receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 76.6 14.5 8.9
Side-chains 24.0 57.2 18.8

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 46

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 25 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 26 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 27 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 28 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 29 - 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
TM1 30 1.29x29 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
TM1 31 1.30x30 M1 receptor 6OIJ US28 5WB1
TM1 32 1.31x31 M1 receptor 6OIJ LPA1 receptor 4Z35
TM1 33 1.32x32 M1 receptor 6OIJ PAR1 3VW7
TM1 34 1.33x33 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 5XRA
TM1 35 1.34x34 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 36 1.35x35 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 37 1.36x36 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 38 1.37x37 M1 receptor 6OIJ MT1 receptor 6ME2
TM1 39 1.38x38 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 40 1.39x39 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM1 41 1.40x40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 42 1.41x41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 43 1.42x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 44 1.43x43 M1 receptor 6OIJ BLT1 receptor 5X33
TM1 45 1.44x44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 46 1.45x45 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM1 47 1.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 48 1.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 49 1.48x48 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 50 1.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 51 1.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 52 1.51x51 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 53 1.52x52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 54 1.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 55 1.54x54 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 56 1.55x55 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 57 1.56x56 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 58 1.57x57 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 59 1.58x58 M1 receptor 6OIJ apelin receptor 5VBL
TM1 60 1.59x59 M1 receptor 6OIJ D4 receptor 5WIV
TM1 61 1.60x60 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6KPG
ICL1 62 12.48x48 - - - -
ICL1 63 12.49x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 64 12.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 65 12.51x51 - - - -
TM2 66 2.37x37 D2 receptor 6CM4 PAR2 5NDD
TM2 67 2.38x38 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 6G79
TM2 68 2.39x39 M1 receptor 6OIJ - -
TM2 69 2.40x40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 70 2.41x41 M1 receptor 6OIJ CB2 receptor 6KPF
TM2 71 2.42x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 72 2.43x43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 73 2.44x44 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM2 74 2.45x45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 75 2.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 76 2.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 77 2.48x48 M1 receptor 6OIJ - -
TM2 78 2.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 79 2.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 80 2.51x51 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM2 81 2.52x52 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 82 2.53x53 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 83 2.54x54 M1 receptor 6OIJ D2 receptor 6CM4
TM2 84 2.55x55 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 85 2.56x551 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 86 2.57x56 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 87 2.58x57 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM2 88 2.59x58 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 89 2.60x59 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 90 2.61x60 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 91 2.62x61 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM2 92 2.63x62 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 93 2.64x63 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 94 2.65x64 M1 receptor 6OIJ D2 receptor 6CM4
TM2 95 2.66x65 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 96 2.67x66 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 97 2.68x67 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL1 98 23.49x49 - - - -
ECL1 99 23.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 100 23.51x51 D2 receptor 6CM4 NK1 receptor 6HLP
ECL1 101 23.52x52 - - - -
TM3 102 3.21x21 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 103 3.22x22 M1 receptor 6OIJ CB2 receptor 5ZTY
TM3 104 3.23x23 M1 receptor 6OIJ NTS1 receptor 6PWC
TM3 105 3.24x24 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 106 3.25x25 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 107 3.26x26 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 108 3.27x27 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 109 3.28x28 M1 receptor 6OIJ NTS1 receptor 6PWC
TM3 110 3.29x29 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 111 3.30x30 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 112 3.31x31 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 113 3.32x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 114 3.33x33 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 115 3.34x34 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 116 3.35x35 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 117 3.36x36 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM3 118 3.37x37 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM3 119 3.38x38 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM3 120 3.39x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 121 3.40x40 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM3 122 3.41x41 M1 receptor 6OIJ - -
TM3 123 3.42x42 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM3 124 3.43x43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 125 3.44x44 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM3 126 3.45x45 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 127 3.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 128 3.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 129 3.48x48 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM3 130 3.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 131 3.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 132 3.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 133 3.52x52 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM3 134 3.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 135 3.54x54 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM3 136 3.55x55 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 137 3.56x56 M1 receptor 6OIJ H1 receptor 3RZE
ICL2 138 34.50x50 - - - -
ICL2 139 34.51x51 D3 receptor 3PBL C5a1 receptor 6C1R
ICL2 140 34.52x52 D3 receptor 3PBL 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 141 34.53x53 D3 receptor 3PBL D3 receptor 3PBL
ICL2 142 34.54x54 D3 receptor 3PBL A2A receptor 5G53
ICL2 143 34.55x55 D3 receptor 3PBL AT1 receptor 6OS2
ICL2 144 34.56x56 D3 receptor 3PBL 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 145 34.57x57 - - - -
TM4 146 4.38x38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 147 4.39x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 148 4.40x40 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 149 4.41x41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 150 4.42x42 M1 receptor 6OIJ - -
TM4 151 4.43x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 152 4.44x44 M1 receptor 6OIJ EP3 receptor 6AK3
TM4 153 4.45x45 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 154 4.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 155 4.47x47 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM4 156 4.48x48 M1 receptor 6OIJ CCR9 5LWE
TM4 157 4.49x49 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM4 158 4.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 159 4.51x51 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM4 160 4.52x52 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM4 161 4.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 162 4.54x54 M1 receptor 6OIJ NTS1 receptor 6PWC
TM4 163 4.55x55 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 164 4.56x56 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM4 165 4.57x57 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM4 166 4.58x58 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 167 4.59x59 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 168 4.60x60 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 169 4.61x61 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6N4B
TM4 170 4.62x62 M1 receptor 6OIJ AT1 receptor 6OS2
ECL2 171 - - - - -
ECL2 172 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 173 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 174 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 175 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 176 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 177 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 178 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 179 - NTS1 receptor 6PWC NTS1 receptor 6PWC
