α1A-adrenoceptor - G(s) subunit alpha isoforms short complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNAS2

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

β2-adrenoceptor (sequence similarity: 62%) PDB: 6NI3
G(s) subunit alpha isoforms short (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

3P0G (β2-adrenoceptor)
6NI3 (β2-adrenoceptor)
5JQH (β2-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
6BQH (5-HT2C receptor)
6OL9 (M5 receptor)
5WIV (D4 receptor)
6CM4 (D2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 78.8 11.4 9.8
Side-chains 30.7 51.0 18.3

Number of backbone templates: 8
Number of rotamer templates: 47

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 14 - - - - -
N-term 15 - - - - -
N-term 16 - - - - -
N-term 17 - - - - -
N-term 18 - - - - -
TM1 19 1.25x25 β2-adrenoceptor 3P0G succinate receptor 6RNK
TM1 20 1.26x26 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 21 1.27x27 β2-adrenoceptor 3P0G US28 5WB1
TM1 22 1.28x28 β2-adrenoceptor 3P0G succinate receptor 6RNK
TM1 23 1.29x29 β2-adrenoceptor 3P0G NTS1 receptor 5T04
TM1 24 1.30x30 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 5XRA
TM1 25 1.31x31 β2-adrenoceptor 6NI3 succinate receptor 6IBB
TM1 26 1.32x32 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM1 27 1.33x33 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM1 28 1.34x34 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 29 1.35x35 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 30 1.36x36 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 31 1.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 5XRA
TM1 32 1.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
TM1 33 1.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 34 1.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 35 1.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 PAR1 3VW7
TM1 36 1.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 37 1.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 38 1.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 39 1.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM1 40 1.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM1 41 1.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 42 1.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM1 43 1.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 44 1.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 45 1.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 46 1.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 47 1.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 48 1.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 49 1.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 50 1.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM1 51 1.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM1 52 1.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM1 53 1.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 LPA6 receptor 5XSZ
TM1 54 1.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 4ZWJ
ICL1 55 12.48x48 - - - -
ICL1 56 12.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 4MQT
ICL1 57 12.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ICL1 58 12.51x51 - - - -
TM2 59 2.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 CCR5 5UIW
TM2 60 2.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 61 2.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 62 2.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 NTS1 receptor 6PWC
TM2 63 2.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 64 2.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM2 65 2.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 66 2.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM2 67 2.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM2 68 2.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 69 2.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 70 2.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 71 2.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 72 2.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 73 2.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 74 2.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 75 2.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 AT2 receptor 6JOD
TM2 76 2.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM2 77 2.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM2 78 2.56x551 β2-adrenoceptor 6NI3 OX2 receptor 5WS3
TM2 79 2.57x56 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 80 2.58x57 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM2 81 2.59x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 82 2.60x59 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 83 2.61x60 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 84 2.62x61 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM2 85 2.63x62 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM2 86 2.64x63 β2-adrenoceptor 6NI3 BLT1 receptor 5X33
TM2 87 2.65x64 β2-adrenoceptor 6NI3 D2 receptor 6CM4
TM2 88 2.66x65 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM2 89 2.67x66 β2-adrenoceptor 6NI3 NOP receptor 5DHG
ECL1 90 - - - - -
ECL1 91 23.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 4MQT
ECL1 92 23.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 4LDE
ECL1 93 23.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 6OIJ
ECL1 94 23.52x52 - - - -
TM3 95 3.21x21 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 96 3.22x22 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 97 3.23x23 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM3 98 3.24x24 β2-adrenoceptor 6NI3 CCR7 6QZH
TM3 99 3.25x25 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 100 3.26x26 β2-adrenoceptor 6NI3 Rhodopsin 4ZWJ
TM3 101 3.27x27 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM3 102 3.28x28 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 103 3.29x29 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM3 104 3.30x30 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 105 3.31x31 β2-adrenoceptor 6NI3 FPR2/ALX 6LW5
TM3 106 3.32x32 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 107 3.33x33 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 108 3.34x34 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 109 3.35x35 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 110 3.36x36 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM3 111 3.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 112 3.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 113 3.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 114 3.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 115 3.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 116 3.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM3 117 3.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 118 3.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 119 3.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM3 120 3.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 121 3.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 122 3.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM3 123 3.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 124 3.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 125 3.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM3 126 3.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 127 3.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 P2Y1 receptor 4XNW
TM3 128 3.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM3 129 3.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM3 130 3.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 LPA6 receptor 5XSZ
ICL2 131 34.50x50 - - - -
ICL2 132 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
ICL2 133 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 5G53
ICL2 134 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 135 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 M2 receptor 4MQT
ICL2 136 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 NTS1 receptor 6PWC
ICL2 137 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 CB1 receptor 6N4B
ICL2 138 34.57x57 - - - -
TM4 139 4.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 140 4.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 CysLT1 receptor 6RZ4
TM4 141 4.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
TM4 142 4.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 143 4.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 CCR5 5UIW
TM4 144 4.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM4 145 4.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 146 4.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
TM4 147 4.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
TM4 148 4.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 149 4.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM4 150 4.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 151 4.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 152 4.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 153 4.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM4 154 4.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 155 4.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 FPR2/ALX 6LW5
TM4 156 4.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM4 157 4.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM4 158 4.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 159 4.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM4 160 4.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM4 161 4.60x60 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM4 162 4.61x61 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM4 163 4.62x62 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
TM4 164 4.63x63 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM4 165 4.64x64 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
ECL2 166 - - - - -
