α1A-adrenoceptor - subunit alpha-14 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gq/11

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

M1 receptor (sequence similarity: 56%) PDB: 6OIJ
subunit alpha-11 (sequence similarity: 91%)

RECEPTOR TEMPLATES

3P0G (β2-adrenoceptor)
5JQH (β2-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
6OIJ (M1 receptor)
6BQH (5-HT2C receptor)
6OL9 (M5 receptor)
5WIV (D4 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 76.5 13.1 10.5
Side-chains 24.5 57.2 18.3

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 44

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 14 C - - - - -
N-term 15 T - - - - -
N-term 16 Q - - - - -
N-term 17 P - - - - -
N-term 18 P - - - - -
N-term 19 A - β2-adrenoceptor 3P0G succinate receptor 6RNK
N-term 20 P - β2-adrenoceptor 3P0G - -
N-term 21 V - β2-adrenoceptor 3P0G US28 5WB1
N-term 22 N - β2-adrenoceptor 3P0G succinate receptor 6RNK
N-term 23 I - β2-adrenoceptor 3P0G NTS1 receptor 5T04
N-term 24 S - M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 5XRA
TM1 25 K 1.31x31 M1 receptor 6OIJ succinate receptor 6IBB
TM1 26 A 1.32x32 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 27 I 1.33x33 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 28 L 1.34x34 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 29 L 1.35x35 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 30 G 1.36x36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 31 V 1.37x37 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 5XRA
TM1 32 I 1.38x38 M1 receptor 6OIJ A1 receptor 6D9H
TM1 33 L 1.39x39 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 34 G 1.40x40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 35 G 1.41x41 M1 receptor 6OIJ PAR1 3VW7
TM1 36 L 1.42x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 37 I 1.43x43 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 38 L 1.44x44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 39 F 1.45x45 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6N4B
TM1 40 G 1.46x46 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM1 41 V 1.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 42 L 1.48x48 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM1 43 G 1.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 44 N 1.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 45 I 1.51x51 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 46 L 1.52x52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 47 V 1.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 48 I 1.54x54 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 49 L 1.55x55 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM1 50 S 1.56x56 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 51 V 1.57x57 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM1 52 A 1.58x58 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 53 C 1.59x59 M1 receptor 6OIJ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 54 H 1.60x60 M1 receptor 6OIJ Rhodopsin 4ZWJ
ICL1 55 R 12.48x48 - - - -
ICL1 56 H 12.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 4MQT
ICL1 57 L 12.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ICL1 58 H 12.51x51 - - - -
TM2 59 S 2.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH CCR5 5UIW
TM2 60 V 2.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 61 T 2.39x39 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 62 H 2.40x40 M1 receptor 6OIJ NTS1 receptor 6PWC
TM2 63 Y 2.41x41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 64 Y 2.42x42 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM2 65 I 2.43x43 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 66 V 2.44x44 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM2 67 N 2.45x45 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM2 68 L 2.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 69 A 2.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 70 V 2.48x48 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 71 A 2.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 72 D 2.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 73 L 2.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 74 L 2.52x52 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 75 L 2.53x53 M1 receptor 6OIJ AT2 receptor 6JOD
TM2 76 T 2.54x54 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM2 77 S 2.55x55 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 78 T 2.56x551 M1 receptor 6OIJ OX2 receptor 5WS3
TM2 79 V 2.57x56 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 80 L 2.58x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 81 P 2.59x58 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 82 F 2.60x59 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 83 S 2.61x60 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 84 A 2.62x61 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 85 I 2.63x62 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6N4B
TM2 86 F 2.64x63 M1 receptor 6OIJ BLT1 receptor 5X33
TM2 87 E 2.65x64 M1 receptor 6OIJ D2 receptor 6CM4
TM2 88 V 2.66x65 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM2 89 L 2.67x66 M1 receptor 6OIJ NOP receptor 5DHG
TM2 90 G 2.68x67 - - - -
ECL1 91 Y 23.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 4MQT
ECL1 92 W 23.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 93 A 23.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 6OIJ
ECL1 94 F 23.52x52 - - - -
TM3 95 G 3.21x21 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 96 R 3.22x22 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 97 V 3.23x23 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM3 98 F 3.24x24 M1 receptor 6OIJ CCR7 6QZH
TM3 99 C 3.25x25 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 100 N 3.26x26 M1 receptor 6OIJ Rhodopsin 4ZWJ
TM3 101 I 3.27x27 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM3 102 W 3.28x28 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 103 A 3.29x29 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM3 104 A 3.30x30 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 105 V 3.31x31 M1 receptor 6OIJ FPR2/ALX 6LW5
TM3 106 D 3.32x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 107 V 3.33x33 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 108 L 3.34x34 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 109 C 3.35x35 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 110 C 3.36x36 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM3 111 T 3.37x37 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 112 A 3.38x38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 113 S 3.39x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 114 I 3.40x40 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 115 M 3.41x41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 116 G 3.42x42 M1 receptor 6OIJ - -
TM3 117 L 3.43x43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 118 C 3.44x44 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 119 I 3.45x45 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM3 120 I 3.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 121 S 3.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 122 I 3.48x48 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM3 123 D 3.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 124 R 3.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 125 Y 3.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 126 I 3.52x52 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 127 G 3.53x53 M1 receptor 6OIJ P2Y1 receptor 4XNW
TM3 128 V 3.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 129 S 3.55x55 M1 receptor 6OIJ - -
TM3 130 Y 3.56x56 M1 receptor 6OIJ LPA6 receptor 5XSZ
ICL2 131 P 34.50x50 - - - -
ICL2 132 L 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
ICL2 133 R 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 5G53
ICL2 134 Y 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 135 P 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 M2 receptor 4MQT
ICL2 136 T 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 NTS1 receptor 6PWC