ECL2 180 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 181 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 182 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 183 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 184 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 185 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 186 - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 187 - - - - -
ECL2 188 45.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL2 189 45.51x51 M1 receptor 6OIJ A1 receptor 6D9H
ECL2 190 45.52x52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL2 191 - - - - -
ECL2 192 - - - - -
TM5 193 5.35x36 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 194 5.36x37 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 5XRA
TM5 195 5.37x38 M1 receptor 6OIJ H1 receptor 3RZE
TM5 196 5.38x39 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 197 5.39x40 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 198 5.40x41 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 199 5.41x42 M1 receptor 6OIJ CB2 receptor 6KPF
TM5 200 5.42x43 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM5 201 5.43x44 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 202 5.44x45 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 203 5.45x46 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM5 204 5.46x461 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 205 5.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 206 5.48x48 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 207 5.49x49 M1 receptor 6OIJ OX2 receptor 5WS3
TM5 208 5.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 209 5.51x51 M1 receptor 6OIJ D4 receptor 5WIV
TM5 210 5.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 211 5.53x53 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 212 5.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 213 5.55x55 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM5 214 5.56x56 M1 receptor 6OIJ A1 receptor 6D9H
TM5 215 5.57x57 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 216 5.58x58 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 217 5.59x59 M1 receptor 6OIJ PAR1 3VW7
TM5 218 5.60x60 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 219 5.61x61 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 220 5.62x62 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 221 5.63x63 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 222 5.64x64 M1 receptor 6OIJ US28 5WB1
TM5 223 5.65x65 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM5 224 5.66x66 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 225 5.67x67 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 226 5.68x68 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 227 5.69x69 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 228 5.70x70 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 229 5.71x71 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 230 5.72x72 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 231 5.73x73 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 232 5.74x74 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 4UHR
TM5 233 5.75x75 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6N4B
ICL3 234 - - - - -
ICL3 235 - - - - -
ICL3 236 - - - - -
ICL3 237 - - - - -
ICL3 238 - - - - -
ICL3 358 - - - - -
ICL3 359 - - - - -
ICL3 360 - - - - -
ICL3 361 - - - - -
ICL3 362 - - - - -
TM6 363 6.24x24 M5 receptor 6OL9 κ receptor 6VI4
TM6 364 6.25x25 M5 receptor 6OL9 NTS1 receptor 6PWC
TM6 365 6.26x26 M5 receptor 6OL9 NTS1 receptor 5T04
TM6 366 6.27x27 M5 receptor 6OL9 Rhodopsin 5DYS
TM6 367 6.28x28 M5 receptor 6OL9 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 368 6.29x29 M5 receptor 6OL9 5-HT1B receptor 6G79
TM6 369 6.30x30 M5 receptor 6OL9 M5 receptor 6OL9
TM6 370 6.31x31 M5 receptor 6OL9 M2 receptor 6OIK
TM6 371 6.32x32 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 372 6.33x33 M1 receptor 6OIJ DP2 receptor 6D27
TM6 373 6.34x34 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM6 374 6.35x35 M1 receptor 6OIJ - -
TM6 375 6.36x36 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 376 6.37x37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 377 6.38x38 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM6 378 6.39x39 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 379 6.40x40 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 380 6.41x41 M1 receptor 6OIJ BLT1 receptor 5X33
TM6 381 6.42x42 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM6 382 6.43x43 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 383 6.44x44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 384 6.45x45 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM6 385 6.46x46 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM6 386 6.47x47 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM6 387 6.48x48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 388 6.49x49 M1 receptor 6OIJ CB2 receptor 6KPF
TM6 389 6.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 390 6.51x51 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM6 391 6.52x52 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM6 392 6.53x53 M1 receptor 6OIJ MT1 receptor 6ME2
TM6 393 6.54x54 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 394 6.55x55 M1 receptor 6OIJ - -
TM6 395 6.56x56 M1 receptor 6OIJ Y1 receptor 5ZBH
TM6 396 6.57x57 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 397 6.58x58 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM6 398 6.59x59 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 399 6.60x60 M1 receptor 6OIJ FPR2/ALX 6LW5
TM6 400 6.61x61 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
ECL3 401 - - - - -
ECL3 402 - M1 receptor 5CXV - -
ECL3 403 - M1 receptor 5CXV - -
ECL3 404 - - - - -
TM7 405 7.32x31 M1 receptor 6OIJ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 406 7.33x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 407 7.34x33 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 408 7.35x34 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM7 409 7.36x35 M1 receptor 6OIJ LPA1 receptor 4Z35
TM7 410 7.37x36 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM7 411 7.38x37 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM7 412 7.39x38 M1 receptor 6OIJ - -
TM7 413 7.40x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 414 7.41x40 M1 receptor 6OIJ Rhodopsin 5DYS
TM7 415 7.42x41 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM7 416 7.43x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 417 7.44x43 M1 receptor 6OIJ US28 5WB1
TM7 418 7.45x45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 419 7.46x46 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM7 420 7.47x47 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM7 421 7.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 422 7.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 423 7.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 424 7.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 6DDF
TM7 425 7.52x52 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM7 426 7.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 427 7.54x54 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM7 428 7.55x55 M1 receptor 6OIJ - -
TM7 429 7.56x56 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
H8 430 8.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 431 8.48x48 M1 receptor 6OIJ PAR2 5NDD
H8 432 8.49x49 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 433 8.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 434 8.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 435 8.52x52 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
H8 436 8.53x53 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
H8 437 8.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 438 8.55x55 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
H8 439 8.56x56 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
H8 440 8.57x57 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
H8 441 8.58x58 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 442 8.59x59 D2 receptor 6CM4 Rhodopsin 6QNO
C-term 443 - - - - -
C-term 444 - - - - -
C-term 445 - - - - -
C-term 446 - - - - -
