α1B-adrenoceptor - G(i) subunit alpha-2 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNAI2

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

A1 receptor (sequence similarity: 50%) PDB: 6D9H
G(i) subunit alpha-2 (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

6D9H (A1 receptor)
6CM4 (D2 receptor)
4IAQ (5-HT1B receptor)
6DRZ (5-HT2B receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
5WIV (D4 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 78.7 11.0 10.3
Side-chains 22.0 58.7 19.3

Number of backbone templates: 6
Number of rotamer templates: 40

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 37 - - - - -
N-term 38 - - - - -
N-term 39 - - - - -
N-term 40 - - - - -
N-term 41 - A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 42 1.29x29 A1 receptor 6D9H - -
TM1 43 1.30x30 A1 receptor 6D9H LPA1 receptor 4Z35
TM1 44 1.31x31 A1 receptor 6D9H CysLT1 receptor 6RZ4
TM1 45 1.32x32 A1 receptor 6D9H μ receptor 5C1M
TM1 46 1.33x33 A1 receptor 6D9H μ receptor 5C1M
TM1 47 1.34x34 A1 receptor 6D9H EP4 receptor 5YWY
TM1 48 1.35x35 A1 receptor 6D9H CB2 receptor 6KPF
TM1 49 1.36x36 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 50 1.37x37 A1 receptor 6D9H M2 receptor 4MQT
TM1 51 1.38x38 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 52 1.39x39 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM1 53 1.40x40 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM1 54 1.41x41 A1 receptor 6D9H A2A receptor 5G53
TM1 55 1.42x42 A1 receptor 6D9H TP receptor 6IIV
TM1 56 1.43x43 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 57 1.44x44 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 58 1.45x45 A1 receptor 6D9H CB1 receptor 6N4B
TM1 59 1.46x46 A1 receptor 6D9H A2A receptor 5G53
TM1 60 1.47x47 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 61 1.48x48 A1 receptor 6D9H κ receptor 6B73
TM1 62 1.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 63 1.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 64 1.51x51 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 65 1.52x52 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 66 1.53x53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 67 1.54x54 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 68 1.55x55 A1 receptor 6D9H 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 69 1.56x56 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM1 70 1.57x57 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 71 1.58x58 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 72 1.59x59 A1 receptor 6D9H LPA6 receptor 5XSZ
TM1 73 1.60x60 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
ICL1 74 12.48x48 - - - -
ICL1 75 12.49x49 D2 receptor 6CM4 M2 receptor 4MQT
ICL1 76 12.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 77 12.51x51 - - - -
TM2 78 2.37x37 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 79 2.38x38 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM2 80 2.39x39 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 81 2.40x40 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 82 2.41x41 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 83 2.42x42 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 84 2.43x43 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 85 2.44x44 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 86 2.45x45 A1 receptor 6D9H κ receptor 6B73
TM2 87 2.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 88 2.47x47 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 89 2.48x48 A1 receptor 6D9H PAF receptor 5ZKQ
TM2 90 2.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 91 2.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 92 2.51x51 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 93 2.52x52 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM2 94 2.53x53 A1 receptor 6D9H AT2 receptor 6JOD
TM2 95 2.54x54 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM2 96 2.55x55 A1 receptor 6D9H Rhodopsin 5DYS
TM2 97 2.56x551 A1 receptor 6D9H OX2 receptor 5WS3
TM2 98 2.57x56 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 99 2.58x57 A1 receptor 6D9H μ receptor 5C1M
TM2 100 2.59x58 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 101 2.60x59 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 102 2.61x60 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM2 103 2.62x61 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 104 2.63x62 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 105 2.64x63 A1 receptor 6D9H D2 receptor 6CM4
TM2 106 2.65x64 A1 receptor 6D9H D2 receptor 6CM4
TM2 107 2.66x65 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM2 108 2.67x66 A1 receptor 6D9H NOP receptor 5DHG
TM2 109 2.68x67 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 110 23.49x49 - - - -
ECL1 111 23.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 112 23.51x51 D2 receptor 6CM4 Rhodopsin 5DYS
ECL1 113 23.52x52 - - - -
TM3 114 3.21x21 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 115 3.22x22 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 116 3.23x23 A1 receptor 6D9H μ receptor 5C1M
TM3 117 3.24x24 A1 receptor 6D9H CCR7 6QZH
TM3 118 3.25x25 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 119 3.26x26 A1 receptor 6D9H M2 receptor 4MQT
TM3 120 3.27x27 A1 receptor 6D9H κ receptor 6B73
TM3 121 3.28x28 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 122 3.29x29 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 123 3.30x30 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM3 124 3.31x31 A1 receptor 6D9H FPR2/ALX 6LW5
TM3 125 3.32x32 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 126 3.33x33 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 127 3.34x34 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 128 3.35x35 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 129 3.36x36 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM3 130 3.37x37 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 131 3.38x38 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 132 3.39x39 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 133 3.40x40 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 134 3.41x41 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 135 3.42x42 A1 receptor 6D9H A2A receptor 5G53
TM3 136 3.43x43 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 137 3.44x44 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 138 3.45x45 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 139 3.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 140 3.47x47 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM3 141 3.48x48 A1 receptor 6D9H A2A receptor 5G53
TM3 142 3.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 143 3.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 144 3.51x51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 145 3.52x52 A1 receptor 6D9H 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 146 3.53x53 A1 receptor 6D9H P2Y1 receptor 4XNW
TM3 147 3.54x54 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 148 3.55x55 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 149 3.56x56 A1 receptor 6D9H LPA6 receptor 5XSZ
ICL2 150 34.50x50 - - - -
ICL2 151 34.51x51 5-HT1B receptor 4IAQ M1 receptor 6OIJ
ICL2 152 34.52x52 5-HT1B receptor 4IAQ CysLT1 receptor 6RZ5
ICL2 153 34.53x53 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
ICL2 154 34.54x54 5-HT1B receptor 4IAQ M2 receptor 4MQT
ICL2 155 34.55x55 5-HT1B receptor 4IAQ NTS1 receptor 6PWC
