α1A-adrenoceptor - subunit alpha-15 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNA15

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

M1 receptor (sequence similarity: 56%) PDB: 6OIJ
subunit alpha-11 (sequence similarity: 71%)

RECEPTOR TEMPLATES

3P0G (β2-adrenoceptor)
5JQH (β2-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
6OIJ (M1 receptor)
6BQH (5-HT2C receptor)
6OL9 (M5 receptor)
5WIV (D4 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 76.5 13.1 10.5
Side-chains 24.5 57.2 18.3

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 44

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 14 - - - - -
N-term 15 - - - - -
N-term 16 - - - - -
N-term 17 - - - - -
N-term 18 - - - - -
TM1 19 1.25x25 β2-adrenoceptor 3P0G succinate receptor 6RNK
TM1 20 1.26x26 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 21 1.27x27 β2-adrenoceptor 3P0G US28 5WB1
TM1 22 1.28x28 β2-adrenoceptor 3P0G succinate receptor 6RNK
TM1 23 1.29x29 β2-adrenoceptor 3P0G NTS1 receptor 5T04
TM1 24 1.30x30 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 5XRA
TM1 25 1.31x31 M1 receptor 6OIJ succinate receptor 6IBB
TM1 26 1.32x32 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 27 1.33x33 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 28 1.34x34 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 29 1.35x35 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 30 1.36x36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 31 1.37x37 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 5XRA
TM1 32 1.38x38 M1 receptor 6OIJ A1 receptor 6D9H
TM1 33 1.39x39 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 34 1.40x40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 35 1.41x41 M1 receptor 6OIJ PAR1 3VW7
TM1 36 1.42x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 37 1.43x43 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 38 1.44x44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 39 1.45x45 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6N4B
TM1 40 1.46x46 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM1 41 1.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 42 1.48x48 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM1 43 1.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 44 1.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 45 1.51x51 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 46 1.52x52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 47 1.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 48 1.54x54 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 49 1.55x55 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 50 1.56x56 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 51 1.57x57 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 52 1.58x58 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 53 1.59x59 M1 receptor 6OIJ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 54 1.60x60 M1 receptor 6OIJ Rhodopsin 4ZWJ
ICL1 55 12.48x48 - - - -
ICL1 56 12.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 4MQT
ICL1 57 12.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ICL1 58 12.51x51 - - - -
TM2 59 2.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH CCR5 5UIW
TM2 60 2.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 61 2.39x39 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 62 2.40x40 M1 receptor 6OIJ NTS1 receptor 6PWC
TM2 63 2.41x41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 64 2.42x42 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM2 65 2.43x43 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 66 2.44x44 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM2 67 2.45x45 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM2 68 2.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 69 2.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 70 2.48x48 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 71 2.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 72 2.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 73 2.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 74 2.52x52 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 75 2.53x53 M1 receptor 6OIJ AT2 receptor 6JOD
TM2 76 2.54x54 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM2 77 2.55x55 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 78 2.56x551 M1 receptor 6OIJ OX2 receptor 5WS3
TM2 79 2.57x56 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 80 2.58x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 81 2.59x58 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 82 2.60x59 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 83 2.61x60 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 84 2.62x61 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 85 2.63x62 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6N4B
TM2 86 2.64x63 M1 receptor 6OIJ BLT1 receptor 5X33
TM2 87 2.65x64 M1 receptor 6OIJ D2 receptor 6CM4
TM2 88 2.66x65 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 89 2.67x66 M1 receptor 6OIJ NOP receptor 5DHG
ECL1 90 - - - - -
ECL1 91 23.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 4MQT
ECL1 92 23.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 93 23.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 6OIJ
ECL1 94 23.52x52 - - - -
TM3 95 3.21x21 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 96 3.22x22 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 97 3.23x23 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM3 98 3.24x24 M1 receptor 6OIJ CCR7 6QZH
TM3 99 3.25x25 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 100 3.26x26 M1 receptor 6OIJ Rhodopsin 4ZWJ
TM3 101 3.27x27 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM3 102 3.28x28 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 103 3.29x29 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM3 104 3.30x30 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 105 3.31x31 M1 receptor 6OIJ FPR2/ALX 6LW5
TM3 106 3.32x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 107 3.33x33 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 108 3.34x34 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 109 3.35x35 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 110 3.36x36 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM3 111 3.37x37 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 112 3.38x38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 113 3.39x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 114 3.40x40 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 115 3.41x41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 116 3.42x42 M1 receptor 6OIJ - -
TM3 117 3.43x43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 118 3.44x44 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 119 3.45x45 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM3 120 3.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 121 3.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 122 3.48x48 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM3 123 3.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 124 3.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 125 3.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 126 3.52x52 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 127 3.53x53 M1 receptor 6OIJ P2Y1 receptor 4XNW
TM3 128 3.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 129 3.55x55 M1 receptor 6OIJ - -
TM3 130 3.56x56 M1 receptor 6OIJ LPA6 receptor 5XSZ
ICL2 131 34.50x50 - - - -
ICL2 132 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
ICL2 133 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 5G53
ICL2 134 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 135 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 M2 receptor 4MQT
ICL2 136 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 NTS1 receptor 6PWC
ICL2 137 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 CB1 receptor 6N4B
ICL2 138 34.57x57 - - - -
TM4 139 4.38x38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 140 4.39x39 M1 receptor 6OIJ CysLT1 receptor 6RZ4
TM4 141 4.40x40 M1 receptor 6OIJ A1 receptor 6D9H
TM4 142 4.41x41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 143 4.42x42 M1 receptor 6OIJ CCR5 5UIW
TM4 144 4.43x43 M1 receptor 6OIJ CB2 receptor 6KPF
TM4 145 4.44x44 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 146 4.45x45 M1 receptor 6OIJ A1 receptor 6D9H
TM4 147 4.46x46 M1 receptor 6OIJ CB2 receptor 6KPF
TM4 148 4.47x47 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 149 4.48x48 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM4 150 4.49x49 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 151 4.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 152 4.51x51 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 153 4.52x52 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM4 154 4.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 155 4.54x54 M1 receptor 6OIJ FPR2/ALX 6LW5
TM4 156 4.55x55 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 157 4.56x56 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM4 158 4.57x57 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 159 4.58x58 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM4 160 4.59x59 M1 receptor 6OIJ - -
TM4 161 4.60x60 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 162 4.61x61 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6N4B
TM4 163 4.62x62 M1 receptor 6OIJ A1 receptor 6D9H