C-term 447 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 8 G.HN.30 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 9 G.HN.31 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 10 G.HN.32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 11 G.HN.33 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 12 G.HN.34 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 13 G.HN.35 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 14 G.HN.36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 15 G.HN.37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 16 G.HN.38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 17 G.HN.39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 18 G.HN.40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 19 G.HN.41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 20 G.HN.42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 21 G.HN.43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 22 G.HN.44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 23 G.HN.45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 24 G.HN.46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 25 G.HN.47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 26 G.HN.48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 27 G.HN.49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 28 G.HN.50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 29 G.HN.51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 30 G.HN.52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 31 G.HN.53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 33 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 34 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 35 G.S1.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 36 G.S1.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 37 G.S1.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 38 G.S1.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 39 G.S1.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 40 G.S1.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 41 G.S1.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H1 48 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 49 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 50 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 51 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 52 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 53 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 G.H1.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 57 G.H1.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 58 G.H1.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 59 G.H1.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
h1ha 60 - - - -
h1ha 61 - - - -
h1ha 62 - - - -
h1ha 63 - - - -
h1ha 64 - - - -
HA 65 H.HA.01 - - - -
HA 66 H.HA.02 - - - -
HA 67 H.HA.03 - - - -
HA 68 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 69 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 70 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 71 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 72 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 73 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 74 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 75 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 76 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 77 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 78 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 79 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 80 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 81 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 82 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 83 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 84 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 85 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 86 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 87 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 88 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 92 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 93 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 94 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 95 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 96 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 97 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 98 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 99 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 100 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 101 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 102 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 103 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 104 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 105 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 106 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 107 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 108 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 109 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 110 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 111 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 112 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 113 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 114 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 115 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 116 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 117 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 118 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 121 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 122 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 123 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 124 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 125 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 126 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 127 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 128 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 129 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 130 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 131 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 132 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 133 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 134 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 135 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 136 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 137 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 138 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 139 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 140 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 141 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 142 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 143 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 144 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 145 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 146 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 147 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 148 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 149 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 150 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 151 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 152 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 153 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 154 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 155 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 156 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 157 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 158 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 159 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 160 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 161 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 162 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 163 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 164 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 165 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 166 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 167 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 168 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 171 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 172 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 173 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 174 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 175 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 176 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 177 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 178 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 179 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 180 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 181 - - - -
hfs2 182 - - - -