ICL2 137 I 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 CB1 receptor 6N4B
ICL2 138 V 34.57x57 - - - -
TM4 139 T 4.38x38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 140 Q 4.39x39 M1 receptor 6OIJ CysLT1 receptor 6RZ4
TM4 141 R 4.40x40 M1 receptor 6OIJ A1 receptor 6D9H
TM4 142 R 4.41x41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 143 G 4.42x42 M1 receptor 6OIJ CCR5 5UIW
TM4 144 L 4.43x43 M1 receptor 6OIJ CB2 receptor 6KPF
TM4 145 M 4.44x44 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 146 A 4.45x45 M1 receptor 6OIJ A1 receptor 6D9H
TM4 147 L 4.46x46 M1 receptor 6OIJ CB2 receptor 6KPF
TM4 148 L 4.47x47 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 149 C 4.48x48 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM4 150 V 4.49x49 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 151 W 4.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 152 A 4.51x51 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 153 L 4.52x52 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM4 154 S 4.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 155 L 4.54x54 M1 receptor 6OIJ FPR2/ALX 6LW5
TM4 156 V 4.55x55 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 157 I 4.56x56 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM4 158 S 4.57x57 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 159 I 4.58x58 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM4 160 G 4.59x59 M1 receptor 6OIJ - -
TM4 161 P 4.60x60 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 162 L 4.61x61 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6N4B
TM4 163 F 4.62x62 M1 receptor 6OIJ A1 receptor 6D9H
ECL2 164 G - M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
ECL2 165 W - M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL2 166 R - - - - -
ECL2 167 Q - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 168 P - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 169 A - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 170 P - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 171 E - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 172 D - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 173 E - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 174 T - 5-HT2C receptor 6BQH 5-HT2C receptor 6BQH
ECL2 175 I - - - - -
ECL2 176 C 45.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL2 177 Q 45.51x51 M1 receptor 6OIJ M5 receptor 6OL9
ECL2 178 I 45.52x52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL2 179 N - - - - -
ECL2 180 E - - - - -
TM5 181 E 5.35x36 M1 receptor 6OIJ M5 receptor 6OL9
TM5 182 P 5.36x37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 183 G 5.37x38 M1 receptor 6OIJ AT1 receptor 6OS0
TM5 184 Y 5.38x39 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 185 V 5.39x40 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 186 L 5.40x41 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 187 F 5.41x42 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 188 S 5.42x43 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 189 A 5.43x44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 190 L 5.44x45 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 191 G 5.45x46 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM5 192 S 5.46x461 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 193 F 5.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 194 Y 5.48x48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 195 L 5.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 196 P 5.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 197 L 5.51x51 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 198 A 5.52x52 M1 receptor 6OIJ 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 199 I 5.53x53 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 200 I 5.54x54 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM5 201 L 5.55x55 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM5 202 V 5.56x56 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM5 203 M 5.57x57 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 204 Y 5.58x58 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 205 C 5.59x59 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 206 R 5.60x60 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 207 V 5.61x61 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 208 Y 5.62x62 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 209 V 5.63x63 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM5 210 V 5.64x64 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 211 A 5.65x65 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 212 K 5.66x66 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 213 R 5.67x67 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 214 E 5.68x68 M1 receptor 6OIJ 5-HT2A receptor 6A94
TM5 215 S 5.69x69 M1 receptor 6OIJ CysLT1 receptor 6RZ4
TM5 216 R 5.70x70 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 217 G 5.71x71 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 218 L 5.72x72 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 219 K 5.73x73 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 220 S 5.74x74 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 4UHR
TM5 221 G 5.75x75 M1 receptor 6OIJ - -
TM5 222 L 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 223 K - - - - -
ICL3 224 T - - - - -
ICL3 225 D - - - - -
ICL3 226 K - - - - -
ICL3 227 S - - - - -
ICL3 256 H - - - - -
ICL3 257 F - - - - -
ICL3 258 S - - - - -
ICL3 259 V - - - - -
ICL3 260 R - - - - -
TM6 261 L 6.24x24 M5 receptor 6OL9 - -
TM6 262 L 6.25x25 M5 receptor 6OL9 - -
TM6 263 K 6.26x26 M5 receptor 6OL9 μ receptor 5C1M
TM6 264 F 6.27x27 M5 receptor 6OL9 - -
TM6 265 S 6.28x28 M5 receptor 6OL9 M2 receptor 4MQT
TM6 266 R 6.29x29 M5 receptor 6OL9 5-HT1B receptor 6G79
TM6 267 E 6.30x30 M5 receptor 6OL9 M5 receptor 6OL9
TM6 268 K 6.31x31 M5 receptor 6OL9 M2 receptor 6OIK
TM6 269 K 6.32x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 270 A 6.33x33 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 271 A 6.34x34 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 272 K 6.35x35 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 273 T 6.36x36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 274 L 6.37x37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 275 G 6.38x38 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 276 I 6.39x39 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 277 V 6.40x40 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 278 V 6.41x41 M1 receptor 6OIJ A2A receptor 5G53
TM6 279 G 6.42x42 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 280 C 6.43x43 M1 receptor 6OIJ PAR1 3VW7
TM6 281 F 6.44x44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 282 V 6.45x45 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM6 283 L 6.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 284 C 6.47x47 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 285 W 6.48x48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 286 L 6.49x49 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 287 P 6.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 288 F 6.51x51 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 289 F 6.52x52 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 290 L 6.53x53 M1 receptor 6OIJ FPR2/ALX 6LW5
TM6 291 V 6.54x54 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 292 M 6.55x55 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6N4B
TM6 293 P 6.56x56 M1 receptor 6OIJ - -
TM6 294 I 6.57x57 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM6 295 G 6.58x58 M1 receptor 6OIJ FPR2/ALX 6LW5
TM6 296 S 6.59x59 M1 receptor 6OIJ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 297 F 6.60x60 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 298 F 6.61x61 M1 receptor 6OIJ OX1 receptor 4ZJ8
ECL3 299 P - - - - -
ECL3 300 D - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 301 F - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 302 K - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 303 P - - - - -