ICL2 156 34.56x56 5-HT1B receptor 4IAQ β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 157 34.57x57 - - - -
TM4 158 4.38x38 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 159 4.39x39 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 160 4.40x40 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 161 4.41x41 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 6MXT
TM4 162 4.42x42 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 163 4.43x43 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 164 4.44x44 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM4 165 4.45x45 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 166 4.46x46 A1 receptor 6D9H CB2 receptor 6KPF
TM4 167 4.47x47 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 168 4.48x48 A1 receptor 6D9H - -
TM4 169 4.49x49 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 170 4.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 171 4.51x51 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM4 172 4.52x52 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 173 4.53x53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 174 4.54x54 A1 receptor 6D9H succinate receptor 6RNK
TM4 175 4.55x55 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 176 4.56x56 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM4 177 4.57x57 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 178 4.58x58 A1 receptor 6D9H κ receptor 6B73
TM4 179 4.59x59 A1 receptor 6D9H - -
TM4 180 4.60x60 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 181 4.61x61 A1 receptor 6D9H CB1 receptor 6N4B
TM4 182 4.62x62 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
ECL2 183 - - - - -
ECL2 184 - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 185 - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 186 - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 187 - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 188 - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 189 - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 190 - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 191 - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 192 - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 193 - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 194 - - - - -
ECL2 195 45.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
ECL2 196 45.51x51 A1 receptor 6D9H Rhodopsin 5DYS
ECL2 197 45.52x52 A1 receptor 6D9H - -
ECL2 198 - - - - -
ECL2 199 - - - - -
TM5 200 5.35x36 A1 receptor 6D9H M5 receptor 6OL9
TM5 201 5.36x37 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM5 202 5.37x38 A1 receptor 6D9H κ receptor 6B73
TM5 203 5.38x39 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 204 5.39x40 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 205 5.40x41 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 206 5.41x42 D2 receptor 6CM4 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 207 5.42x43 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 208 5.43x44 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 209 5.44x45 A1 receptor 6D9H 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 210 5.45x46 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM5 211 5.46x461 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 212 5.47x47 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 213 5.48x48 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 214 5.49x49 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 215 5.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 216 5.51x51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 217 5.52x52 A1 receptor 6D9H 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 218 5.53x53 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM5 219 5.54x54 A1 receptor 6D9H κ receptor 6B73
TM5 220 5.55x55 A1 receptor 6D9H A2A receptor 5G53
TM5 221 5.56x56 A1 receptor 6D9H 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 222 5.57x57 A1 receptor 6D9H - -
TM5 223 5.58x58 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 224 5.59x59 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 225 5.60x60 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 226 5.61x61 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 227 5.62x62 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM5 228 5.63x63 A1 receptor 6D9H D2 receptor 6CM4
TM5 229 5.64x64 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 230 5.65x65 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 231 5.66x66 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 232 5.67x67 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 233 5.68x68 A1 receptor 6D9H AT2 receptor 6JOD
TM5 234 5.69x69 A1 receptor 6D9H - -
TM5 235 5.70x70 A1 receptor 6D9H D2 receptor 6LUQ
TM5 236 5.71x71 A1 receptor 6D9H - -
TM5 237 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
TM5 238 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 4UHR
TM5 239 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
ICL3 240 - - - - -
ICL3 241 - - - - -
ICL3 242 - - - - -
ICL3 243 - - - - -
ICL3 244 - - - - -
ICL3 278 - - - - -
ICL3 279 - - - - -
ICL3 280 - - - - -
ICL3 281 - - - - -
ICL3 282 - - - - -
TM6 283 6.24x24 A1 receptor 6D9H - -
TM6 284 6.25x25 A1 receptor 6D9H - -
TM6 285 6.26x26 A1 receptor 6D9H μ receptor 5C1M
TM6 286 6.27x27 A1 receptor 6D9H - -
TM6 287 6.28x28 A1 receptor 6D9H 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 288 6.29x29 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM6 289 6.30x30 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 290 6.31x31 A1 receptor 6D9H M2 receptor 6OIK
TM6 291 6.32x32 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 292 6.33x33 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 293 6.34x34 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 294 6.35x35 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 295 6.36x36 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 296 6.37x37 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 297 6.38x38 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 298 6.39x39 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 299 6.40x40 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 300 6.41x41 A1 receptor 6D9H A2A receptor 5G53
TM6 301 6.42x42 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 302 6.43x43 A1 receptor 6D9H - -
TM6 303 6.44x44 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 304 6.45x45 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM6 305 6.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 306 6.47x47 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 307 6.48x48 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 308 6.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 309 6.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 310 6.51x51 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 311 6.52x52 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 312 6.53x53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 313 6.54x54 A1 receptor 6D9H ETB receptor 5X93
TM6 314 6.55x55 A1 receptor 6D9H LPA6 receptor 5XSZ
TM6 315 6.56x56 A1 receptor 6D9H - -
TM6 316 6.57x57 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 317 6.58x58 A1 receptor 6D9H FPR2/ALX 6LW5
TM6 318 6.59x59 A1 receptor 6D9H LPA6 receptor 5XSZ
TM6 319 6.60x60 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 320 6.61x61 A1 receptor 6D9H OX2 receptor 5WS3
ECL3 321 - - - - -