TM4 164 4.63x63 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM4 165 4.64x64 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL2 166 - - - - -
ECL2 167 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 168 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 169 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 170 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 171 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 172 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 173 - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 174 - 5-HT2C receptor 6BQH 5-HT2C receptor 6BQH
ECL2 175 - - - - -
ECL2 176 45.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL2 177 45.51x51 M1 receptor 6OIJ M5 receptor 6OL9
ECL2 178 45.52x52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL2 179 - - - - -
ECL2 180 - - - - -
TM5 181 5.35x36 M1 receptor 6OIJ M5 receptor 6OL9
TM5 182 5.36x37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 183 5.37x38 M1 receptor 6OIJ AT1 receptor 6OS0
TM5 184 5.38x39 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 185 5.39x40 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 186 5.40x41 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 187 5.41x42 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 188 5.42x43 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 189 5.43x44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 190 5.44x45 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 191 5.45x46 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM5 192 5.46x461 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 193 5.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 194 5.48x48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 195 5.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 196 5.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 197 5.51x51 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 198 5.52x52 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 199 5.53x53 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 200 5.54x54 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM5 201 5.55x55 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM5 202 5.56x56 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM5 203 5.57x57 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 204 5.58x58 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 205 5.59x59 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 206 5.60x60 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 207 5.61x61 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 208 5.62x62 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 209 5.63x63 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM5 210 5.64x64 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 211 5.65x65 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 212 5.66x66 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 213 5.67x67 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 214 5.68x68 M1 receptor 6OIJ 5-HT2A receptor 6A94
TM5 215 5.69x69 M1 receptor 6OIJ CysLT1 receptor 6RZ4
TM5 216 5.70x70 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 217 5.71x71 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 218 5.72x72 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 219 5.73x73 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 220 5.74x74 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 4UHR
TM5 221 5.75x75 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 222 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 223 - - - - -
ICL3 224 - - - - -
ICL3 225 - - - - -
ICL3 226 - - - - -
ICL3 227 - - - - -
ICL3 256 - - - - -
ICL3 257 - - - - -
ICL3 258 - - - - -
ICL3 259 - - - - -
ICL3 260 - - - - -
TM6 261 6.24x24 M5 receptor 6OL9 - -
TM6 262 6.25x25 M5 receptor 6OL9 - -
TM6 263 6.26x26 M5 receptor 6OL9 μ receptor 5C1M
TM6 264 6.27x27 M5 receptor 6OL9 - -
TM6 265 6.28x28 M5 receptor 6OL9 M2 receptor 4MQT
TM6 266 6.29x29 M5 receptor 6OL9 5-HT1B receptor 6G79
TM6 267 6.30x30 M5 receptor 6OL9 M5 receptor 6OL9
TM6 268 6.31x31 M5 receptor 6OL9 M2 receptor 6OIK
TM6 269 6.32x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 270 6.33x33 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 271 6.34x34 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 272 6.35x35 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 273 6.36x36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 274 6.37x37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 275 6.38x38 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 276 6.39x39 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 277 6.40x40 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 278 6.41x41 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM6 279 6.42x42 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 280 6.43x43 M1 receptor 6OIJ PAR1 3VW7
TM6 281 6.44x44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 282 6.45x45 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM6 283 6.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 284 6.47x47 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 285 6.48x48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 286 6.49x49 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 287 6.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 288 6.51x51 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 289 6.52x52 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 290 6.53x53 M1 receptor 6OIJ FPR2/ALX 6LW5
TM6 291 6.54x54 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 292 6.55x55 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6N4B
TM6 293 6.56x56 M1 receptor 6OIJ - -
TM6 294 6.57x57 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM6 295 6.58x58 M1 receptor 6OIJ FPR2/ALX 6LW5
TM6 296 6.59x59 M1 receptor 6OIJ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 297 6.60x60 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 298 6.61x61 M1 receptor 6OIJ OX1 receptor 4ZJ8
ECL3 299 - - - - -
ECL3 300 - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 301 - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 302 - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 303 - - - - -
TM7 304 7.31x30 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM7 305 7.32x31 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 306 7.33x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 307 7.34x33 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 308 7.35x34 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM7 309 7.36x35 M1 receptor 6OIJ LPA1 receptor 4Z35
TM7 310 7.37x36 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM7 311 7.38x37 M1 receptor 6OIJ D4 receptor 5WIV
TM7 312 7.39x38 M1 receptor 6OIJ - -
TM7 313 7.40x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 314 7.41x40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 315 7.42x41 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 316 7.43x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 317 7.44x43 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6N4B
TM7 318 7.45x45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 319 7.46x46 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 320 7.47x47 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 321 7.48x48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 322 7.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 323 7.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 324 7.51x51 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM7 325 7.52x52 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 326 7.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 327 7.54x54 M1 receptor 6OIJ H1 receptor 3RZE
TM7 328 7.55x55 M1 receptor 6OIJ NK1 receptor 6HLP
TM7 329 7.56x56 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
H8 330 8.47x47 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 331 8.48x48 M1 receptor 6OIJ A1 receptor 6D9H
H8 332 8.49x49 M1 receptor 6OIJ CB2 receptor 6KPF
H8 333 8.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 334 8.51x51 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
H8 335 8.52x52 M1 receptor 6OIJ H1 receptor 3RZE
H8 336 8.53x53 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 337 8.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 338 8.55x55 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 339 8.56x56 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
H8 340 8.57x57 M1 receptor 6OIJ AT2 receptor 6JOD
H8 341 8.58x58 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 342 8.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQG
C-term 343 - - - - -
C-term 344 - - - - -
C-term 345 - - - - -
C-term 346 - - - - -