hfs2 183 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 184 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 185 G.S2.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 186 G.S2.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 187 G.S2.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 188 G.S2.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 189 G.S2.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 190 G.S2.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 191 G.S2.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 192 G.S2.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s2s3 193 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s2s3 194 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 195 G.S3.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 196 G.S3.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 197 G.S3.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 198 G.S3.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 199 G.S3.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 200 G.S3.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 201 G.S3.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 202 G.S3.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 203 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 204 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 205 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 206 G.H2.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 207 G.H2.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 208 G.H2.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 209 G.H2.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 210 G.H2.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 211 G.H2.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 212 G.H2.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 213 G.H2.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 214 G.H2.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 215 G.H2.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 216 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 217 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 218 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 219 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 220 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 221 G.S4.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 222 G.S4.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 223 G.S4.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 224 G.S4.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 225 G.S4.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 226 G.S4.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 227 G.S4.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 228 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 229 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 230 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 231 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 232 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 233 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 234 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 235 - - - -
s4h3 236 - - - -
s4h3 237 - - - -
s4h3 238 - - - -
s4h3 239 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 240 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 241 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 242 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 243 G.H3.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 244 G.H3.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 245 G.H3.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 246 G.H3.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 247 G.H3.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 248 G.H3.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 249 G.H3.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 250 G.H3.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 251 G.H3.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 252 G.H3.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 253 G.H3.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 254 G.H3.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 255 G.H3.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 256 G.H3.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 257 G.H3.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 258 G.H3.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 259 G.H3.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 260 G.H3.18 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 261 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 262 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 263 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 264 G.S5.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 265 G.S5.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 266 G.S5.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 267 G.S5.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 268 G.S5.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 269 G.S5.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 270 G.S5.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s5hg 271 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 272 G.HG.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 273 G.HG.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 274 G.HG.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 275 G.HG.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 276 G.HG.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 277 G.HG.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 278 G.HG.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 279 G.HG.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 280 G.HG.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 281 G.HG.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 282 G.HG.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 283 G.HG.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 284 G.HG.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 285 G.HG.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 286 G.HG.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 287 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 288 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 289 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 290 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 291 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 292 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 293 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 294 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 295 G.H4.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 296 G.H4.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 297 G.H4.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 298 G.H4.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 299 G.H4.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 300 G.H4.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 301 G.H4.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 302 G.H4.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 303 G.H4.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 304 G.H4.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 305 G.H4.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 306 G.H4.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 307 G.H4.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 308 G.H4.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 309 G.H4.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 310 G.H4.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 311 G.H4.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 312 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 313 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 314 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 315 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 316 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 317 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 318 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 319 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 320 G.S6.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 321 G.S6.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 322 G.S6.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 323 G.S6.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 324 G.S6.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 325 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 326 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 327 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 328 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 329 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 330 G.H5.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 331 G.H5.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 332 G.H5.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 333 G.H5.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 334 G.H5.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 335 G.H5.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 336 G.H5.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 337 G.H5.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 338 G.H5.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 339 G.H5.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 340 G.H5.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 341 G.H5.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 342 G.H5.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 343 G.H5.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 344 G.H5.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 345 G.H5.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 346 G.H5.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 347 G.H5.18 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 348 G.H5.19 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 349 G.H5.20 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 350 G.H5.21 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 351 G.H5.22 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 352 G.H5.23 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 353 G.H5.24 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 354 G.H5.25 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 355 G.H5.26 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