ECL2 167 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 168 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 169 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 170 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 171 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 172 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 173 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 174 - 5-HT2C receptor 6BQH 5-HT2C receptor 6BQH
ECL2 175 - - - - -
ECL2 176 45.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
ECL2 177 45.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 M5 receptor 6OL9
ECL2 178 45.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
ECL2 179 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
ECL2 180 - β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 181 5.35x36 β2-adrenoceptor 6NI3 M5 receptor 6OL9
TM5 182 5.36x37 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM5 183 5.37x38 β2-adrenoceptor 6NI3 AT1 receptor 6OS0
TM5 184 5.38x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 185 5.39x40 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 186 5.40x41 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 187 5.41x42 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 188 5.42x43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 189 5.43x44 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM5 190 5.44x45 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 191 5.45x46 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 192 5.46x461 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 193 5.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 194 5.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 195 5.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM5 196 5.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 197 5.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 198 5.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 199 5.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 200 5.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM5 201 5.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM5 202 5.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM5 203 5.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 204 5.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 205 5.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 206 5.60x60 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 207 5.61x61 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 208 5.62x62 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 209 5.63x63 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM5 210 5.64x64 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 211 5.65x65 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 212 5.66x66 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 213 5.67x67 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM5 214 5.68x68 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2A receptor 6A94
TM5 215 5.69x69 β2-adrenoceptor 6NI3 CysLT1 receptor 6RZ4
TM5 216 5.70x70 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM5 217 5.71x71 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 218 5.72x72 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM5 219 5.73x73 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 220 5.74x74 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 4UHR
TM5 221 5.75x75 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM5 222 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 223 - - - - -
ICL3 224 - - - - -
ICL3 225 - - - - -
ICL3 226 - - - - -
ICL3 227 - - - - -
ICL3 256 - - - - -
ICL3 257 - - - - -
ICL3 258 - - - - -
ICL3 259 - - - - -
ICL3 260 - - - - -
TM6 261 6.24x24 M5 receptor 6OL9 - -
TM6 262 6.25x25 M5 receptor 6OL9 - -
TM6 263 6.26x26 M5 receptor 6OL9 μ receptor 5C1M
TM6 264 6.27x27 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM6 265 6.28x28 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM6 266 6.29x29 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM6 267 6.30x30 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 268 6.31x31 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 6OIK
TM6 269 6.32x32 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6MXT
TM6 270 6.33x33 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 271 6.34x34 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM6 272 6.35x35 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 273 6.36x36 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 274 6.37x37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 275 6.38x38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 276 6.39x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 277 6.40x40 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 278 6.41x41 β2-adrenoceptor 6NI3 A2A receptor 5G53
TM6 279 6.42x42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 280 6.43x43 β2-adrenoceptor 6NI3 PAR1 3VW7
TM6 281 6.44x44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 282 6.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 κ receptor 6B73
TM6 283 6.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 284 6.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 285 6.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 286 6.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 287 6.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 288 6.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 289 6.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 290 6.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 FPR2/ALX 6LW5
TM6 291 6.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM6 292 6.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM6 293 6.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM6 294 6.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM6 295 6.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 FPR2/ALX 6LW5
TM6 296 6.59x59 β2-adrenoceptor 6NI3 LPA6 receptor 5XSZ
TM6 297 6.60x60 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM6 298 6.61x61 β2-adrenoceptor 6NI3 OX1 receptor 4ZJ8
ECL3 299 - - - - -
ECL3 300 - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 301 - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 302 - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 303 - - - - -
TM7 304 7.31x30 β2-adrenoceptor 6NI3 D3 receptor 3PBL
TM7 305 7.32x31 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM7 306 7.33x32 β2-adrenoceptor 6NI3 M1 receptor 6OIJ
TM7 307 7.34x33 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 308 7.35x34 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 309 7.36x35 β2-adrenoceptor 6NI3 LPA1 receptor 4Z35
TM7 310 7.37x36 β2-adrenoceptor 6NI3 M2 receptor 4MQT
TM7 311 7.38x37 β2-adrenoceptor 6NI3 D4 receptor 5WIV
TM7 312 7.39x38 β2-adrenoceptor 6NI3 - -
TM7 313 7.40x39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 314 7.41x40 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 315 7.42x41 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 316 7.43x42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 317 7.44x43 β2-adrenoceptor 6NI3 CB1 receptor 6N4B
TM7 318 7.45x45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 319 7.46x46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 320 7.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 μ receptor 5C1M
TM7 321 7.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 322 7.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 323 7.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 324 7.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
TM7 325 7.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 326 7.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
TM7 327 7.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 H1 receptor 3RZE
TM7 328 7.55x55 D2 receptor 6CM4 NK1 receptor 6HLP
TM7 329 7.56x56 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 6G79
H8 330 8.47x47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 331 8.48x48 β2-adrenoceptor 6NI3 A1 receptor 6D9H
H8 332 8.49x49 β2-adrenoceptor 6NI3 CB2 receptor 6KPF
H8 333 8.50x50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 334 8.51x51 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT1B receptor 6G79
H8 335 8.52x52 β2-adrenoceptor 6NI3 H1 receptor 3RZE
H8 336 8.53x53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 337 8.54x54 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 338 8.55x55 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 339 8.56x56 β2-adrenoceptor 6NI3 5-HT2C receptor 6BQG
H8 340 8.57x57 β2-adrenoceptor 6NI3 AT2 receptor 6JOD
H8 341 8.58x58 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H8 342 8.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQG
C-term 343 - - - - -
C-term 344 - - - - -
C-term 345 - - - - -
C-term 346 - - - - -