C-term 347 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 15 G.HN.30 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 16 G.HN.31 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 17 G.HN.32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 18 G.HN.33 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 19 G.HN.34 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 20 G.HN.35 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 21 G.HN.36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 22 G.HN.37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 23 G.HN.38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 24 G.HN.39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 25 G.HN.40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 26 G.HN.41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 27 G.HN.42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 28 G.HN.43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 29 G.HN.44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 30 G.HN.45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 31 G.HN.46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 32 G.HN.47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 33 G.HN.48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 34 G.HN.49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 35 G.HN.50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 36 G.HN.51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 37 G.HN.52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 38 G.HN.53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 42 G.S1.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 43 G.S1.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 44 G.S1.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 45 G.S1.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 46 G.S1.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 47 G.S1.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 48 G.S1.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H1 55 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 57 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 58 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 59 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 60 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 61 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 62 G.H1.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 63 G.H1.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 64 G.H1.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 65 G.H1.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 66 G.H1.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
h1ha 67 - - - -
h1ha 68 - - - -
h1ha 69 - - - -
h1ha 70 - - - -
h1ha 71 - - - -
HA 72 H.HA.01 - - - -
HA 73 H.HA.02 - - - -
HA 74 H.HA.03 - - - -
HA 75 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 76 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 77 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 78 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 79 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 80 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 81 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 82 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 83 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 84 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 85 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 86 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 87 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 88 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 92 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 93 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 94 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 95 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 96 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 97 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 98 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 99 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 100 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 101 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 102 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 103 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 104 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 105 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 106 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 107 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 108 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 109 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 110 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 111 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 112 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 113 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 114 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 115 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 116 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 117 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 118 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 119 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 120 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 121 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 122 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 123 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 124 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 125 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 126 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 127 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 128 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 129 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 130 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 131 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 132 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 133 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 134 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 135 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 136 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 137 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 138 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 139 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 140 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 141 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 142 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 143 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 144 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 145 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 146 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 147 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 148 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 149 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 150 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 151 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 152 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 153 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 154 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 155 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 156 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 157 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 158 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 159 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 160 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 161 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 162 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 163 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 164 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 165 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 166 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 167 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 168 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 169 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 170 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 171 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 172 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 173 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 174 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 175 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 176 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 177 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 178 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 179 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 180 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 181 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 182 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 183 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 184 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 185 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 186 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 187 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 188 - - - -
hfs2 189 - - - -