TM7 304 S 7.31x30 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM7 305 E 7.32x31 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 306 T 7.33x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 307 V 7.34x33 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 308 F 7.35x34 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM7 309 K 7.36x35 M1 receptor 6OIJ LPA1 receptor 4Z35
TM7 310 I 7.37x36 M1 receptor 6OIJ M2 receptor 4MQT
TM7 311 V 7.38x37 M1 receptor 6OIJ D4 receptor 5WIV
TM7 312 F 7.39x38 M1 receptor 6OIJ - -
TM7 313 W 7.40x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 314 L 7.41x40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 315 G 7.42x41 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 316 Y 7.43x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 317 L 7.44x43 M1 receptor 6OIJ CB1 receptor 6N4B
TM7 318 N 7.45x45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 319 S 7.46x46 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 320 C 7.47x47 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 321 I 7.48x48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 322 N 7.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 323 P 7.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 324 I 7.51x51 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
TM7 325 I 7.52x52 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 326 Y 7.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 327 P 7.54x54 M1 receptor 6OIJ H1 receptor 3RZE
TM7 328 C 7.55x55 M1 receptor 6OIJ NK1 receptor 6HLP
TM7 329 S 7.56x56 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
H8 330 S 8.47x47 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 331 Q 8.48x48 M1 receptor 6OIJ A1 receptor 6D9H
H8 332 E 8.49x49 M1 receptor 6OIJ CB2 receptor 6KPF
H8 333 F 8.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 334 K 8.51x51 M1 receptor 6OIJ 5-HT1B receptor 6G79
H8 335 K 8.52x52 M1 receptor 6OIJ H1 receptor 3RZE
H8 336 A 8.53x53 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 337 F 8.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 338 Q 8.55x55 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 339 N 8.56x56 M1 receptor 6OIJ 5-HT2C receptor 6BQG
H8 340 V 8.57x57 M1 receptor 6OIJ AT2 receptor 6JOD
H8 341 L 8.58x58 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 342 R 8.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQG
C-term 343 I - - - - -
C-term 344 Q - - - - -
C-term 345 C - - - - -
C-term 346 L - - - - -
C-term 347 C - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 8 S G.HN.30 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 9 A G.HN.31 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 10 E G.HN.32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 11 E G.HN.33 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 12 K G.HN.34 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 13 E G.HN.35 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 14 S G.HN.36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 15 Q G.HN.37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 16 R G.HN.38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 17 I G.HN.39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 18 S G.HN.40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 19 A G.HN.41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 20 E G.HN.42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 21 I G.HN.43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 22 E G.HN.44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 23 R G.HN.45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 24 Q G.HN.46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 25 L G.HN.47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 26 R G.HN.48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 27 R G.HN.49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 28 D G.HN.50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 29 K G.HN.51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 30 K G.HN.52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 31 D G.HN.53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 32 A G.hns1.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 33 R G.hns1.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 34 R G.hns1.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 35 E G.S1.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 36 L G.S1.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 37 K G.S1.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 38 L G.S1.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 39 L G.S1.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 40 L G.S1.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 41 L G.S1.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 42 G G.s1h1.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 43 T G.s1h1.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 44 G G.s1h1.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 45 E G.s1h1.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 46 S G.s1h1.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 47 G G.s1h1.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H1 48 K G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 49 S G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 50 T G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 51 F G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 52 I G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 53 K G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 Q G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 M G.H1.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 R G.H1.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 57 I G.H1.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 58 I G.H1.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 59 H G.H1.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
h1ha 60 G G.h1ha.01 - - - -
h1ha 61 S G.h1ha.02 - - - -
h1ha 62 G G.h1ha.03 - - - -
h1ha 63 Y G.h1ha.04 - - - -
h1ha 64 S G.h1ha.05 - - - -
HA 65 D H.HA.01 - - - -
HA 66 E H.HA.02 - - - -
HA 67 D H.HA.03 - - - -
HA 68 R H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 69 K H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 70 G H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 71 F H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 72 T H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 73 K H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 74 L H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 75 V H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 76 Y H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 77 Q H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 78 N H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 79 I H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 80 F H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 81 T H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 82 A H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 83 M H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 84 Q H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 85 A H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 86 M H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 87 I H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 88 R H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 A H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 M H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 D H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 92 T H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 93 L H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 94 R H.hahb.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 95 I H.hahb.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 96 Q H.hahb.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 97 Y H.hahb.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 98 V H.hahb.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 99 C H.hahb.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 100 E H.hahb.