C-term 347 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 13 G.HN.30 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 14 G.HN.31 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 15 G.HN.32 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 16 G.HN.33 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 17 G.HN.34 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 18 G.HN.35 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 19 G.HN.36 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 20 G.HN.37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 21 G.HN.38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 22 G.HN.39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 23 G.HN.40 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 24 G.HN.41 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 25 G.HN.42 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 26 G.HN.43 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 27 G.HN.44 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 28 G.HN.45 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 29 G.HN.46 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 30 G.HN.47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 31 G.HN.48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 32 G.HN.49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 33 G.HN.50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 34 G.HN.51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 35 G.HN.52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HN 36 G.HN.53 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hns1 37 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hns1 38 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hns1 39 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 40 G.S1.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 41 G.S1.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 42 G.S1.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 43 G.S1.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 44 G.S1.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 45 G.S1.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S1 46 G.S1.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 47 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 48 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 49 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 50 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 51 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s1h1 52 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H1 53 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 57 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 58 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 59 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 60 G.H1.08 - - - -
H1 61 G.H1.09 - - - -
H1 62 G.H1.10 - - - -
H1 63 G.H1.11 - - - -
H1 64 G.H1.12 - - - -
h1ha 65 - - - -
h1ha 66 - - - -
h1ha 67 - - - -
h1ha 68 - - - -
h1ha 69 - - - -
h1ha 70 - - - -
h1ha 71 - - - -
h1ha 72 - - - -
h1ha 73 - - - -
h1ha 74 - - - -
h1ha 75 - - - -
h1ha 76 - - - -
h1ha 77 - - - -
h1ha 78 - - - -
h1ha 79 - - - -
h1ha 80 - - - -
h1ha 81 - - - -
h1ha 82 - - - -
h1ha 83 - - - -
h1ha 84 - - - -
HA 85 H.HA.01 - - - -
HA 86 H.HA.02 - - - -
HA 87 H.HA.03 - - - -
HA 88 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 92 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 93 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 94 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 95 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 96 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 97 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 98 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 99 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 100 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 101 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 102 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 103 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 104 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 105 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 106 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 107 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 108 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 109 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 110 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 111 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 112 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 113 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 114 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 115 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 116 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 117 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 118 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 121 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 122 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 123 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 124 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 125 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 126 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 127 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 128 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 129 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 130 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 131 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 132 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 133 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 134 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 135 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 136 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 137 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 138 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 139 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 140 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 141 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 142 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 143 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 144 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 145 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 146 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 147 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 148 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 149 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 150 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 151 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 152 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 153 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 154 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 155 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 156 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 157 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 158 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 159 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 160 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 161 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 162 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 163 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 164 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 165 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 166 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 167 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 168 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 171 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 172 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 173 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 174 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 175 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 176 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 177 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 178 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 179 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 180 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 181 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 182 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 183 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 184 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 185 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 186 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 187 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 188 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 189 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 190 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 191 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 192 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 193 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 194 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 195 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 196 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 197 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 198 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 199 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 200 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 201 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 202 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 203 - - - -
hfs2 204 - - - -
hfs2 205 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 206 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 207 G.S2.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 208 G.S2.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 209 G.S2.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 210 G.S2.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 211 G.S2.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 212 G.S2.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 213 G.S2.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S2 214 G.S2.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s2s3 215 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s2s3 216 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 217 G.S3.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 218 G.S3.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 219 G.S3.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 220 G.S3.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 221 G.S3.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 222 G.S3.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 223 G.S3.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S3 224 G.S3.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s3h2 225 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s3h2 226 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s3h2 227 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 228 G.H2.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 229 G.H2.