ECL3 322 - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 323 - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 324 - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 325 - - - - -
TM7 326 7.31x30 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 327 7.32x31 A1 receptor 6D9H AT1 receptor 6OS2
TM7 328 7.33x32 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM7 329 7.34x33 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 330 7.35x34 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM7 331 7.36x35 A1 receptor 6D9H LPA1 receptor 4Z35
TM7 332 7.37x36 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM7 333 7.38x37 A1 receptor 6D9H D4 receptor 5WIV
TM7 334 7.39x38 A1 receptor 6D9H - -
TM7 335 7.40x39 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 336 7.41x40 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 337 7.42x41 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 338 7.43x42 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 339 7.44x43 A1 receptor 6D9H AT1 receptor 6OS2
TM7 340 7.45x45 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 341 7.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 342 7.47x47 A1 receptor 6D9H μ receptor 5C1M
TM7 343 7.48x48 A1 receptor 6D9H κ receptor 6B73
TM7 344 7.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 345 7.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 346 7.51x51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 347 7.52x52 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 348 7.53x53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 349 7.54x54 A1 receptor 6D9H H1 receptor 3RZE
TM7 350 7.55x55 A1 receptor 6D9H NK1 receptor 6HLP
TM7 351 7.56x56 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
H8 352 8.47x47 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
H8 353 8.48x48 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
H8 354 8.49x49 A1 receptor 6D9H CB2 receptor 6KPF
H8 355 8.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H8 356 8.51x51 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
H8 357 8.52x52 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
H8 358 8.53x53 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
H8 359 8.54x54 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H8 360 8.55x55 A1 receptor 6D9H Rhodopsin 5DYS
H8 361 8.56x56 A1 receptor 6D9H 5-HT2B receptor 5TUD
H8 362 8.57x57 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 363 8.58x58 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 364 8.59x59 D2 receptor 6CM4 - -
C-term 365 - - - - -
C-term 366 - - - - -
C-term 367 - - - - -
C-term 368 - - - - -
C-term 369 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 G.HN.30 - - - -
HN 7 G.HN.31 - - - -
HN 8 G.HN.32 - - - -
HN 9 G.HN.33 - - - -
HN 10 G.HN.34 - - - -
HN 11 G.HN.35 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 12 G.HN.36 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 13 G.HN.37 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 14 G.HN.38 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 15 G.HN.39 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 16 G.HN.40 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 17 G.HN.41 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 18 G.HN.42 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 19 G.HN.43 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 20 G.HN.44 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 21 G.HN.45 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 22 G.HN.46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 23 G.HN.47 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 24 G.HN.48 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 25 G.HN.49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 26 G.HN.50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 27 G.HN.51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 28 G.HN.52 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HN 29 G.HN.53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hns1 30 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hns1 31 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hns1 32 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 33 G.S1.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 34 G.S1.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 35 G.S1.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 36 G.S1.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 37 G.S1.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 38 G.S1.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S1 39 G.S1.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s1h1 40 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s1h1 41 - - - -
s1h1 42 - - - -
s1h1 43 - - - -
s1h1 44 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s1h1 45 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H1 46 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 47 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 48 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 49 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 50 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 51 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 52 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 53 G.H1.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 G.H1.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 57 G.H1.12 - - - -
h1ha 58 - - - -
h1ha 59 - - - -
h1ha 60 - - - -
h1ha 61 - - - -
h1ha 62 - - - -
HA 63 H.HA.01 - - - -
HA 64 H.HA.02 - - - -
HA 65 H.HA.03 - - - -
HA 66 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 67 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 68 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 69 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 70 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 71 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 72 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 73 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 74 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 75 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 76 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 77 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 78 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 79 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 80 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 81 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 82 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 83 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 84 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 85 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 86 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 87 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 88 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 92 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 93 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 94 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 95 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 96 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 97 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 98 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 99 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 100 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 101 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 102 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 103 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 104 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 105 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 106 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 107 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 108 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 109 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 110 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 111 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 112 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 113 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 114 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 115 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 116 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 117 - - - -