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 101 Q H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 102 N H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 103 K H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 104 E H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 105 N H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 106 A H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 107 Q H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 108 I H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 109 I H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 110 R H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 111 E H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 112 V H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 113 E H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 114 V H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 115 D H.hbhc.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 116 K H.hbhc.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 117 V H.hbhc.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 118 S H.hbhc.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 119 M H.hbhc.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 120 L H.hbhc.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 121 S H.hbhc.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 122 R H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 123 E H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 124 Q H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 125 V H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 126 E H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 127 A H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 128 I H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 129 K H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 130 Q H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 131 L H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 132 W H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 133 Q H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 134 D H.hchd.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 135 P H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 136 G H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 137 I H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 138 Q H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 139 E H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 140 C H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 141 Y H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 142 D H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 143 R H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 144 R H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 145 R H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 146 E H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 147 Y H.hdhe.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 148 Q H.hdhe.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 149 L H.hdhe.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 150 S H.hdhe.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 151 D H.hdhe.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 152 S H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 153 A H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 154 K H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 155 Y H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 156 Y H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 157 L H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 158 T H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 159 D H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 160 I H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 161 D H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 162 R H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 163 I H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 164 A H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 165 T H.hehf.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 166 P H.hehf.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 167 S H.hehf.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 168 F H.hehf.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 169 V H.hehf.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 170 P H.hehf.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 171 T H.hehf.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 172 Q H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 173 Q H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 174 D H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 175 V H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 176 L H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 177 R H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 178 V G.hfs2.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 179 R G.hfs2.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 180 V G.hfs2.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 181 P G.hfs2.04 - - - -
hfs2 182 T G.hfs2.05 - - - -
hfs2 183 T G.hfs2.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 184 G G.hfs2.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 185 I G.S2.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 186 I G.S2.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 187 E G.S2.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 188 Y G.S2.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 189 P G.S2.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 190 F G.S2.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 191 D G.S2.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 192 L G.S2.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s2s3 193 E G.s2s3.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s2s3 194 N G.s2s3.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 195 I G.S3.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 196 I G.S3.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 197 F G.S3.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 198 R G.S3.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 199 M G.S3.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 200 V G.S3.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 201 D G.S3.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 202 V G.S3.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 203 G G.s3h2.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 204 G G.s3h2.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 205 Q G.s3h2.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 206 R G.H2.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 207 S G.H2.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 208 E G.H2.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 209 R G.H2.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 210 R G.H2.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 211 K G.H2.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 212 W G.H2.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 213 I G.H2.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 214 H G.H2.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 215 C G.H2.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 216 F G.h2s4.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 217 E G.h2s4.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 218 S G.h2s4.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 219 V G.h2s4.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 220 T G.h2s4.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 221 S G.S4.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 222 I G.S4.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 223 I G.S4.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 224 F G.S4.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 225 L G.S4.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 226 V G.S4.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 227 A G.S4.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 228 L G.s4h3.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 229 S G.s4h3.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 230 E G.s4h3.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 231 Y G.s4h3.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 232 D G.s4h3.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 233 Q G.s4h3.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 234 V G.s4h3.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 235 L G.s4h3.08 - - - -