hfs2 190 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 191 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 192 G.S2.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 193 G.S2.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 194 G.S2.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 195 G.S2.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 196 G.S2.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 197 G.S2.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 198 G.S2.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 199 G.S2.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s2s3 200 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s2s3 201 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 202 G.S3.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 203 G.S3.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 204 G.S3.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 205 G.S3.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 206 G.S3.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 207 G.S3.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 208 G.S3.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 209 G.S3.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 210 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 211 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 212 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 213 G.H2.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 214 G.H2.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 215 G.H2.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 216 G.H2.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 217 G.H2.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 218 G.H2.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 219 G.H2.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 220 G.H2.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 221 G.H2.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 222 G.H2.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 223 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 224 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 225 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 226 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 227 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 228 G.S4.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 229 G.S4.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 230 G.S4.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 231 G.S4.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 232 G.S4.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 233 G.S4.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 234 G.S4.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 235 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 236 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 237 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 238 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 239 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 240 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 241 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 242 - - - -
s4h3 243 - - - -
s4h3 244 - - - -
s4h3 245 - - - -
s4h3 246 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 247 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 248 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 249 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 250 G.H3.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 251 G.H3.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 252 G.H3.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 253 G.H3.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 254 G.H3.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 255 G.H3.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 256 G.H3.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 257 G.H3.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 258 G.H3.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 259 G.H3.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 260 G.H3.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 261 G.H3.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 262 G.H3.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 263 G.H3.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 264 G.H3.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 265 G.H3.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 266 G.H3.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 267 G.H3.18 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 268 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 269 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 270 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 271 G.S5.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 272 G.S5.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 273 G.S5.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 274 G.S5.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 275 G.S5.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 276 G.S5.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 277 G.S5.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s5hg 278 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 279 G.HG.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 280 G.HG.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 281 G.HG.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 282 G.HG.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 283 G.HG.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 284 G.HG.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 285 G.HG.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 286 G.HG.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 287 G.HG.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 288 G.HG.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 289 G.HG.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 290 G.HG.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 291 G.HG.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 292 G.HG.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 293 G.HG.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 294 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 295 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 296 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 297 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 298 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 299 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 300 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 301 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 302 G.H4.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 303 G.H4.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 304 G.H4.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 305 G.H4.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 306 G.H4.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 307 G.H4.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 308 G.H4.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 309 G.H4.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 310 G.H4.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 311 G.H4.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 312 G.H4.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 313 G.H4.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 314 G.H4.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 315 G.H4.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 316 G.H4.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 317 G.H4.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 318 G.H4.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 319 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 320 - - - -
h4s6 321 - - - -
h4s6 322 - - - -
h4s6 323 - - - -
h4s6 324 - - - -
h4s6 325 - - - -
h4s6 326 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 327 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 328 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 329 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 330 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 331 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 332 - - - -
h4s6 333 - - - -
h4s6 334 - - - -
h4s6 335 - - - -
h4s6 336 - - - -
h4s6 337 - - - -
h4s6 338 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 339 G.S6.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 340 G.S6.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 341 G.S6.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 342 G.S6.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 343 G.S6.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 344 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 345 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 346 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 347 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 348 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 349 G.H5.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 350 G.H5.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 351 G.H5.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 352 G.H5.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 353 G.H5.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 354 G.H5.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 355 G.H5.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 356 G.H5.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 357 G.H5.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 358 G.H5.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 359 G.H5.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 360 G.H5.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 361 G.H5.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 362 G.H5.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 363 G.H5.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 364 G.H5.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 365 G.H5.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 366 G.H5.18 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 367 G.H5.19 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 368 G.H5.20 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 369 G.H5.21 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 370 G.H5.22 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 371 G.H5.23 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 372 G.H5.24 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 373 G.H5.25 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 374 G.H5.26 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