hbhc 118 - - - -
hbhc 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 121 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 122 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 123 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 124 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 125 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 126 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 127 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 128 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 129 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 130 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 131 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 132 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 133 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 134 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 135 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 136 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 137 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 138 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 139 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 140 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 141 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 142 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 143 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 144 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 145 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 146 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 147 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 148 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 149 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 150 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 151 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 152 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 153 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 154 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 155 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 156 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 157 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 158 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 159 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 160 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 161 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 162 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 163 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 164 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 165 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 166 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 167 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 168 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 171 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 172 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 173 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 174 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 175 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 176 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 177 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 178 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 179 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 180 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 181 - - - -
hfs2 182 - - - -
hfs2 183 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 184 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 185 G.S2.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 186 G.S2.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 187 G.S2.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 188 G.S2.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 189 G.S2.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 190 G.S2.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 191 G.S2.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S2 192 G.S2.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s2s3 193 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s2s3 194 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 195 G.S3.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 196 G.S3.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 197 G.S3.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 198 G.S3.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 199 G.S3.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 200 G.S3.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 201 G.S3.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S3 202 G.S3.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s3h2 203 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s3h2 204 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s3h2 205 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 206 G.H2.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 207 G.H2.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 208 G.H2.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 209 G.H2.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 210 G.H2.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 211 G.H2.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 212 G.H2.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 213 G.H2.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 214 G.H2.09 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H2 215 G.H2.10 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h2s4 216 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h2s4 217 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h2s4 218 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h2s4 219 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h2s4 220 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 221 G.S4.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 222 G.S4.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 223 G.S4.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 224 G.S4.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 225 G.S4.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 226 G.S4.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S4 227 G.S4.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 228 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 229 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 230 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 231 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 232 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 233 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 234 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 235 - - - -