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 230 G.H2.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 231 G.H2.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 232 G.H2.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 233 G.H2.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 234 G.H2.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 235 G.H2.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 236 G.H2.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H2 237 G.H2.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 238 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 239 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 240 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 241 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h2s4 242 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 243 G.S4.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 244 G.S4.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 245 G.S4.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 246 G.S4.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 247 G.S4.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 248 G.S4.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S4 249 G.S4.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 250 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 251 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 252 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 253 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 254 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 255 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 256 - - - -
s4h3 257 - - - -
s4h3 258 - - - -
s4h3 259 - - - -
s4h3 260 - - - -
s4h3 261 - - - -
s4h3 262 - - - -
s4h3 263 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s4h3 264 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 265 G.H3.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 266 G.H3.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 267 G.H3.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 268 G.H3.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 269 G.H3.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 270 G.H3.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 271 G.H3.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 272 G.H3.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 273 G.H3.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 274 G.H3.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 275 G.H3.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 276 G.H3.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 277 G.H3.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 278 G.H3.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 279 G.H3.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 280 G.H3.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 281 G.H3.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H3 282 G.H3.18 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h3s5 283 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h3s5 284 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h3s5 285 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 286 G.S5.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 287 G.S5.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 288 G.S5.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 289 G.S5.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 290 G.S5.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 291 G.S5.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S5 292 G.S5.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s5hg 293 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 294 G.HG.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 295 G.HG.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 296 G.HG.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 297 G.HG.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 298 G.HG.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 299 G.HG.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 300 G.HG.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 301 G.HG.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 302 G.HG.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 303 G.HG.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 304 G.HG.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 305 G.HG.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 306 G.HG.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 307 G.HG.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 308 G.HG.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 309 G.HG.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
HG 310 G.HG.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 311 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 312 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 313 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 314 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 315 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 316 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 317 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 318 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 319 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 320 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 321 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 322 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 323 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 324 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 325 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 326 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 327 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 328 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 329 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 330 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
hgh4 331 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 332 G.H4.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 333 G.H4.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 334 G.H4.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 335 G.H4.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 336 G.H4.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 337 G.H4.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 338 G.H4.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 339 G.H4.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 340 G.H4.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 341 G.H4.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 342 G.H4.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 343 G.H4.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 344 G.H4.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 345 G.H4.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 346 G.H4.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H4 347 G.H4.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 348 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 349 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 350 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 351 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 352 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 353 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 354 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 355 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 356 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 357 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
h4s6 358 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 359 G.S6.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 360 G.S6.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 361 G.S6.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 362 G.S6.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
S6 363 G.S6.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 364 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 365 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 366 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 367 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
s6h5 368 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 369 G.H5.01 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 370 G.H5.02 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 371 G.H5.03 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 372 G.H5.04 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 373 G.H5.05 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 374 G.H5.06 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 375 G.H5.07 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 376 G.H5.08 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 377 G.H5.09 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 378 G.H5.10 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 379 G.H5.11 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 380 G.H5.12 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 381 G.H5.13 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 382 G.H5.14 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 383 G.H5.15 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 384 G.H5.16 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 385 G.H5.17 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 386 G.H5.18 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 387 G.H5.19 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 388 G.H5.20 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 389 G.H5.21 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 390 G.H5.22 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 391 G.H5.23 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 392 G.H5.24 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 393 G.H5.25 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3
H5 394 G.H5.26 β2-adrenoceptor 6NI3 β2-adrenoceptor 6NI3