s4h3 236 A G.s4h3.09 - - - -
s4h3 237 E G.s4h3.10 - - - -
s4h3 238 C G.s4h3.11 - - - -
s4h3 239 D G.s4h3.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 240 N G.s4h3.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 241 E G.s4h3.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 242 N G.s4h3.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 243 R G.H3.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 244 M G.H3.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 245 E G.H3.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 246 E G.H3.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 247 S G.H3.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 248 K G.H3.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 249 A G.H3.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 250 L G.H3.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 251 F G.H3.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 252 K G.H3.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 253 T G.H3.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 254 I G.H3.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 255 I G.H3.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 256 T G.H3.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 257 Y G.H3.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 258 P G.H3.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 259 W G.H3.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 260 F G.H3.18 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 261 L G.h3s5.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 262 N G.h3s5.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 263 S G.h3s5.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 264 S G.S5.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 265 V G.S5.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 266 I G.S5.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 267 L G.S5.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 268 F G.S5.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 269 L G.S5.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 270 N G.S5.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s5hg 271 K G.s5hg.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 272 K G.HG.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 273 D G.HG.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 274 L G.HG.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 275 L G.HG.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 276 E G.HG.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 277 E G.HG.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 278 K G.HG.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 279 I G.HG.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 280 M G.HG.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 281 Y G.HG.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 282 S G.HG.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 283 H G.HG.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 284 L G.HG.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 285 I G.HG.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 286 S G.HG.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 287 Y G.hgh4.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 288 F G.hgh4.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 289 P G.hgh4.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 290 E G.hgh4.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 291 Y G.hgh4.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 292 T G.hgh4.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 293 G G.hgh4.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 294 P G.hgh4.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 295 K G.H4.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 296 Q G.H4.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 297 D G.H4.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 298 V G.H4.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 299 R G.H4.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 300 A G.H4.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 301 A G.H4.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 302 R G.H4.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 303 D G.H4.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 304 F G.H4.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 305 I G.H4.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 306 L G.H4.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 307 K G.H4.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 308 L G.H4.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 309 Y G.H4.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 310 Q G.H4.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 311 D G.H4.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 312 Q G.h4s6.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 313 N G.h4s6.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 314 P G.h4s6.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 315 D G.h4s6.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 316 K G.h4s6.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 317 E G.h4s6.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 318 K G.h4s6.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 319 V G.h4s6.20 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 320 I G.S6.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 321 Y G.S6.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 322 S G.S6.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 323 H G.S6.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 324 F G.S6.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 325 T G.s6h5.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 326 C G.s6h5.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 327 A G.s6h5.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 328 T G.s6h5.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 329 D G.s6h5.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 330 T G.H5.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 331 D G.H5.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 332 N G.H5.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 333 I G.H5.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 334 R G.H5.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 335 F G.H5.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 336 V G.H5.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 337 F G.H5.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 338 A G.H5.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 339 A G.H5.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 340 V G.H5.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 341 K G.H5.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 342 D G.H5.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 343 T G.H5.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 344 I G.H5.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 345 L G.H5.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 346 Q G.H5.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 347 L G.H5.18 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 348 N G.H5.19 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 349 L G.H5.20 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 350 R G.H5.21 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 351 E G.H5.22 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 352 F G.H5.23 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 353 N G.H5.24 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 354 L G.H5.25 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 355 V G.H5.26 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