s4h3 236 - - - -
s4h3 237 - - - -
s4h3 238 - - - -
s4h3 239 - - - -
s4h3 240 - - - -
s4h3 241 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s4h3 242 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 243 G.H3.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 244 G.H3.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 245 G.H3.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 246 G.H3.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 247 G.H3.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 248 G.H3.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 249 G.H3.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 250 G.H3.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 251 G.H3.09 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 252 G.H3.10 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 253 G.H3.11 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 254 G.H3.12 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 255 G.H3.13 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 256 G.H3.14 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 257 G.H3.15 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 258 G.H3.16 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 259 G.H3.17 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H3 260 G.H3.18 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h3s5 261 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h3s5 262 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h3s5 263 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 264 G.S5.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 265 G.S5.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 266 G.S5.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 267 G.S5.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 268 G.S5.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 269 G.S5.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S5 270 G.S5.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s5hg 271 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 272 G.HG.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 273 G.HG.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 274 G.HG.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 275 G.HG.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 276 G.HG.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 277 G.HG.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 278 G.HG.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 279 G.HG.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 280 G.HG.09 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 281 G.HG.12 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 282 G.HG.13 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 283 G.HG.14 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 284 G.HG.15 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 285 G.HG.16 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
HG 286 G.HG.17 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 287 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 288 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 289 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 290 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 291 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 292 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 293 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
hgh4 294 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 295 G.H4.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 296 G.H4.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 297 G.H4.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 298 G.H4.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 299 G.H4.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 300 G.H4.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 301 G.H4.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 302 G.H4.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 303 G.H4.10 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 304 G.H4.11 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 305 G.H4.12 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 306 G.H4.13 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 307 G.H4.14 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 308 G.H4.15 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 309 G.H4.16 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H4 310 G.H4.17 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 311 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 312 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 313 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 314 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 315 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 316 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 317 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 318 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
h4s6 319 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S6 320 G.S6.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S6 321 G.S6.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S6 322 G.S6.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S6 323 G.S6.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
S6 324 G.S6.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s6h5 325 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s6h5 326 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s6h5 327 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s6h5 328 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
s6h5 329 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 330 G.H5.01 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 331 G.H5.02 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 332 G.H5.03 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 333 G.H5.04 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 334 G.H5.05 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 335 G.H5.06 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 336 G.H5.07 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 337 G.H5.08 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 338 G.H5.09 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 339 G.H5.10 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 340 G.H5.11 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 341 G.H5.12 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 342 G.H5.13 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 343 G.H5.14 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 344 G.H5.15 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 345 G.H5.16 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 346 G.H5.17 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 347 G.H5.18 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 348 G.H5.19 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 349 G.H5.20 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 350 G.H5.21 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 351 G.H5.22 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 352 G.H5.23 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 353 G.H5.24 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 354 G.H5.25 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H5 355 G.H5.26 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H